Voorwerpen in het nieuwe "Huis van Velen"

De kerken van de deelgemeenschappen H. Hart en Sint Jan de Doper zijn gesloten.
Daarmee zijn ook deze deelgemeenschappen opgeheven.
Er is een nieuwe deelgemeenschap ontstaan: Geloofsgemeenschap De Goede Herder Schiedam.

Het "huis" van deze geloofsgemeenschap is de Singelkerk, ook wel genoemd Liduinabasiliek, samen met de bijbehorende pastorie.
Gehoopt wordt dat de gelovigen van de beide opgeheven deelgemeenschappen zich thuis gaan voelen in hun nieuwe "huis".
Daarom ook zijn voor hen herkenbare voorwerpen terug te vinden in kerk en pastorie.

Welke voorwerpen zijn dat voor "onze" voormalige deelgemeenschap?

 

Ciborie

Dit is de ciborie die in onze voormalige deelgemeenschap wekelijks gebruikt werd.

Inmiddels staat deze ciborie in het tabernakel van de het hoofdaltaar van de Singelkerk. Ook daar wordt deze ciborie regelmatig gebruikt, opgepoetst en wel.

 

 

 

Kruis

Dit kruis heeft in onze voormalige kerk gehangen aan de muur van het priesterkoor.

Oorspronkelijk komt het kruis, in 1958 gemaakt door André Henderickx, uit de OLV Visitatiekerk. Bij de fusie van de parochies OLV Visitatie en St. Jan de Doper is het kruis meegenomen. Bij de oplevering van het nieuwe kerkgebouw van parochie St. Jan de Doper-Visitatie heeft het zijn plaats gekregen waar het ruim 21 jaar gehangen heeft.

Nu hangt het in de Singelkerk, aan de linkerkant van de kerk (kijkend naar het altaar), aan de eerste pilaar vanaf de zijbeuken. Het hangt tussen twee kruiswegstaties in.

De ramen inks en rechts vlak boven het kruis zijn overigens ook van de gebroeders Henderickx. Kruis en ramen passen daardoor goed bij elkaar!

 

 

 

Pastoorsborden

Traditie in dominicaanse parochies is het pastoorsbord: op borden wordt bijgehouden welke pastoors en kapelaans in de parochie werkzaam zijn geweest en zijn.

Bij het gedenken van "400 jaar dominicanen in Schiedam" hebben we ons zelf een replica van de pastoorsborden van de Sint Jan de Doperkerk cadeau gedaan (Vanaf de tijd van de Havebnkerk), waarbij we de borden hebben laten aanvullen tot en met de laatste dominicaan, pater Leo de Jong o.p.. Deze borden hebben gehangen in de hal van onze voormalige kerk.

Inmiddels hebben ze een nieuwe plaats. Ze hangen nu aan de muur in de vergaderkamer van het pastoraal team. Deze is in de pastorie Singel op de begane grond, achter de voorkamer.

 

 

 

Gevelsteen

Vanaf de sloop van de kerk van onze destijds parochie aan de Mgr. Nolenslaan ligt op de patio deze gevelsteen, tegen de houten schutting aan.

Een belangrijke steen, zo'n gevelsteen. Vandaar dat deze altijd zo lang als mogelijk bewaard wordt. Daarom wordt deze ook meegenomen. Alleen is daar zwaar materieel voor nodig. Afgesproken is dat, zodra er een nieuwe bestemming is voor ons voormalig gebouw (verkoop of sloop), de gevelsteen vervoerd zal worden naar de Singelkerk. Daar krijgt hij een plaatsje langs een van de paden in de tuin bij De Wilgenburg.

     

 

 

 

Extra: het pastoorsbord van de parochie O.L.V. Rozenkrans

Dit bord is niet uit onze voormalige kerk afkomstig. Toch vinden we het mooi om het op deze pagina te laten zien.

In de speurpocht op de zolder van de pastorie aan de Singel is dit bord gevonden: het pastoorsbord van de destijds dominicanenparochie Onze Lieve vrouw Rozenkrans, de Singelparochie. Volgens een oud-parochiaan van die parochie heeft het gehangen aan de muur van de gang, net voorbij de tochtdeur, aan de rechtkant, bij de deur waardoor je de voorkamer in gaat.

Het is te mooi om het niet in deze galerij op te nemen.