Wanneer zijn er vieringen?

In het weekeinde is er vanaf 01-09-2018 één viering:

zondag om 11.00 uur

Twee tot drie maal per maand zijn dit eucharistievieringen. Pater Leo de Jong o.p. gaat doorgaans twee maal per maand in deze vieringen voor. In de andere eucharistievieringen zijn dit pastor Charles Duijnstee, pastor Henri Egging of pater Avin Kunnekkadan svd.
De andere weekeinden zijn er vieringen van Woord, Gebed en Communie.
In deze vieringen gaan voor pastor pastor Kees Koeleman of een van de leden van de liturgiegroep.

De vieringen kenmerken zich door zorgvuldigheid in gebed en prediking.
Er wordt veel gezongen.
Tweemaal per maand ondersteunt bij de zondagviering zanggroep Sint Jan de samenzang.
Op de andere zondagen is er samenzang.
Een enkele keer is er een gastkoor.

Na de zondagviering is er gelegenheid om elkaar bij een kopje koffie of thee te ontmoeten.

Op de eerste zondag van de maand is er om 13:30 uur een viering voor/door Antillianen.

Gezamenlijke vieringen
De komende tijd groeien de vier deelgemeenschappen in Schiedam langzaam aan naar één nieuwe deelgemeenschap.
Deze nieuwe deelgemeenschap zal als kerkgelegenheid hebben de parochiekerk, zijnde de Sint Luiduina-OLV Rozenkranskerk (Singelkerk, Basiliek).

Op termijn zullen de kerken van de deelgemeenschap H. Hart en Sint Jan-Visitatie gesloten worden.
Bezien wordt hoe lang de kerk van de deelgemeenschap HH. Martinus-Jacobus, de St. Jacobuskerk, open kan blijven.

Om deze groei verder inhoud te geven zullen er negen vieringen per jaar gezamenlijk worden gehouden.
Deze vieringen worden gehouden in de St.Liduina-OLV Rozenkranskerk (de Basiliek).
Deze vieringen zijn in principe elke tweede zondag van de maand, behalve in de maanden juli, augustus en december.
De overige RK-kerken in Schiedam, waaronder onze kerk, zijn dan die zondag gesloten.

naar boven


Rooster van weekendvieringen / speciale vieringen

(van zondag 7 juli 2019 tot en met zondag 29 september 2019)

2019
tijd
viering
voorganger
 
zondag 07 juli

11:00

viering van woord, gebed en communie

pastor Lidwien Meijer

samenzang o.l.v. Wim van der Steen

zondag 14 juli

11:00

eucharistieviering

pater
Avin Kunnekkadan SVD
samenzang m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
zondag 21 juli

11:00

viering van woord, gebed en communie

Liturgiegroep
Ton Durenkamp

samenzang o.l.v. Wim van der Steen
zondag 28 juli

11:00

eucharistieviering

pastor
Henri Egging
Oostercantorij o.l.v. Andries Stam
(In herinnering aan Pater Leo Raph. A. de Jong o.p.)
zondag 04 augustus

11.00

viering van woord, gebed en communie

pastor Kees Koeleman

samenzang o.l.v. Wim van der Steen
zondag 11 augustus

11:00

viering van woord, gebed en communie

Liturgiegroep
Riet den Doop
samenzang o.l.v. Nel de Heer
zondag 18 augustus

11:00

viering van woord, gebed en communie

Liturgiegroep
Tony de Kaper
samenzang o.l.v. Wim van der Steen
zondag 25 augustus

11:00
 
eucharistieviering

pastoor
Charles Duynstee
samenzang m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
zondag 01 september

11:00

eucharistieviering

pater
Avin Kunnekkadan SVD
samenzang o.l.v. Wim van der Steen
zondag 08 september

 
GEEN VIERING; IN SCHIEDAM UITSLUITEND EEN VIERING IN DE BASILIEK (10.30 UUR)
De viering wordt verzorgd door Deelgemeenschap Sint Jan de Doper-Visitatie, met zang van de Zanggroep Sint Jan
zondag 15 september

11:00

viering van woord, gebed en communie

Liturgiegroep
Joke Smits
samenzang o.l.v. Wim van der Steen
zondag 22 september

11:00

eucharistieviering

pater
Melvin Tharsis SVD
samenzang m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
zondag 29 september

11:00

eucharistieviering

pastoor
Charles Duynstee
samenzang m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
 

 

   

naar boven

********

MEDITATIE EN MIDDAGGEBED

Elke tweede en vierde zaterdag van de maand bent u welkom in de Grote of St. Janskerk, Lange Kerkstraat, Schiedam.
De aanvang is 11.00 uur; vanaf 10.30 is er koffie en thee.

In een jachtige wereld wordt hier een mogelijkheid geboden om tot rust te komen, voorbeden te doen of een kaarsje op te steken.
Voorgangers uit de diverse kerken leiden de bijeenkomsten.
De Raad van Kerken ondersteunt deze bijeenkomsten van harte.
We breiden de kring graag voor u uit.

naar boven

********

SIRENE DIENSTEN

Elke eerste maandag van de maand klinkt de sirene.
Dit bracht inloophuis De Wissel op het idee om rond die tijd een middaggebed te houden.
Het uitgangspunt is de tijd waarin wij leven, waarin zoveel geweld, onrecht, armoede is, dichtbij en verder weg.
Dit is iets om samen met anderen bij stil te staan.
De maandelijkse sirene is een soort waarschuwing om zelf waakzaam te zijn maar ook om alle tekenen van hoop te blijven zien.
Het inloophuis beschikt over een eigen stiltecentrum.
Het middaggebed zal daar plaats hebben.
Het begint als het geluid van de sirene is weggeëbd.

Het gebed duurt ongeveer een half uurtje.
Daarna is er ruimte voor ontmoeting.
Plaats: Inloophuis de Wissel, Broersveld 123b.

Inloophuis De Wissel is onderdeel van Stichting Missionair Diaconaal Centrum Schiedam, opgericht in 1989 op initiatief van de Raad van Kerken in Schiedam.
Meer informatie: M.-Paul van Mansum, tel. (010) 426 52 88 en/of Lidwien Meijer, tel. (010) 426 60 32.

naar boven

********

terug naar openingspagina