Wanneer zijn er vieringen?

In het weekeinde is er vanaf 01-09-2018 één viering:

zondag om 11.00 uur

Twee tot drie maal per maand zijn dit eucharistievieringen. Pater Leo de Jong o.p. gaat doorgaans twee maal per maand in deze vieringen voor. In de andere eucharistievieringen zijn dit pastor Charles Duijnstee, pastor Henri Egging of pater Avin Kunnekkadan svd.
De andere weekeinden zijn er vieringen van Woord, Gebed en Communie.
In deze vieringen gaan voor pastor pastor Kees Koeleman of een van de leden van de liturgiegroep.

De vieringen kenmerken zich door zorgvuldigheid in gebed en prediking.
Er wordt veel gezongen.
Tweemaal per maand ondersteunt bij de zondagviering zanggroep Sint Jan de samenzang.
Op de andere zondagen is er samenzang.
Een enkele keer is er een gastkoor.

Na de zondagviering is er gelegenheid om elkaar bij een kopje koffie of thee te ontmoeten.

Op de eerste zondag van de maand is er om 13:30 uur een viering voor/door Antillianen.

Gezamenlijke vieringen
De komende tijd groeien de vier deelgemeenschappen in Schiedam langzaam aan naar één nieuwe deelgemeenschap.
Deze nieuwe deelgemeenschap zal als kerkgelegenheid hebben de parochiekerk, zijnde de Sint Luiduina-OLV Rozenkranskerk (Singelkerk, Basiliek).

Op termijn zullen de kerken van de deelgemeenschap H. Hart en Sint Jan-Visitatie gesloten worden.
Bezien wordt hoe lang de kerk van de deelgemeenschap HH. Martinus-Jacobus, de St. Jacobuskerk, open kan blijven.

Om deze groei verder inhoud te geven zullen er negen vieringen per jaar gezamenlijk worden gehouden.
Deze vieringen worden gehouden in de St.Liduina-OLV Rozenkranskerk (de Basiliek).
Deze vieringen zijn in principe elke tweede zondag van de maand, behalve in de maanden juli, augustus en december.
De overige RK-kerken in Schiedam, waaronder onze kerk, zijn dan die zondag gesloten.

naar boven


Rooster van weekendvieringen / speciale vieringen
(van zondag 06 januari 2019 tot en met zondag 31 maart 2019)

2018
tijd
viering
voorganger
 
zondag 06 januari

11.00

viering van woord, gebed en communie

pastor Kees Koeleman

samenzang o.l.v. Wim van der Steen
zondag 13 januari

  GEEN VIERING; IN SCHIEDAM UITSLUITEND EEN VIERING IN DE BASILIEK (10.30 UUR)
zondag 20 januari

11:00

eucharistieviering

pater
Leo de Jong o.p.
samenzang m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
zondag 27 januari

11:00

viering van woord, gebed en communie

Liturgiegroep

samenzang m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
zondag 03 februari

11.00

eucharistieviering

pater
Leo de Jong o.p.
samenzang o.l.v. Wim van der Steen
zondag 10 februari

 
GEEN VIERING; IN SCHIEDAM UITSLUITEND EEN VIERING IN DE BASILIEK (10.30 UUR)
zondag 17 februari

11:00

eucharistieviering

pater
Leo de Jong o.p.
samenzang m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
zondag 24 februari

11:00

viering van woord, gebed en communie

Liturgiegroep

samenzang o.l.v. Wim van der Steen
zondag 03 maart

11:00

eucharistieviering

pater
Leo de Jong o.p.
samenzang m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
woensdag 06 maart
Aswoensdag
19:00

eucharistieviering

pastor
Henri Egging
samenzang o.l.v. Wim van der Steen
zondag 10 maart
1e zondag van de Vasten
  GEEN VIERING; IN SCHIEDAM UITSLUITEND EEN VIERING IN DE BASILIEK (10.30 UUR)
zondag 17 maart
2e zondag van de Vasten
  11:00

viering van woord, gebed en communie

Liturgiegroep

samenzang o.l.v. Wim van der Steen
zondag 24 maart
3e zondag van de Vasten
11:00

eucharistieviering

pater
Leo de Jong o.p.
samenzang m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
zondag 31 maart
4e zondag van de Vasten
11:00

eucharistieviering

pastor
Henri Egging
samenzang o.l.v. Wim van der Steen
 

 

   

 

 

 

naar boven

********

MEDITATIE EN MIDDAGGEBED Elke tweede en vierde zaterdag van de maand bent u welkom in de Grote of St. Janskerk, Lange Kerkstraat, Schiedam.
De aanvang is 11.00 uur; vanaf 10.30 is er koffie en thee.
In een jachtige wereld wordt hier een mogelijkheid geboden om tot rust te komen, voorbeden te doen of een kaarsje op te steken. Voorgangers uit de diverse kerken leiden de bijeenkomsten.
De Raad van Kerken ondersteunt deze bijeenkomsten van harte. We breiden de kring graag voor u uit.

naar boven

********

SIRENE DIENSTENElke eerste maandag van de maand klinkt de sirene. Dit bracht inloophuis De Wissel op het idee om rond die tijd een middaggebed te houden.Het uitgangspunt is de tijd waarin wij leven, waarin zoveel geweld, onrecht, armoede is, dichtbij en verder weg. Dit is iets om samen met anderen bij stil te staan. De maandelijkse sirene is een soort waarschuwing om zelf waakzaam te zijn maar ook om alle tekenen van hoop te blijven zien.
Het inloophuis beschikt sinds een jaar over een eigen stiltecentrum. Het middaggebed zal daar plaats hebben. Het begint als het geluid van de sirene is weggeëbd.
Het gebed duurt ongeveer een half uurtje. Daarna is er ruimte voor ontmoeting.
Plaats: Inloophuis de Wissel, Broersveld 123b.
Inloophuis De Wissel is onderdeel van Stichting Missionair Diaconaal Centrum Schiedam, opgericht in 1989 op initiatief van de Raad van Kerken in Schiedam Meer informatie: M.-Paul van Mansum, tel. (010) 426 52 88 en/of Lidwien Meijer, tel. (010) 426 60 32.naar boven

********

terug naar openingspagina