Parochie De Goede Herder
Deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie,
Mgr. Nolenslaaan 99,
3119 EB Schiedam.
tel.: 010-4735066
info@sintjan-visitatie.nl