Privacyverklaring

Privacyverklaring R.-K. Parochies

 

In bepaalde situaties is het voor parochies verplicht informatie over verwerking van persoonsgegevens schriftelijk ter beschikking te stellen.
Dit geldt in alle gevallen wanneer personen (voor het eerst) worden opgenomen in de R.-K. ledenadministratie.
In onderstaande situaties moet bijvoorbeeld aan de betreffende personen een privacyverklaring worden verstrekt (dit kan ook digitaal, bijvoorbeeld via e-mail):

 

1. Identiteit en contactadres van de gegevensverwerker

De Deelgemeenschap Sint Jan de Doper-Visitatie kent geen eigen gegevensverwerker.
De website wordt bijgehouden door een van de leden van de deelgemeenschap.
Deze is bereikbaar via webmaster@sintjan-visitatie.nl.
Het secretariaat van de deelgemeenschap is bereikbaar via secretariaat@sintjan-visitatie.nl.
De coördinator van de deelgemeenschap is bereikbaar via coordinator@sintjan-visitatie.nl.

Eindverantwoordelijke is het parochiebestuur van parochie De Goede Herder, waaronder de Deelgemeenschap Sint Jan- de Doper-Visitatie valt.
Het parochiebestuur is bereikbaar via secretaris@goedeherderparochie.nl.
Het pastoraal team is bereikbaar via de administratieve ondersteuner van het pastoraal team: e.barendregt@goedeherderparochie.nl.

 

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt door de parochie?

 

3. Wat zijn de doeleinden van de parochie voor opslag en gebruik van de persoonsgegevens?

 

4. Wat zijn de rechtsgronden voor de gegevensverwerking door de parochie?

 

5. Bewaartermijn

 

6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

 

7. Beveiliging van de opgeslagen persoonsgegevens

 

8. Recht op inzage en correctie

 

9. Verwijderen van gegevens

 

10. Klachtrecht

 

Bovenstaande tekst kunt u downloaden als pdf.
Klik daarvoor hier.

 

Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018

Klik voor het Algemeen reglement Bescherming Persoonsgevens Parochies 2018 hier.

Een pdf kunt u lezen middels en pdf-reader.
Heeft u geen pdf-reader?
U kunt hier een gratis pdf-reader dpownloaden (Adobe Acrobat Reader)

 

terug naar de openingspagina