Opruimen en opleveren van de kerk

 

Zondag 30 augustus is in een gedenkwaardige eucharistieviering de kerk van onze voormalige deelgemeenschap Sint Jan de Doper-Visitatie aan de eredienst onttrokken.

De maand september is gebruikt om het gebouw zodanig leeg te ruimen, dat alleen de spullen die gebruikt worden bij de (tijdelijke) verhuur er nog in staan.
Op diverse dagen is er op bescheiden schaal gewerkt. Ook is thuis administarie bijgehouden van waar de artikelen die geïnventariseerd zijn door het Catharijneconvent - de "schatten" van onze kerk - naar toe zijn gegaan.
(Kijk voor deze inventarisatie hier).

U vindt hier een pagina waarop staat naar welke bestemmingen de "schatten" van onze kerk toe zijn gegaan.

Op vier dagen (1 september, 15 september, 17 september en 21 september) is door een ploeg van 6 tot 10 man gewerkt.
Het was niet alleen gezellig - weliswaar met grimlachjes, maar toch. Er is ook hard gewerkt.

Van de overige inventaris zijn de nog bruikbare artikelen afgevoerd naar de kringloop.
Een aantal zaken zijn naar de milieustraat van Irado aan de Fokkerstraat gebracht.
We hebben ook dankbaar gebruik gemaakt van de Recyclewinkel, gevestigd in de De Meesterstraat - vlakbij dus. Dozen en kratten vol met van alles en nog wat zijn met steekwagens afgevoerd.

Om een indicatie te geven: afgevoerd is
* in totaal een ruime 1118 klio oud papier
* in totaal een ruime 62 kilo klein electrisch materiaal
* in totaal een ruime 78 kilo metaal
* in totaal een ruime 5 kilo plastic
* in totaal een ruime 32 kilo textiel.
Totaal een kleine 1300 kilo materialen!
Opbrengst hiervan: € 43,98.
Zodra deze opbrengst gestort is, doneren we dit aan Inloophuis De Wissel.

Op 30 september hebben we het gebouw opgeleverd aan het parochiebestuur.
Vanaf dat moment is het parochiebestuur verantwoordelijk voor het gebruik van het gebouw.
Wat er met het gebouw in de toekomst gaat gebeuren, is verder nog onbekend.

 

Voor een fotoserie van de opruimwerkzaamheden: klik hier.

 

Voor een fotoserie van de lege ruimtes: klik hier.