De "nagelvaste" voorwerpen

update: 13-10-2020

Een aantal van de voorwerpen die door het Catharijneconvent als "schatten" bestempeld zijn, zijn nagelvast.
Dat betekent dat ze zodanig in het gebouw vast zitten, dat het er uit halen schade berokkent aan het gebouw.

Er is op dit moment nog geen definitieve bestemming voor het gebouw van onze kerk.
Het gebouw is daarom tijdelijk verhuurd.
Gezien deze verhuur kunnen de nagelvaste voorwerpen niet uit het gebouw gehaald worden.
Dat gebeurt pas wanneer er een definitieve bestemming voor het gebouw is.
Dat mits de nieuwe eigenaar een zinvolle bestemming geeft aan een of meerdere van deze voorwerpen.

Welke voorwerpen zijn dit?
Onderstaand de foto's en omschrijving van nagelvaste voorwerpen.

 

De gong, die aan begin en einde van de elke viering gebruikt werd.

 

 

Het tabernakel in de wand van het priesterkoor.

De glaswand naar de patio:
5 panelen en 2 dubbele deuren.

 

 

Deze glaswand is in 1999 gemaakt
door kunstenaar Jeroen Vinken.

 

 

 

Het raam in de hal van de kerk.
In 1965 is dit raam gemaakt door André Henderickx.
Oorspronkelijk is het gemaakt voor de doopkapel
in de voormalige kerk van de St. Jan de Doper
aan de Mgr. Nolenslaan.

Onderstaande foto staat op de voorkant van onze "Glossy".
Het is een bewerkte foto van dit raam.