Jubileum Pater Leo de Jong o.p.

Zondag 26 juli jongst leden vierde pater Leo de Jong zijn 50-jarig priesterjubileum in onze parochiekerk.

Onderstaand de speech die Hans Vlek, vice-voorzitter van het parochiebestuur, uitsprak, en een woord van dank van Leo de Jong zelf.

Toespraak ter gelegenheid van het 50 jarig priesterjubileum van Pater Leon Ralph de Jong o.p.

Goede Leo,

Op het gevaar af dat we voor het eerst samen ruzie krijgen, ga ik je toespreken. Ik weet dat je het niet leuk vindt om in het zonnetje gezet te worden, maar ik doe het toch. Bij een vijftig jarig priesterjubileum mag daar, nee moet daar, een uitzondering op gemaakt kunnen worden. Ik weet zeker dat ik namens alle parochianen spreek.
Op de eerste plaats vinden we het een grote eer dat je dit vijftig jarig jubileum in onze parochiegemeenschap wilt vieren. Daar voor onze dank. Ik kom daar straks op terug.
Ik heb je slechts de laatste 8 jaar van die vijftig meegemaakt. Na het vertrek van pater J. Wenting o.p. als fulltime pastoor van onze parochie zouden we verder moeten met een administrator. Bij het woord administrator heb ik altijd moeten denken aan een soort boekhouder of kantoorklerk. Nu, dat hebben we geweten.
Je was niet per direct beschikbaar. Pater M. Vijverberg o.p. ging je even voor. Maar toen gebeurde het. Ik moest mijn idee over het begrip administrator herzien. Al direct bij de eerste viering waarin je voorging en de eerste parochiebestuursvergadering onder voorzittersschap van Kitty Frericks werd duidelijk dat je de pastoraal en alles wat daar mee samenhangt boven alles stelt. Dienstbaarheid aan de mensen om je heen is daar een onderdeel van. Je gaat meningsverschillen niet uit de weg, maar je doet dat wel op een manier die een weg terug altijd mogelijk maakt. Ook voor degene die het dan niet met je eens is. Dat getuigt van een grote menslievendheid.
“Geboren in Schiedam, in het hartje van de oude binnenstad, vlakbij de Havenkerk, voel ik mij hier als een vis in het water!” Dat waren de woorden die je gebruikte tijdens de kennismakingsbijeenkomsten. En je voegde er de nodige anekdotes aan toe die ons duidelijk maakten dat er een rasechte schiedammer als administrator voorgedragen en benoemd was. Vooral het verhaal over een brood halen in de Kruisstraat zal mij altijd bij blijven. Mijn oma van vaders zijde gebruikte die omschrijving van de Korte Dam ook wel eens!
En het “vlakbij de Havenkerk wonen” zal ongetwijfeld van invloed zijn geweest op je keuze voor de Dominicaanse geest die toen door dit monumentale gebouw aan de Lange Haven waaide. Die Dominicaanse geest heeft je in je jeugd geïnspireerd en gevormd. Dat je waarschijnlijk de laatste pater Dominicaan zal zijn die in Schiedam werkt kon je toen ook niet weten. Een traditie sinds 1616 afsluiten is niet zo feestelijk. Toch moet dit vandaag ook gezegd worden al is het nog lang niet zo ver.
We hebben je ook leren kennen als reisleider. Reizen naar Rome, Turkije, Engeland en dichterbij huis naar Xanten, Antwerpen, Zwolle en Deventer liggen ons nog vers in het geheugen. Uitleg geven met brede armzwaaien over de schilderijen van Rubens bijvoorbeeld. Typisch Leo.
De Orde van de Dominicanen is een Orde van Predikheren. In de kleine vergaderzaal hangt een oude schoolplaat boven een oude piano. Daarop is te zien hoe de Predikheren heel vroeger hun boeken en preken met ganzenveer en inkt schreven. De Overwegingen die je bij ons gehouden hebt in de afgelopen acht jaar, laten zien en laten horen dat boodschappen en gebeurtenissen van nog veel langer geleden ook in deze tijd van toepassing zijn. Het heeft mijn ogen geopend voor de ware bedoelingen van de Schriften. Ik denk dat ik daar niet de enige in ben.

Goede Leo,
Namens onze parochiegemeenschap feliciteer ik je van harte met je 50 jarig priesterjubileum. Ganzenveer en inkt zijn nu museumstukken. Een vulpen en een balpen in een mooi etui, met paars fluweel van binnen, lijkt mij wat oubollig. Een gouden horloge, toepasselijk bij een gouden jubileum, herinnert alleen maar aan de vergankelijkheid van het jachtige leven.
Doe ons een plezier en laat je verrassen met deze symbolische muis, zodat je jouw volgende overwegingen digitaal kunt vastleggen op het notebook\ de laptop dat we al eerder op je huisadres hebben laten bezorgen.
Als dank voor je inspirerende woorden. Ik hoop ze nog lang te mogen horen.
(Overhandigen van speelgoed/knuffelmuis.)

Ik nodig u allen uit om na deze viering Leo te feliciteren. De gebruikelijke koffie is vandaag versierd met een traktatie van de jubilaris.
Maar eerst zingen we nog een lied en hopen daarna een majestueuze zegen van je te ontvangen.
En je bent nog niet helemaal van mij af want er is ook een fotoalbum gemaakt waarin je beelden kunt terugzien die je ongetwijfeld interessant zult vinden.
(Overhandigen van fotoalbum.)

Schiedam, 26 juli 2009.

Hans Vlek vice-voorzitter.
parochie St. Jan de Doper-Visitatie.

 

 

Leo de Jong schijft in de week van zijn feest het volgende:

Beste mensen.

Je mag het geloven of niet, maar het feest, dat jullie in het afgelopen weekend voor mij hebben georganiseerd, was voor mij een grote verrassing. Ik wilde het aanvankelijk niet zo nadrukkelijk vieren, maar toen realiseerde ik mij, dat niet alleen ikzelf recht-van-spreken had bij mijn 50-jarig priesterjubileum, maar ook jullie.
Zoals ik het tijdens de Eucharistieviering zei: "Er bestaan geen voorgangers, zonder na-gangers. En vaak zijn na-gangers ook voor-gangers voor de voor-gangers, en omgekeerd. Zo horen bij elkaar, zoals onze adem bestaat uit in- en uitademen. Geen van beide kan voor het leven worden gemist. Wij vieren dus ons gezamelijk: VOOR- EN NA-GANGERS-SCHAP".
 
En jullie reageerden met een grootse Eucharistieviering-met-groot-koor en - letterlijk! - honderden felicitaties, gelukwensen, toespraken, cadeaux, woorden-van-dank, enz. enz.enz.
 
ik kan alleen maar zeggen, dat ik een beetje overweldigd was door jullie sympathie. Zo met het gevoel van: "Waar heb ik dan aan verdiend?"
 
Maar nagenietend wil ik nu jullie allemaal heel hartelijk danken voor jullie grootse antwoord op mijn vijftigjarig priesterfeest. Moge de Eeuwige iets van het mooie Licht, dat jullie over mij hebben uitgestort, laten terugschijnen op jullie eigen leven. Opdat jullie en ik gezegende mensen mogen zijn, levend in het Licht.

Vrede en alle goeds.

Hartelijke groet.

Leo Raph. A. de Jong o.p.  

 

Voor meer foto's: klik hier.

 

terug naar de openingspagina