Inventaris en gebouw

update: 29-10-2020

In vergelijking met echt oude kerken is onze kerk nooit zo rijk geweest aan kunstschatten.
Toch was er wel een aantal mooi stukken in onze kerk waar we trots op waren.
Mogelijk bent u geïnteresseerd in waar deze gebleven zijn.
Op deze pagina willen wij u hier over informeren.

 

update 29-10-2020

Stola's en ambokleden
Een van de cadeaus van de gemeenschap aan de parochie bij het 25 jaar bestaan van de Sint Jan de Doperkerk aan de Mgr. Nolenslaan, was een aantal stola's en ambokleden - in de gebruikelijke kerkelijke kleuren.
Tot het sluiten van onze kerk hebben we ze gebruikt. De ambokleden hingen aan de muur (eigenlijk aan de lamp) bij het priesterkoor. De stola's hingen aan de lezenaar waarop de Heilige Schrift. Ze gaven altijd de juiste liturgische kleur van de betreffende viering aan.

Inmiddels hebben deze stola's en ambokleden ook een goede weg gevonden.
De ambokleden zijn dankbaar in ontvangst genomen door pater Richard Steenvoorde o.p., de prior van het convent Heilige Petrus van Verona aan het Hang in Rotterdam. Hij zal ze gebruiken als ambokleed in de Eendrachtskapel in Rotterdam bij de vieringen die hij samen met de internationale studentengemeenschap in Rotterdam houdt.

De stola's krijgen een goed thuis bij pater Louis Klinkenberg o.p., destijds pastoor van de St. Jan de Doperparochie, later de Sint Jan de Doper-Visitatieparochie.

We zijn er blij om dat we deze ambokleden en stola's hebben kunnen onderbrengen binnen de dominicaanse gemeenschap!

 

update 13-10-2020

 

Waar blijven de overige "schatten"?
Van een andere parochiaan kregen we de vraag "Wat gebeurt er met de overige schatten?".

Een aantal van de voorwerpen is naar de opslag in de Singelkerk gegaan: de zolder. Denk dan aan de zevenarmige kandelaar, kelken, oliedoosjes, hostiedoosjes. Waar mogelijk worden deze gebruikt of in de toekomst tentoongesteld.

Een aantal voorwerpen is naar de opslag van het Bisdom in Voorhout gegaan. Denk dan aan een ciborie, schalen, wijwateremmer met kwast, wierookstandaard met scheepje en wierookvat, de kruiswegstaties.
Via een soort vraag- en aanbodbank van het Catharijneconvent kunnen kerkelijke instanties aangeven of ze interesse hebben in een van de voorwerpen. Het parochiebestuur bepaalt dan of de betreffende instantie de nieuwe eigenaar van het voorwerp mag worden.
Zo kunnen ook deze voorwerpen en mooie, nieuwe herbestemming krijgen.

 

update 13-10-2020

"Wat gaat er gebeuren met het ....."
Van een van de parochianen kegen we de vraag wat er gaat gebeuren met het prachtige gebrandschilderde raam in de hal?
Kort gezegd: het raam blijft voorlopig zitten. Het behoort tot de zogenoemde "nagelvaste voorwerpen". Deze voorwerpen nu uit het gebouw halen, betekent bouwkundige schade. Daarom worden deze voorwerpen pas uit het gebouw gehaald wanneer er een definitieve bestemming bekend is: verkoop (en dan wanneer de nieuwe eigenaar ze niet kan gebruiken) of sloop.

Kijk voor verdere informatie over de nagelvaste voorwerpen hier.

 

update 12-10-2020

 

Oplevering
Het is al weer anderhalve week geleden dat we het gebouw van onze voormalige deelgemeenschap hebben opgeleverd.
Er is hard gewerkt door een fijne ploeg vrijwilligers. Elders op de website kunt u dit lezen.

Gelukkig hebben we ook nog mensen blij kunnen maken met een deel van onze spullen. Zo zijn er secretariaatsspullen (nietmachines, nietjes en een papiervernietiger) gegaan naar de deelgemeenschap Willibrord in Vlaardingen. De deelgemeenschap Jacobus-Martinus in Schiedam-Kethel hebben we blij kunnen maken met onze voorraad kaarsen, miswijn en niet-geconsacreerde hosties. Ook is daar de steekwagen en het stencilapparaat naar toe gegaan.
De deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus in Maassluis is blij gemaakt met een wierookvat inclusief scheepje en lepel.

Vlak voor de oplevering zijn de formaliteiten rond de bruikleenovereenkomst van het beeld van Johannes de Doper rond gekomen. Op 30 september is het beeld door vertegenwoordigers van de Stichting Sint Janskerk opgehaald. Het beeld krijgt daar over niet al te lange tijd een mooie, veilige plaats.

Aan het eind van de middag hebben we sleutels van het gebouw overgedragen aan de vice-voorzitter van het parochiebestuur. Daarmee is onze verantwoordelijkheid voor het gebouw en de inventaris gestopt.

 

update 19-09-2020

Wat gebeurt er met het gebouw
Over wat er met het gebouw gebeurt, is op dit moment nog geen zekerheid. Er zijn vijf in het gebouw geïntereseerde partijen.
Vier van deze partijen willen het gebouw in zijn oorspronkelijke vorm, al dan niet aangepast en verbouwd, gebruiken.
De vijfde partij is de projectontwikkelaar die ook plannen heeft op de plaats van de te slopen school school naast het gebouw. Nog niet bekend is of het gebouw dan in het plan ingepast wordt, of dat er op de plek van het gebouw in het plan passende nieuwbouw komt.
Wat er uiteindelijk besloten zal worden, wordt enerzijds bepaald door de opbrengst van de verkoop en anderzijds door de mogelijke nieuwe bestemming van het gebouw. Naast het parochiebestuur spelen ook het Bisdom en de Gemeente Schiedam een rol in de besluitvorming.

Tot er en besluit genomen is, wordt het gebouw verhuurd.
Op dit moment zijn er twee koren die een avond door de week repeteren (Oostercantorij en New Life Singers). In het weekeinde wordt het gebouw gebruikt door de twee verschillende evangelische gemeenten: E-Oasis en De Deur.

De kernvrijwiliigers voelen zich tot en met 30 september verantwoordelijk voor het gebouw.
Vanaf 1 oktober neemt het parichiebestuur deze verantwoordelijkheid over. De kernvrijwilligers hebben dan ook geen toegang met tot het gebouw.

 

update 19-09-2020

Even bijpraten
Tussen 7 september en 19 september is weer heel wat gebeurd in onze kerk.
* De levensboom is van de muur gehaald en krijgt, zoals u onderstaand kunt lezen, en nieuwe plek bij de zoon van de maker.
* Het beeld van Maria en de rood keramieken kerstgroep zijn inmiddels naar Voorschoten gebracht, terug naar de zusters dominicanessen.
* De wit keramieken kerstgroep staat inmiddels in opslag om, op enig moment, naar De Wissel gebracht te worden.
* Er wordt druk gewerkt aan de bruikleenovereenkomst op basis waarvan het beeld van Sint Jan de Doper geplaatst kan worden in de Grote of Sint Janskerk aan de Lange Kerkstraat in het centrum van Schiedam.
* De Singelkerk is inmiddels eigenaar van twee draadloze microfoons en twee oude microfoons, inclusief de microfoonstandaard. Oo wat andere materialen zijn in hun bezit.
* Vanuit twee andere deelgemeenschappen is interesse in enkele artikelen van onze deelgemeenschap. Deze worden de mogelijk de komende week opgehaald.

Op de homepage heeft u kunnen lezen over wat we allemaal opgeruimd hebben.

 

De Dominicaan
Herkent u de afbeelding aan de muur nog? Het is de reproductie van het kunstwerk van de Franse kunstenaar Matisse: De Dominicaan. Vier jaar geleden, bij de festiviteiten rond 400 jaar dominicanen in Schiedam (2016) hebben we deze reproductie aan ons zelf cadeau gedaan. Hij heeft gehangen in de hal, tegenover de pastoresborden.
Op 1 september is de afbeelding door een van de jongere dominicaanse medebroeders die nu in Rotterdam wonen opgehaald. Hij hangt nu in hun klooster, de dominicaanse communiteit Petrus van Verona aan het Hang, in het trapportaal.
We zijn blij met deze nieuwe plek.
Voor verdere info over dit kunstwerk en Matisse: klik hier.

 

De levensboom
De levensboom had een prominente plaats in onze kerk aan de zijwand, de muur tussen de gang en de kerkzaal.
We zijn blij dat ook dit kunstwerk een mooie nieuwe plaats zal krijgen. Hij komt aan de muur te hangen bij de zoon van de maker van dit kunstwerk. Hij heeft het uitgemeten, en het past precies!

 

Liturgisch meubilair
Bij het inrichten van ons kleine kerkje zijn heel wat houten banken van de oude, grote kerk gebruikt om er liturgisch meubilair van te maken. Van altaartafel tot kaarsenstandaard, van ambo (lezenaar) tot credenstafel.
Gelukkig heeft dit liturgisch meubilair, 19 items in totaal, een goede plek gekregen. Het is inmiddels verhuisd naar de Sint Paschaliskerk in Den Haag.
Bijgaand een foto van toen het meubilair klaar stond voor vertrek. Op de foto ontbreken de altaartafel en het doopvond.

 

Kandelaars en lezenaars
De lezenaar, de twee grote kandelaars en de kandelaar voor de paaskaars behoren tot één ensemble. Samen met de altaarlezenaar, de twee kleine altaarkandelaars en de godslamp is het geheel ook inmiddels overgebracht naar de Sint Paschaliskerk in Den Haag. Daar zal het ongetwijfeld goed gebruikt worden.

Ciborie en kruis
Zondag de 30e augustus zijn bij de onttrekkingsviering onder meer de ciborie en het kruis in processie uit onze kerk meegenomen.
De ciborie, die altijd in het tabernakel heeft gestaan met het gewijde brood.
Het kruis wat een prominente plaats had in het midden van de wand voor in de kerk.
Ciborie en kruis zijn door pastoor Charles Duynstee en kernvrijwilliger Yvon Westhuis aansluitend aan de onttrekkingsviering naar de parochiekerk, de Singelkerk, gebracht. Op zondag 6 september zijn deze in de eucharistieviering de kerk ingedragen. Met een mooie uitgesproken tekst is de ciborie geplaatst in het tabernakel boven het hoofdaltaar van de Singelkerk.
Het kruis hangt voorlopig boven in de preekstoel in de Singelkerk. Naar een definitieve plek wordt gezocht.

 

Beeld Johannes de Doper
Achterin, naast het doopvont, heeft altijd het beeld van de naamgever van onze parochie gestaan: Sint Jan de Doper.
Dit beeld hebben we in bruikleen gehad van de orde der dominicanen. Het beeld zou teruggaan naar de orde.
Echter: in Schiedam hebben we nog een Sint Janskerk: de Grote Kerk. De architect van onder meer onze kerk, Dhr. Bram van Hengel, is voorzitter van het stichtingsbestuur van de Grote of Sint Janskerk. Al even geleden heeft hij gevraagd of er een mogelijkheid is het beeld van Sint Jan de Doper te plaatsen in de Grote of Sint Janskerk.
We hebben Dhr. van Hengel in contact gebracht met René Dinklo o.p.,de provinciaal van de orde. Zo als het er nu uitziet, komt het beeld inderdaad in bruikleen in de Grote Kerk te staan.
Mariabeeld
Hoeveel kaarsjes zouden er wel niet opgestoken zijn voor Maria onder het Mariabeeld? Ontelbaar?
Het Mariabeeld hebben we in bruikleen gehad van de zusters dominicanessen uit Voorschoten.
Het beeld gaat dan ook terug naar deze zusters.
Wat we overhouden is de herinnering en de gedachte aan de voorspraak die Maria voor ons heeft gehad.
De kerstgroepen
Onze kerk was in het rijke bezit van twee kerstgroepen.
Een van rood keramiek; deze stond de laatste jaren op een tafel naast de vleugel.
Een van wit keramiek; deze stond in de hal van de kerk, onder het hongerdoek.
Mede door deze twee kerstgroepen kwamen we in de sfeer van kerstmis: de geboorte van de Heer, teken van nieuw begin.
De rood keramieke kerstgroep hebben we in bruikleen gehad van de zusters dominicanessen in Voorschoten. Deze gaat naar hen terug.
De wit keramieke kerstgroep gaat, zoals de zaken er nu voor staan, naar De Wissel.