Inventaris

update: 07-09-2020

In vergelijking met echt oude kerken is onze kerk nooit zo rijk geweest aan kunstschatten.
Toch was er wel een aantal mooi stukken in onze kerk waar we trots op waren.
Mogelijk bent u geïnteresseerd in waar deze gebleven zijn.
Op deze pagina willen wij u hier over informeren.

 

De Dominicaan
Herkent u de afbeelding aan de muur nog? Het is de reproductie van het kunstwerk van de Franse kunstenaar Matisse: De Dominicaan. Vier jaar geleden, bij de festiviteiten rond 400 jaar dominicanen in Schiedam (2016) hebben we deze reproductie aan ons zelf cadeau gedaan. Hij heeft gehangen in de hal, tegenover de pastoresborden.
Op 1 september is de afbeelding door een van de jongere dominicaanse medebroeders die nu in Rotterdam wonen opgehaald. Hij hangt nu in hun klooster, de dominicaanse communiteit Petrus van Verona aan het Hang, in het trapportaal.
We zijn blij met deze nieuwe plek.
Voor verdere info over dit kunstwerk en Matisse: klik hier.

 

De levensboom
De levensboom had een prominente plaats in onze kerk aan de zijwand, de muur tussen de gang en de kerkzaal.
We zijn blij dat ook dit kunstwerk een mooie nieuwe plaats zal krijgen. Hij komt aan de muur te hangen bij de zoon van de maker van dit kunstwerk. Hij heeft het uitgemeten, en het past precies!

 

Liturgisch meubilair
Bij het inrichten van ons kleine kerkje zijn heel wat houten banken van de oude, grote kerk gebruikt om er liturgisch meubilair van te maken. Van altaartafel tot kaarsenstandaard, van ambo (lezenaar) tot credenstafel.
Gelukkig heeft dit liturgisch meubilair, 19 items in totaal, een goede plek gekregen. Het is inmiddels verhuisd naar de Sint Paschaliskerk in Den Haag.
Bijgaand een foto van toen het meubilair klaar stond voor vertrek. Op de foto ontbreken de altaartafel en het doopvond.

 

Kandelaars en lezenaars
De lezenaar, de twee grote kandelaars en de kandelaar voor de paaskaars behoren tot één ensemble. Samen met de altaarlezenaar, de twee kleine altaarkandelaars en de godslamp is het geheel ook inmiddels overgebracht naar de Sint Paschaliskerk in Den Haag. Daar zal het ongetwijfeld goed gebruikt worden.

Ciborie en kruis
Zondag de 30e augustus zijn bij de onttrekkingsviering onder meer de ciborie en het kruis in processie uit onze kerk meegenomen.
De ciborie, die altijd in het tabernakel heeft gestaan met het gewijde brood.
Het kruis wat een prominente plaats had in het midden van de wand voor in de kerk.
Ciborie en kruis zijn door pastoor Charles Duynstee en kernvrijwilliger Yvon Westhuis aansluitend aan de onttrekkingsviering naar de parochiekerk, de Singelkerk, gebracht. Op zondag 6 september zijn deze in de eucharistieviering de kerk ingedragen. Met een mooie uitgesproken tekst is de ciborie geplaatst in het tabernakel boven het hoofdaltaar van de Singelkerk.
Het kruis hangt voorlopig boven in de preekstoel in de Singelkerk. Naar een definitieve plek wordt gezocht.

 

Beeld Johannes de Doper
Achterin, naast het doopvont, heeft altijd het beeld van de naamgever van onze parochie gestaan: Sint Jan de Doper.
Dit beeld hebben we in bruikleen gehad van de orde der dominicanen. Het beeld zou teruggaan naar de orde.
Echter: in Schiedam hebben we nog een Sint Janskerk: de Grote Kerk. De architect van onder meer onze kerk, Dhr. Bram van Hengel, is voorzitter van het stichtingsbestuur van de Grote of Sint Janskerk. Al even geleden heeft hij gevraagd of er een mogelijkheid is het beeld van Sint Jan de Doper te plaatsen in de Grote of Sint Janskerk.
We hebben Dhr. van Hengel in contact gebracht met René Dinklo o.p.,de provinciaal van de orde. Zo als het er nu uitziet, komt het beeld inderdaad in bruikleen in de Grote Kerk te staan.
Mariabeeld
Hoeveel kaarsjes zouden er wel niet opgestoken zijn voor Maria onder het Mariabeeld? Ontelbaar?
Het Mariabeeld hebben we in bruikleen gehad van de zusters dominicanessen uit Voorschoten.
Het beeld gaat dan ook terug naar deze zusters.
Wat we overhouden is de herinnering en de gedachte aan de voorspraak die Maria voor ons heeft gehad.
De kerstgroepen
Onze kerk was in het rijke bezit van twee kerstgroepen.
Een van rood keramiek; deze stond de laatste jaren op een tafel naast de vleugel.
Een van wit keramiek; deze stond in de hal van de kerk, onder het hongerdoek.
Mede door deze twee kerstgroepen kwamen we in de sfeer van kerstmis: de geboorte van de Heer, teken van nieuw begin.
De rood keramieke kerstgroep hebben we in bruikleen gehad van de zusters dominicanessen in Voorschoten. Deze gaat naar hen terug.
De wit keramieke kerstgroep gaat, zoals de zaken er nu voor staan, naar De Wissel.