Een signaal van hoop, troost en bemoediging aan de katholieke gelovigen in Nederland

Op zondag 22 maart komt KRO-NCRV samen met de Nederlandse bisschoppen met een signaal van hoop, troost en bemoediging voor katholieke gelovigen in Nederland.
Dit gebeurt door de uitzending van een cirkel van gebed op NPO2, Facebook.com/krokatholiek en de website KRO-NCRV.nl/katholiek.

De gebedscirkel start om 9.45 uur op NPO2 met het Geloofsgesprek van Leo Fijen met kardinaal Willem Eijk.
Aansluitend is de aartsbisschop van Utrecht celebrant in de rechtstreekse Eucharistieviering vanuit de Sint-Lambertusbasiliek in Hengelo.
Daarna wordt om 12.00 uur het gebed online overgenomen op de KRO-NCRV Facebookpagina Katholiek en de KRO-NCRV website.

Iedereen kan vanaf 12.00 uur via het internet op ieder uur meebidden met het gebed van een bisschop vanuit zijn eigen bisdom.
Online wordt de gebedscirkel gestart met bisschop Ron van den Hout vanuit het bisdom Groningen-Leeuwarden.
De gebedscirkel wordt om 16.35 uur afgesloten met een korte vesperviering vanuit de Sint-Janskathedraal in Den Bosch met bisschop Gerard de Korte.

De Schriftlezingen van deze zondag zijn: 1 Samuel 16, 1b.6-7.10-13a; Efeziërs 5, 8-14; Johannes 9, 1-41 (of Johannes 1.6-9.13-17.34-38).
Tijdens de gebedscirkel zal bisschop Van den Hende stil staan bij de tekst uit de brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs 5, 8: “Eens waart gij duisternis, nu zijt gij licht door uw gemeenschap met de Heer. Leeft dan ook als kinderen van het licht.”
De bisschop zal ingaan op de vraag hoe we als kinderen van het licht kijken naar ons eigen leven in geloof en naar de huidige crisis, waarin we ons bevinden.

Schema Biddend Verbonden (wijzigingen voorbehouden)

Voor meer informatie zie rkkerk.nl en kro-ncrv.nl/katholiek.

Kijk op deze pagina voor de informatie over dit signaal op de website van het Bisdom Rotterdam.


terug naar openingspagina