Belangrijke mededeling.

Alle publieke RK-liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot en met 13 april (2e Paasdag) afgelast

In verband met de uitbraak van het coranavirus en de gevolgen daarvan in Nederland, hebben de Bisschoppen van Nederland de volgende maatregelen genomen.
Het Parochiebestuur en Pastoraal Team van parochie De Goede Herder volgen deze maatregelen.

Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 13 april 2020 (2e Paasdag), naast de eerder genomen maatregelen ook de volgende maatregelen:

Dat betekent dat op de volgende zondagen er in onze kerk geen viering zal zijn:

 

Richtlijnen parochie De Goede Herder

Het Pastoraal Team en Parochiebestuur van parochie De Goede Herder heeft voor onze parochie aansluitend de volgende richtlijnen opgesteld.

Tot en met 13 april 2020 worden:

De bisschoppen raden aan tot en met 13 april alle onderstaande activiteiten af te gelasten:

•  Koorrepetities
•  Andere bijeenkomsten zoals gezamenlijk koffiedrinken, ontmoetingsbijeenkomsten voor onderscheiden doelgroepen ( bv soos ochtenden voor ouderen)
•  Alle catechetische / diaconale bijeenkomsten.

Hieronder vallen:
•  de bijeenkomsten in het kader van de voorbereiding van kinderen op de 1e H. Communie
•  doopvoorbereidingsbijeenkomsten
•  bijeenkomsten in het kader van Geloofsverdiepende activiteiten
•  bijeenkomsten en activiteiten in het kader van de Vastenactie.

Het team neemt deze richtlijn van de bisschoppen over met dien verstande dat het pastoraal team tot en met 16 april alle bijeenkomsten zoals hierboven beschreven afgelast.

 

Gevraagd wordt het volgende gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

 

Voor de nieuwspagina betreffende de gevolgen van het Coronavirus voor wat betreft het Bisdom Rotterdam: klik hier.


terug naar openingspagina