Contact

Onderstaand treft u de contactgegevens van onze parochie aan.
Wilt u, bij e-mailcontact, de tekst nospam uit het e-mailadres weglaten?

Parochie De Goede Herder, Deelgemeenschap Sint Jan de Doper-Visitatie
Mgr. Nolenslaan 99
3119 EB Schiedam.
tel.: 010-4735066

Secretariaat deelgemeenschap:
Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend is er iemand aanwezig op het parochiecentrum van 09:30 tot 11:30 uur. In de zomermaanden juni-augustus is het secretariaat op vrijdag gesloten.
E-mail: secretariaat@sintjan-visitatienospam.nl
Voor het afspreken van uitvaarten kan buiten de openingstijden van het secretariaat telefonisch contact worden opgenomen onder nummer: 0657032012.


info@sintjan-visitatienospam.nl


Pastores
:

Charles Duynstee (pastoor - moderator)
Henri Egging (pastor)
Kees Koeleman (pastoraal werker)
Avin Kunnekkadan SVD (pastor)

Het team is te bereiken via Elly Barendregt, medewerker pastoraal team:
T: 06 - 31 99 09 59 of
E: e.barendregt@goedeherderparochie.nl, of
via de secretariaten van de deelgemeenschappen.

De pastores
en pastoraal werker gaan diverse keren per jaar voor in de vieringen in ons kerkgebouw.

Het bestuur van de parochie is te bereiken via secretaris
E: secretaris@goedeherderparochie.nl.


Andere e-mailadressen:

Banknummers:

Actie Kerkbalans:
Bankrekening: NL68INGB0000203272
ten name van Par. DGH-St. Jan de Doper-Visitatie te Schiedam

Algemene rekeningnummer:
Bankrekening: NL24INGB0000546571
ten name van Par DGH exploit DG ST Jan de Doper Visitatie Schiedam

terug naar openingspagina