De fusie van de parochies van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis

Informatie ten behoeve van alle parochianen d.d. 23-24 april 2011

 

Introductie

De parochiebesturen binnen onze regio, uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis:
St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans, H. Hart van Jezus, St. Jan de Doper-Visitatie, H.H. Jacobus en Martinus, Willibrord, H.H. Andreas, Petrus en Paulus, hebben besloten te gaan fuseren. Wij gaan samen verder als één nieuwe parochie, die bestuurd zal worden door een nieuw parochiebestuur. Deze nieuwe parochie is opgebouwd uit zes deelgemeenschappen.

Wat zal er zeker NIET veranderen door de fusie van deze parochies?
De geloofsgemeenschappen die we nu kennen zullen blijven bestaan. Wij vinden het heel belangrijk dat u zich thuis blijft voelen in uw eigen deelgemeenschap.

Overeenstemming tussen de parochies
Op 14 april 2011 hebben de parochiebesturen overeenstemming bereikt over een fusie. Wij vragen die nu formeel aan bij het bisdom. We hebben met elkaar overeenstemming bereikt over alle belangrijke zaken, waaronder:

Een nieuwe naam voor onze nieuwe parochie
Bij een nieuwe parochie hoort een nieuwe naam. Uit de vele namen die door u voorgesteld zijn, mag u uit de twee -door de bisschop goedgekeurde- overgebleven namen kiezen. De naam die de meeste parochianen kiezen, zal de nieuwe naam van onze parochie worden. Wellicht ten overvloede: de namen van de huidige parochies (vanaf 1 juli 2011 deelgemeenschappen genoemd) en hun kerkgebouwen veranderen niet. We zullen het dan bijvoorbeeld hebben over de parochie: ‘Emmaüs of Goede Herder, deelgemeenschap Willibrord, deelgemeenschap H. Hart van Jezus etc.'.

De pastorale activiteiten
Het pastorale team bestaat uit twee priesters: Duynstee en Biesjot, en twee pastoraal werkers: de heer Koeleman en mevrouw Meijer. Zij werken alle vier voor de gehele nieuwe parochie. In elke deelgemeenschap worden zij ondersteund door een pastoraatgroep. Dit is een team van vrijwilligers.
Centraal in de activiteiten van het pastorale team staan die activiteiten waar de huidige deelgemeenschappen trots op zijn. Het pastorale team wil die activiteiten graag ondersteunen. Daarnaast heeft het team een aantal zaken waar zij zich extra voor in wil zetten. Die zijn vastgelegd in het pastoraal beleidsplan. Prioriteiten zijn:

Een van de belangrijkste doelgroepen bij deze prioriteiten zijn onze jongeren. Het pastorale team wil er alles aan doen om hen te (blijven) betrekken bij de kerk.

Door een bijeenkomst voor parochianen over de fusievorming bent of wordt u verder hierover op de hoogte gesteld. U treft hier in uw eigen kerk meer informatie over aan.

 

Namens de besturen van de zes parochies:

St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans
H. Hart van Jezus
St. Jan de Doper-Visitatie
H.H. Jacobus en Martinus
Willibrord
H.H. Andreas, Petrus en Paulus