Informatie over clustervorming binnen Nieuwe Maas ten behoeve van alle parochianen 12-13 februari 2011

Introductie
Clustervorming is een vorm van samenwerking tussen parochies. Kenmerkend voor een cluster is dat de parochies binnen het cluster samen een pastoraal team delen. In onze regio werken de parochies uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis: St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans, H. Hart van Jezus, St. Jan de Doper-Visitatie,
H.H. Jacobus en Martinus, Willibrord, H.H. Andreas, Petrus en Paulus samen in het cluster Nieuwe Maas. Wij gaan samen verder als één nieuwe parochie, die bestuurd zal worden door een nieuw parochiebestuur.

Wat zal er zeker NIET veranderen door de clustervorming?
De geloofsgemeenschappen die we nu kennen zullen blijven bestaan. Wij vinden het heel belangrijk dat u zich thuis blijft voelen in uw eigen gemeenschap.

Een nieuwe naam voor onze nieuwe parochie
Bij een nieuwe parochie hoort een nieuwe naam. Daar mag u een voorstel voor doen. In uw eigen parochie is uitgelegd aan welke voorwaarden die naam moet voldoen.
Parochianen kunnen hun suggestie voor een naam invullen op een reactieformulier. Het is de bedoeling dat per 1 juli 2011 de naam van de nieuwe parochie, samen met een daarbij passend logo bekend is. Wellicht ten overvloede: de namen van de huidige geloofsgemeenschappen (vanaf 01 juli 2011 deelgemeenschappen) en hun kerkgebouwen veranderen niet.

Een nieuw parochiebestuur
Er is inmiddels een flink aantal stappen gezet op weg naar onze nieuwe parochie. Eén van die stappen is het formeren van een nieuw parochiebestuur. In al onze parochies is gezocht naar geschikte personen om dit parochiebestuur te bemensen. Elke parochie heeft een kandidaat aangedragen voor dit nieuwe parochiebestuur. Bij toeval is het zo dat in het nieuwe bestuur (helaas) geen vrouwen aanwezig zijn. Dat komt vanzelfsprekend niet omdat zij minder geschikt zouden zijn voor een dergelijke functie, in alle huidige besturen zitten immers ook vrouwen, maar het is toevallig zo dat zij zich niet kandidaat hebben gesteld.
De namen van de leden van het nieuwe bestuur zijn bekend. Dat zijn: Pastoor Charles Duynstee, Hans Stout, Frans Verweijen, Wim van der Steen, Ted Konings, Jos Cobben, Rob Poels en Jan van de Water. Welke portefeuilles zij onder hun beheer gaan nemen, staat nog niet vast.

Het pastoraal beleidsplan
Door het pastoraal team is hard gewerkt aan een pastoraal beleidsplan. Hierin zijn die zaken opgenomen waar de priesters en pastoraal werkers de komende jaren extra aandacht aan willen besteden. Dit zijn nadrukkelijk zaken die zij prioriteit willen geven náást alle andere werkzaamheden die hoe dan ook doorgang zullen vinden. Hierbij kunt u denken aan viering van de eucharistie, overleg voeren met de pastoraats-groepen in de deelgemeenschappen en er voor u zijn als u graag met een van de priesters of pastoraal werkers wilt praten.
Ons pastoraal beleidsplan is samen met vele parochianen tot stand gekomen.

Behouden waar we trots op zijn
Een uitgangselement van het pastoraal beleidsplan is, dat die zaken waar de huidige parochies trots op zijn, in ieder geval door het pastoraal team ondersteund zullen worden. Het pastoraal team vindt het enorm belangrijk dat u zich in uw eigen deelgemeenschap ‘thuis' blijft voelen.

Centrale element / Onze missie: Groeien in relatie
Het pastoraal team wil alle parochianen ondersteunen bij het streven naar persoonlijke groei : in de relatie met God en Jezus Christus, met elkaar en de omringende samenleving.

Onze prioriteiten

Een van de belangrijkste doelgroepen bij deze prioriteiten zijn onze jongeren. Het pastoraal team wil er alles aan doen om hen te (blijven) betrekken bij de kerk.

Geen van de priesters en pastoraal werkers heeft een ‘eigen' parochie/ deelgemeen-schap toegewezen gekregen. Het pastoraal team realiseert zich dat het daardoor langer zal duren voordat zij u kennen en u hen allemaal kent.

Het pastoraal team gaat er vanuit met dit pastoraal beleidsplan iets neergezet te hebben, waar elke parochiaan zich door aangesproken kan voelen.

 

Namens de besturen van de zes parochies:

St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans
H. Hart van Jezus
St. Jan de Doper-Visitatie
H.H. Jacobus en Martinus
Willibrord
H.H. Andreas, Petrus en Paulus