Informatie over clustervorming binnen Nieuwe Maas ten behoeve van alle parochianen 18 december 2010

Introductie
Clustervorming is een vorm van samenwerking tussen parochies. Kenmerkend voor een cluster is dat de parochies binnen het cluster samen een pastoraal team delen. In onze regio zullen de parochies uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis: St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans, H. Hart van Jezus, St. Jan de Doper-Visitatie, H.H. Jacobus en Martinus, Willibrord, H.H. Andreas, Petrus en Paulus samenwerken in het cluster Nieuwe Maas. Dit cluster zal worden bestuurd door een nieuw parochiebestuur.

Wat zal er zeker NIET veranderen door de clustervorming?
De geloofsgemeenschappen die we nu kennen zullen blijven bestaan. Wij vinden het heel belangrijk dat u zich thuis blijft voelen in uw eigen gemeenschap.

Verdeling van het werk van de priesters en pastoraal werkers
Wat heel nadrukkelijk wel zal veranderen is de manier waarop onze priesters en pastoraal werkers werkzaam zijn binnen ons cluster. Elke deelgemeenschap heeft vanaf 1 januari 2011 geen eigen pastor meer. Het hele pastoraal team werkt voor het gehele cluster. NB Voor de parochie St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans zal dat pas het geval zijn in maart 2011, na het vertrek van pastoor Vismans.
De priesters en pastoraal werkers krijgen, in plaats van een ‘eigen parochie', een eigen ‘onderwerp' ook wel ‘taakveld' genoemd. De ene priester en/of pastoraal werker gaat zich meer bezig houden met de liturgie, de ander met diaconie, enzovoort. De priesters en pastoraal werkers gaan zich zo specialiseren en krijgen ieder een duidelijk eigen gezicht. Het team gaat hun aandacht als volgt verdelen:

Voor de eigen taakvelden gaat elke priester en pastoraal werker:

Ondersteuning pastoraatsgroepen
Nu het vertrouwde beeld van ‘de eigen priester en pastoraal werker' verdwijnt, zullen de lokale pastoraatsgroepen een belangrijker taak krijgen omdat zij een representant en bindend element van de plaatselijke gemeenschap zullen worden. De pastoraatsgroepen ondersteunen het team bij de uitoefening van hun werk. Zij zorgen voor de coördinatie van het pastoraat binnen de geloofsgemeenschappen. Door hun bekendheid bij mensen worden de leden van de pastoraatsgroep voor een brede groep mensen het gezicht van de geloofsgemeenschap.

Het pastoraal team vindt het belangrijk om de pastoraatsgroepen te ondersteunen en is tot de volgende verdeling gekomen:

 

Gewijzigde mistijden

Ook de mistijden wijzigen, zodat de twee priesters in ons team twee maal de eucharistie kunnen vieren op zondag. In overleg met de parochiebesturen is gekozen voor de volgende tijden van de vieringen:

Kerk

Viering op zaterdag

Viering op zondag

St. Jan de Doper-O.L. Vrouw Visitatie

17.00 uur

11.00 uur

St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans

18.00 uur

9.15 uur

St. Jacobus en Martinus

 

11.00 uur

H. Hart van Jezus

 

9.30 uur

Willibrord, Zorgcentrum Wetering

18.00 uur

 

Willibrord, H. Lucas

 

9.30 uur

Willibrord, Pax Christi

 

11.00 uur

HH. Andreas, Petrus en Paulus

19.00 uur

9.30 uur

 

Datum van ingang is 1 januari 2011.
In de St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans verandert de tijd pas op zondag 20 maart 2011.

 

Namens de parochiebesturen van de zes parochies:

St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans
H. Hart van Jezus
St. Jan de Doper-Visitatie
H.H. Jacobus en Martinus
Willibrord
H.H. Andreas, Petrus en Paulus.