Informatie over clustervorming
binnen Nieuwe Maas ten behoeve van alle parochianen 23-10-10

Introductie
Clustervorming is een vorm van samenwerking tussen parochies. Kenmerkend voor een cluster is dat de parochies binnen het cluster samen een pastoraal team delen. In onze regio zullen de parochies uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis: St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans, H. Hart van Jezus, St. Jan de Doper-Visitatie, H.H. Jacobus en Martinus, Willibrord, H.H. Andreas, Petrus en Paulus samenwerken in het cluster Nieuwe Maas.


Wat zal er zeker NIET veranderen door de clustervorming?
De geloofsgemeenschappen die we nu kennen zullen blijven bestaan. Wij vinden het heel belangrijk dat u zich thuis blijft voelen in uw eigen gemeenschap. U wordt niet verplicht om opeens naar een andere kerk te gaan, of, als u vrijwilliger bent, uw werk binnen een andere parochie uit te gaan voeren. Uw kerkbijdrage wordt besteed aan zaken die van belang zijn voor de katholieke gemeenschap in het algemeen en uw eigen gemeenschap in het bijzonder.
We doen er alles aan om de gemeenschap die we nu hebben eerder te versterken dan op te laten gaan in een groot geheel, waar u zich niet meer in thuis voelt.


Onze voortgang
In ons laatste bericht over de clustervorming hebben we u laten weten dat onze parochiebesturen en de begeleidingsgroep die de clustervorming voorbereidt, grote stappen zetten in onze samenwerking. Wij hebben toen aangegeven dat we op een aantal zaken al met elkaar overeenstemming hebben bereikt:


Vervolgstappen
Sinds ons vorige bericht hebben we nog een aantal nieuwe belangrijke stappen gezet:


Van clustervorming naar een nieuwe parochie
Zoals u mogelijk weet is het tijdpad dat we bij de clustervorming voor ogen hadden, dat we uiterlijk op 1 januari 2011 gezamenlijk een federatie zouden vormen. Dit met als doel om, uiterlijk medio 2012, onze huidige parochies op te laten gaan in een nieuwe gezamenlijke parochie.
Gezien de voortgang die we inmiddels op tal van terreinen met elkaar hebben gemaakt, hebben de besturen van onze parochies zich de vraag gesteld wat het ons oplevert als we de stap overslaan, om eerst gezamenlijk een federatie te vormen. Wij hebben toen vastgesteld dat het nut van die tussenstap waarin een federatie wordt gevormd, heel klein is. Het kost ons veel tijd die tussenstap te zetten, terwijl we nu toch al weten dat we uiterlijk medio 2012 hoe dan ook zullen gaan fuseren.
De besturen hebben daarom gezamenlijk aan de bisschop een brief geschreven, waarin zij de bisschop vragen of hij er mee akkoord gaat dat onze parochies uiterlijk 1 juli 2011 fuseren tot een nieuwe parochie. De bisschop heeft ons inmiddels laten weten dat hij dat toejuicht.

 

Informatiebijeenkomsten
In onze parochie hebben we u we u inmiddels in een parochievergadering meer over deze ontwikkelingen verteld. We hebben ook uw vragen gehoord . Ook middels ons parochieblad “Kruispunt” houden we u op de hoogte.
Ook in andere parochies zijn of worden informatiebijeenkomsten gehouden.
Voor vragen zijn we altijd bereikbaar.

Uw parochiebestuur,
namens de parochiebesturen van de zes parochies: