VERANDERING OP KOMST IN DE TIJDEN VAN DE ZONDAGSVIERINGEN

In 2011 gaat cluster 23 van start. De zeven geloofsgemeenschappen in de regio Schiedam-Vlaardingen-Maassluis zullen dan geleid worden door één team van pastores. Na overleg met de parochiebesturen besloot dit team onlangs om de mogelijkheid te scheppen dat de twee priesters twee keer voor kunnen gaan op de zondagen. Dit betekent dan wel verandering in de tijden van de vieringen.

Het team, bestaande uit pastoor Charles Duynstee, pastor Coert Biesjot en de pastoraal werkers Kees Koeleman en Lidwien Meijer, zal voorgaan in de zondagsvieringen (en in enkele zaterdagse vieringen) in het gehele cluster.
Het pastoresteam heeft veelvuldig gesproken over de zondagsvieringen. Steeds kwam weer ter sprake: hoe krijgen we als team een gezicht in deze grote, regionale parochie? En: hoe kunnen we in de toekomst waarborgen dat er overal passende vieringen gehouden worden, terwijl het aantal pastorale beroepskrachten (denk daarbij ook aan de priester-assistenten) alleen maar zal verminderen de komende tijd?
Het idee werd geboren om de tijden van de zondagsvieringen te wijzigen. Zodat de twee priesters in ons team twee maal kunnen voorgaan op zondag. Dat zal niet elke zondag nodig zijn, maar we creëren op deze wijze in elke geval de mogelijkheid. En (zoals het er nu uit ziet) zal deze stap in de toekomst zeker noodzakelijk zijn.

In overleg met de parochiebesturen is gekozen voor de volgende tijden van de vieringen.

St. Jan de Doper-Visitatie,
Schiedam
Zaterdag
17.00 uur
Zondag
11.00 uur
St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans,
Schiedam
Zaterdag
18.00 uur
Zondag
09.15 uur
St. Jacobus en Martinus,
Schiedam
  Zondag
11.00 uur
H. Hart van Jezus,
Schiedam
  Zondag
09.30 uur
Willibrord, Zorgcentrum Wetering,
Vlaardingen
Zaterdag
18.00 uur
 
Willibrord, H. Lucas,
Vlaardingen
  Zondag
09.30 uur
Willibrord, Pax Christi,
Vlaardingen
  Zondag
11.00 uur
HH. Andreas, Petrus en Paulus,
Maassluis
Zaterdag
19.00 uur
Zondag
09.30 uur.

Datum van ingang is 1 januari 2011. Er zijn twee uitzonderingen. In de St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans verandert de tijd pas op zondag 20 maart 2011 en in de Jacobuskerk al met ingang van 7 november 2010. De zaterdagavondviering blijft gehandhaafd. Voor de ‘vroege' kerken zou de zaterdagavondviering misschien een goed alternatief kunnen zijn.

De twee pastoraal werkers gaan om de week voor, wisselend op alle locaties, behalve in de St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans. Daar zijn altijd eucharistievieringen.

Dit besluit heeft ook nadelen, vooral voor de parochies die de ‘vroege viering' hebben. De ontmoeting met de pastores Duynstee en Biesjot– tijdens de koffie na de viering - is niet altijd mogelijk, omdat zij regelmatig naar een volgende plek moeten. En de wijziging in tijd zal ook niet overal met vreugde worden begroet. Wij benadrukken dat we hierover lang hebben gesproken, maar toch het gevoel hebben dat dit de beste mogelijkheid is om de zondagsvieringen op een verantwoorde wijze voortgang te doen vinden, ook in de toekomst.

 

Pastoraal team
Parochiebestuur
6 september 2010.