Informatie over clustervorming binnen Nieuwe Maas ten behoeve van alle parochianen

 

Introductie

Clustervorming is een vorm van samenwerking tussen parochies. Kenmerkend voor een cluster is dat de parochies binnen het cluster samen een pastoraal team delen. In onze regio zullen de parochies uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis: St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans, H. Hart van Jezus, St. Jan de Doper-Visitatie, H.H. Jacobus en Martinus, Willibrord, H.H. Andreas, Petrus en Paulus samenwerken in het cluster Nieuwe Maas.

Het initiatief om een cluster te gaan vormen ligt bij het bisdom Rotterdam. Een belangrijke reden voor het bisdom om te gaan clusteren is het gebrek aan pastorale beroepskrachten. Rond 2015 zullen er ongeveer 50 priesters zijn in het gehele bisdom die voor de parochies kunnen werken. Er zijn waren in 2009 nog 141 parochies in ons bisdom. Het is dan direct duidelijk dat iedere parochie niet langer zal kunnen beschikken over een eigen priester. Gelukkig zijn er natuurlijk ook pastoraal werkers die ingezet kunnen worden, maar ook dit zijn er rond 2015 niet meer dan circa 50. Zelfs het totaal aantal pastorale beroepskrachten is te klein om iedere parochie een eigen pastor te geven.

Daarnaast worden ook onze parochies kleiner: het aantal parochianen en vrijwilligers neemt af en mede daardoor onze inkomsten. Hierdoor wordt het steeds moeilijker alle werkzaamheden die zo essentieel zijn voor onze gemeenschappen ten uitvoer te brengen. Clustervorming van de parochies heeft daarom ook als doel er voor te zorgen dat, nu en in de toekomst, al onze gemeenschappen aan hun belangrijke taken: dienen, leren, vieren en gemeenschapsopbouw, toe kunnen blijven komen.

Is het clusterproces alleen maar een “noodzakelijk kwaad”? Niet als het aan de begeleidingsgroep ligt die zich intensief inzet voor de clustervorming voor Nieuwe Maas. De eerder genoemde parochies vormen elk voor zich hechte gemeenschappen, die allemaal veel te bieden hebben. Ook hebben de parochies ieder hun eigen zaken waarin ze zich op een positieve manier van andere parochies onderscheiden. Als het clusterproces er toe leidt dat onze parochies in staat zijn elkaar op die sterke punten te inspireren, dan heeft de clustervorming de parochies ook veel te bieden.

De samenwerking heeft daarom uiteindelijk ook als belangrijk doel dat de plaatselijke gemeenschappen hier sterker door zullen worden.

 

Uitgangspunten van het bisdom

Door het bisdom is een aantal zaken rondom de clustervorming voor de parochies in Nieuwe Maas vastgelegd:

Over al het overige worden door de parochies afspraken gemaakt.

 

Wat zal er zeker NIET veranderen door de clustervorming?

De geloofsgemeenschappen die we nu kennen zullen blijven bestaan. Wij vinden het heel belangrijk dat u zich thuis blijft voelen in uw eigen gemeenschap. U wordt niet verplicht om opeens naar een andere kerk te gaan, of, als u vrijwilliger bent, uw werk binnen een andere parochie uit te gaan voeren. Uw kerkbijdrage wordt besteed aan zaken die van belang zijn voor de katholieke gemeenschap in het algemeen en uw eigen gemeenschap in het bijzonder.

We doen er alles aan om de gemeenschap die we nu hebben eerder te versterken dan op te laten gaan in een groot geheel, waar u zich niet meer in thuis voelt.

 

Wat gaat er wel veranderen?

Geen van de parochies binnen dit cluster heeft een “eigen” pastoor. Er zal vanaf maart 2011, voor het hele cluster één “pastoor” (moderator) komen. Het hele pastorale team werkt dan samen voor het gehele cluster.

We gaan op zoek naar mogelijkheden om elkaar te ondersteunen, daar waar dat zin heeft. Op welke gebieden dat zal zijn weten we nu nog niet precies. We zijn nu gestart met een aantal projecten om te kijken op welke wijze we elkaar het beste aan kunnen vullen en zo veel mogelijk kracht kunnen halen uit ons cluster.

 

Informatieavonden

We kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt over de clustervorming. We houden daarom informatiebijeenkomsten en nodigen u graag uit daar aan deel te nemen. In onze eigen parochie zal bekend gemaakt worden wanneer en waar die bijeenkomst wordt gehouden. We hopen u daar te zien!

 

Uw parochiebestuur

 

namens de parochiebesturen van de zes parochies:

 

St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans
H. Hart van Jezus
St. Jan de Doper-Visitatie
H.H. Jacobus en Martinus
Willibrord
H.H. Andreas, Petrus en Paulus.