Aan:
Bisdom Rotterdam,
Project Samenwerking Geboden 2,
T.a.v. R. Peeters,
Koningin Emmaplein 3,
3016 AA Rotterdam.

 

Betreft:
bijeenkomst cluster 23
3 december 2008.

Schiedam, 19 november 2008.

Geachte heer Peeters,

Ten aanzien van de bijeenkomst van cluster 23 op woensdagavond 3 december 2008 in de parochiezaal van ons kerkgebouw en mede naar aanleiding van uw brief aan de besturen en pastorale beroepskrachten van cluster 23 (Nieuwe Maas) dd. 25 juli 2008 graag het volgende.

Ons bestuur zal deze avond vertegenwoordigd zijn door de volgende vier personen: Hans Vlek (vicevoorzitter), Hans Zoetmulder (secretaris), Frans Jungschläger (penningmeester) en Lidwien Meijer (Pastoraal Werkster).

De aanwezigheid van onze pastoraal werkster is voor ons een vanzelfsprekendheid. Ons bestuur is een bestuur wat zich in eerste instantie vanuit de Dominicaanse Spiritualiteit wil richten op aandacht voor de parochianen in de prediking, in de vormgeving van eigentijdse liturgie, in de pastorale zorg in onze geloofsgemeenschap – voor het gemak samengevat in de term pastoraal. Daarom laten we, met in acht neming van de formele aspecten, ons in vergaderingen en vertegenwoordigingen graag inspireren door de inbreng van onze voorgangers, waar onze pastoraal werkster er een van is.
Haar aanwezigheid krijgt deze avond overigens extra gewicht omdat zij bij zijn afwezigheid door onze voorzitter gemandateerd is.

Voor de avond zelf hebben we nog geen agenda gezien.

Als al eerder gezegd: ons Bestuur wil zich in eerste instantie richten op wat boven omschreven is in de term pastoraal. We hopen dan ook dat in de vaststelling van onderwerpen ter bespreking en in de volgorde van bespreking hiervan, onderwerpen ten aanzien hiervan het accent krijgen.

Zelf noemen we daarbij graag de volgende onderwerpen, in willekeurige volgorde.

We begrijpen dat op 3 december voornamelijk een agenda – zowel in onderwerp als in tijd – vastgesteld wordt van al datgene wat besproken moet zijn om per 1 januari 2010 met de formele clustervorming te beginnen.

We gaan er van uit dat aan onze inbreng recht gedaan wordt, zowel ten aanzien van inhoud als van prioritering.

We hopen op een vruchtbare avond.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het parochiebestuur

O.L.V. Visitatie – Sint Jan de Doper:

 

Hans Vlek,
Vicevoorzitter.

 

klik hier voor de brief in wordformaat