Cluster 23: cluster Nieuwe Maas

 

Op deze pagina vindt u nieuws omtrent de clustervorming.
De pagina wordt zodanig bijgehouden, dat het laatste nieuws boven aan de pagina staat.
U kunt op de titel van een stukje klikken om direct naar dat stukje te gaan.
Door te klikken op "naar boven" komt u weer terug naar boven aan de pagina.

 1. Verdere informatie en websites deelnemende parochies
 2. Uitgangspunten
 3. Eerste overleg beoogd cluster "Nieuwe Maas"
 4. Tweede overleg beoogd cluster "Nieuwe Maas"
 5. Benoeming moderator beoogd custer "Nieuwe Maas"
 6. Derde overleg beoogd cluster "Nieuwe Maas"
 7. Deelname parochie St. Liduina Rozenkrans
 8. Vierde overleg beoogd cluster "Nieuwe Maas"
 9. Vijfde overleg beoogd cluster "Nieuwe Maas"
 10. Samenstelling Pastoraal team is rond
 11. Positie administrator parochie St. Jan de Doper - OLV Visitatie Leo de Jong o.p.
 12. Zesde overleg beoogd cluster "Nieuwe Maas"
 13. Definitieve vaststelling uitgangspunten
 14. Startvergadering begeleidingsgroep
 15. Parochie St. Jan de Doper - OLV Visitatie teruggegeven aan bisdom
 16. Nieuwe opdracht Bisschop
 17. Interview Charles Duynstee
 18. Parochievergadering
 19. Interview Coert Biesjot
 20. Algemene informatie
 21. Verandering op komst in de tijden van de zondagsviering
 22. Informatie over clustervorming (weekeinde 18-19 september 2010)
 23. Parochievergadering 17 oktober 2010
 24. Informatie over clustervorming (weekeinde 23-24 oktober 2010)
 25. Informatie over clustervorming (weekeinde 18-19 december 2010)
 26. Informatie over clustervorming (weekeinde 13-14 februari 2011)
 27. Informatie over clustervorming (weekeinde 23-24 april 2011)
 28. Informatie over clustervorming (weekeinde 08-09 mei 2011)

 

In het weekeinde 08-09 mei 2011 heeft de volgende informatie betreffende de stand van zaken clustervorming achter in de kerk gelegen.
Deze informatie is aanvullend op die welke in het weekeinde 18-19 september, 23-24 oktober, 18-19 december 2010, 12-13 februari en 23-24 april 2011 gegeven is.

De fusie van de parochies van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis
Informatie ten behoeve van alle parochianen d.d. 8-9 mei 2011

Introductie
De parochiebesturen binnen onze regio, uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis:
St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans, H. Hart van Jezus, St. Jan de Doper-Visitatie, H.H. Jacobus en Martinus, Willibrord, H.H. Andreas, Petrus en Paulus, hebben besloten te gaan fuseren. Wij gaan samen verder als één nieuwe parochie, die bestuurd zal worden door een nieuw parochiebestuur. Deze nieuwe parochie is opgebouwd uit zes deelgemeenschappen.

Lees hier verder

 

naar boven

In het weekeinde 23-24 april 2011 heeft de volgende informatie betreffende de stand van zaken clustervorming achter in de kerk gelegen.
Deze informatie is aanvullend op die welke in het weekeinde 18-19 september, 23-24 oktober, 18-19 december 2010 en 12-13 februari 2011 gegeven is.

Informatie over de clustevorming ten behoeve van alle parochianen d.d. 23-24 april 2011

Introductie
De parochiebesturen binnen onze regio, uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis:
St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans, H. Hart van Jezus, St. Jan de Doper-Visitatie, H.H. Jacobus en Martinus, Willibrord, H.H. Andreas, Petrus en Paulus, hebben besloten te gaan fuseren. Wij gaan samen verder als één nieuwe parochie, die bestuurd zal worden door een nieuw parochiebestuur. Deze nieuwe parochie is opgebouwd uit zes deelgemeenschappen.

Wat zal er zeker NIET veranderen door de fusie van deze parochies?
De geloofsgemeenschappen die we nu kennen zullen blijven bestaan. Wij vinden het heel belangrijk dat u zich thuis blijft voelen in uw eigen deelgemeenschap.

Overeenstemming tussen de parochies
Op 14 april 2011 hebben de parochiebesturen overeenstemming bereikt over een fusie. Wij vragen die nu formeel aan bij het bisdom. We hebben met elkaar overeenstemming bereikt over alle belangrijke zaken, waaronder:

Lees hier verder

naar boven

 

In het weekeinde 12-13 februari 2011 heeft de volgende informatie betreffende de stand van zaken clustervorming achter in de kerk gelegen.
Deze informatie is aanvullend op die welke in het weekeinde 18-19 september, 23-24 oktober en 18-19 december 2010 gegeven is.

Informatie over clustervorming binnen Nieuwe Maas ten behoeve van alle parochianen

Introductie
Clustervorming is een vorm van samenwerking tussen parochies. Kenmerkend voor een cluster is dat de parochies binnen het cluster samen een pastoraal team delen. In onze regio zullen de parochies uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis: St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans, H. Hart van Jezus, St. Jan de Doper-Visitatie, H.H. Jacobus en Martinus, Willibrord, H.H. Andreas, Petrus en Paulus samenwerken in het cluster Nieuwe Maas.

Lees hier verder.

naar boven

In het weekeinde 18-19 december heeft de volgende informatie betreffende de stand van zaken clustervorming achter in de kerk gelegen.
Deze informatie is aanvullend op die welke in het weekeinde 18-19 september en 23-24 oktober gegeven is.

Informatie over clustervorming binnen Nieuwe Maas ten behoeve van alle parochianen

Introductie
Clustervorming is een vorm van samenwerking tussen parochies. Kenmerkend voor een cluster is dat de parochies binnen het cluster samen een pastoraal team delen. In onze regio zullen de parochies uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis: St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans, H. Hart van Jezus, St. Jan de Doper-Visitatie, H.H. Jacobus en Martinus, Willibrord, H.H. Andreas, Petrus en Paulus samenwerken in het cluster Nieuwe Maas.

Lees hier verder.

naar boven

 

In het weekeinde 23-24 oktober heeft de volgende informatie betreffende de stand van zaken clustervorming achter in de kerk gelegen.
Deze informatie is aanvullend op die welke in het weekeinde 18-19 september gegeven is.

Informatie over clustervorming binnen Nieuwe Maas ten behoeve van alle parochianen

Introductie
Clustervorming is een vorm van samenwerking tussen parochies. Kenmerkend voor een cluster is dat de parochies binnen het cluster samen een pastoraal team delen. In onze regio zullen de parochies uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis: St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans, H. Hart van Jezus, St. Jan de Doper-Visitatie, H.H. Jacobus en Martinus, Willibrord, H.H. Andreas, Petrus en Paulus samenwerken in het cluster Nieuwe Maas.

Lees hier verder.

naar boven

 

Parochievergadering 17 oktober 2010

Op het pad naar samenwerking tussen de parochies in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, zijn weer volgende belangrijke stappen gezet.
Het parochiebestuur heeft daarom op zondag 17 oktober een parichiebijeenkomst georganiseerd om belangstellende parochianen te informeren over de stand van zaken en om te overleggen over de gevolgen van deze samenwerking.
Bij deze bijeenkomst is ook Huib Arts, projectleider van het samengaan in Cluster 23, aanwezig geweest.
Het is een geslaagde bijeenkomst geworden, waar 35 aanwezigen informatie hebben ontvangen en gelegenheid hebben gehad hun vragen te stellen.
De bijeenkomst is afgesloten met een informeel samenzijn om na te kunnen praten, onder het genot van een kopje soep en een broodje.

Voor de gebruikte PowerPointPresentatie tijdens deze bijeenkomst: klik hier.

naar boven

 

In het weekeinde 18-19 september heeft de volgende informatie betreffende de stand van zaken clustervorming achter in de kerk gelegen.

Informatie over clustervorming binnen Nieuwe Maas ten behoeve van alle parochianen

Introductie

Clustervorming is een vorm van samenwerking tussen parochies. Kenmerkend voor een cluster is dat de parochies binnen het cluster samen een pastoraal team delen. In onze regio zullen de parochies uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis: St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans, H. Hart van Jezus, St. Jan de Doper-Visitatie, H.H. Jacobus en Martinus, Willibrord, H.H. Andreas, Petrus en Paulus samenwerken in het cluster Nieuwe Maas.

Lees hier verder.

naar boven

 

Verandering op komst in de tijden van de zondagsvieringen

In 2011 gaat cluster 23 van start. De zeven geloofsgemeenschappen in de regio Schiedam-Vlaardingen-Maassluis zullen dan geleid worden door één team van pastores. Na overleg met de parochiebesturen besloot dit team onlangs om de mogelijkheid te scheppen dat de twee priesters twee keer voor kunnen gaan op de zondagen. Dit betekent dan wel verandering in de tijden van de vieringen.

lees hier verder

naar boven

Algemene informatie

In het weekeinde 15-16 mei is in de zes parochies, welke op termijn Cluster 23 "Nieuwe Maas"gaan vormen, de volgende informatie gegeven.

Informatie over clustervorming binnen Nieuwe Maas ten behoeve van alle parochianen

Introductie

Clustervorming is een vorm van samenwerking tussen parochies. Kenmerkend voor een cluster is dat de parochies binnen het cluster samen een pastoraal team delen. In onze regio zullen de parochies uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis: St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans, H. Hart van Jezus, St. Jan de Doper-Visitatie, H.H. Jacobus en Martinus, Willibrord, H.H. Andreas, Petrus en Paulus samenwerken in het cluster Nieuwe Maas.

Kijk voor de gehele tekst hier.

naar boven

Interview Coert Biesjot

Ted Konings heeft, op verzoek van de parochies van het beoogde cluster, in aansluiting op zijn interview met Charles Duynstee een interview gehouden met Coert Biesjot.
Dit interview is bedoeld voor publicatie in de diverse parochiebladen.

Een voor allen, allen voor een!

Een stadsjongen. Dat is Coert Biesjot toch wel. De afgelopen tien jaar woonde en werkte hij ‘op het platteland'; nu terug in de stad, daar wordt hij blij van. Met veel genoegen in Oud-Beijerland en Puttershoek, nu graag in de Waterweg-gemeenten.

Bouwjaar 1964, 24 februari om precies te zijn. Leiden, dat is de stad waar de nieuwe pastor van onze regio werd geboren en groot groeide. Een gezin met twee broers, waarvan Coert de oudste is. Een fijn katholiek gezin ook, waar het geloof een centrale plaats innam; die eerste stappen zetten hem op de weg van het priesterschap, waarvan hij nooit is afgeweken.

In 1989 was de wijding van Coert Biesjot tot priester, door mgr. Bär. De eerste benoeming was op voor hem onbekend, voor ons bekend terrein: Schiedam. ‘In de Singelkerk en in de Gorzenkerk zette ik mijn eerste pastorale stappen. Mij werd al snel duidelijk dat de praktijk veel mooier en boeiender is dan de toch meer theoretische vorming van de studie, me had beloofd.'

Voor het gehele interview: klik hier.

 

Parochievergadering

Op het pad naar samenwerking tussen de parochies in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, is op 1 januari 2010 weer een volgende belangrijke stap gezet.
Het parochiebestuur wil u graag informeren over de stand van zaken en met u overleggen over de gevolgen van deze samenwerking.
U wordt uitgenodigd voor een parochiebijeenkomst op zondag 14 februari 2010.
Aanvang: na de viering van 10.30 uur in het parochiecentrum (dat zal zijn ± 12.00 uur; wij verzorgen soep en een broodje).
Wij hopen veel parochianen te kunnen ontmoeten.

Bestuur parochie Sint Jan de Doper – Visitatie
Nolenslaan 99
Schiedam.
E: bestuur@sintjan-visitatie.nl
W: http://www.sintjan-visitatie.nl

 

naar boven

Interview Charles Duynstee

Ted Konings heeft, op verzoek van de parochies van het beoogde cluster, een interview gehouden met Charles Duynstee.
Dit interview is bedoeld voor publicatie in de diverse parochiebladen.

"Gemeenschappen sterker door clustervorming

Charles Duynstee wordt de moderator van het cluster in wording; hij zal de stuurman zijn van het schip dat de katholieke gemeenschappen van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam bijeenbrengt. Maar verwacht geen functionaris die zijn kapiteinsstrepen telt, die gesteld is op zijn sturende mogelijkheden, zijn leidende kwaliteiten, zijn voorgaande rol. Zelf zegt hij: ,,Pastores gaan voorbij, gemeenschappen blijven.'' Het gaat om de lokale gemeenschappen, die Christus levend in eigen kring en maatschappij present stellen. En naar verwachting samen sterker zullen staan als ze hun krachten bundelen in het cluster.

Op 1 januari 2011 is het volgens planning zo ver. Dan zullen de zes parochies hun samenwerking formaliseren in een verband waarover nu nog druk gesproken wordt. Terwijl de ‘oudgedienden', pater Jan Jetse Bol en pastoor mgr. Paul Vismans langzaamaan afzwaaien, zal er de komende maanden hard gewerkt worden aan de vorming van een team, met Duynstee, met Coert Biesjot, Kees Koeleman en Lidwien Meijer. Per 1 januari aanstaande zal pastoor Duynstee al aan de slag gaan als administrator van de parochies Heilig Hart, St. Jan-Visitatie, Andreas, Petrus en Paulus en Willibrordus. Wat valt er van hem te verwachten?
Waar liggen zijn prioriteiten? En zijn hart? "

Voor het gehele interview: klik hier.

naar boven

Nieuwe opdracht Bisschop

In een brief van 18 december 2009 heeft de Bisschop bij monde van de Vicaris-Generaal Mgr. dr. H.A. Verbakel gereageerd op de brieven vanuit de verschillende parochies en brief van 07-12-2009 van de gezamenlijke parochies H. Hart van Jezus, St. Jan de Doper - OLV Visitatie, HH Jacobus-Martinus, H. Willibrord en HH Andreas, Petrus en Paulus.

In het kort komt het hierop neer dat de Bisschop uitgaat van en ingezette weg in federatief verband van het cluster 23, uitmondend in een fusie per 01 juli 2012.
Een weg waar in elk geval onze parochie blij mee is.
In de volgend vergadering van de begeleidingsgroep, 08 januari 2010, zal op deze brief ongetwijfeld gereageerd worden door de overige parochies.

naar boven

Parochie St. Jan de Doper - OLV Visitatie teruggegeven aan bisdom

Tot grote spijt van het parochiebestuur heeft de Provinciaal van de orde der Dominicanen besloten onze parochie per 01-01-2010 terug te geven aan het Bisdom. Dat betekent dat wij per die datum formeel geen Dominicaanse parochie meer zijn.

Het parochiebestuur is overigens zoekende naar wegen om de Dominicanse Spiritualiteit ook in de toekomst vorm te (laten) geven.

Klik hier voor een kopie van de brief van de Provinciaal van de orde der Domicanen waarin deze het Bisdom bericht de parochie aan het Bisdom terug te geven.


naar boven

Startvergadering begeleidingsgroep

Op 10 december is de startvergadering van de begeleidingsgroep. Deze groep zal, onder leiding van de projectleider vanuit het Bisdom Rotterdam, de verschillend deelprojecten begeleiden welke in het kader van de beoogde clustering worden uitgevoerd.

De agenda voor deze bijeenkomst was wat beperkt. Vanuit de verschillende parochies is gecorrespondeerd over de opdracht vanuit het Bisdom om met vijf parochies te fuseren en in een federatief verband samen te werken met de zesde parochie in het cluster, de parochie St. Liduina-Rozenkrans. In een brief van 7 december 2009 is namens vijf parochies – de parochie St. Liduina-Rozenkrans heeft haar instemming met deze brief opgeschort hangende een door de Bisschop geïnitieerd overleg met deze parochie – gevraagd om een andere, naar ons idee meer werkbare oplossing in de vorm van een voorlopige samenwerking in federatief verband. Een aantal agendapunten voor deze bijeenkomst is in afwachting van een antwoord van de Bisschop uitgesteld.
Als eerste in deze vergadering is door de aanwezigen – bijna allemaal dezelfde vertegenwoordigers als in de pre-clustergroep – kennis gemaakt met de door het Bisdom toegewezen projectleider, Huib Arts. Deze heeft in de parochie in Gouda een groot aantal activiteiten op zijn conto staan.
Vervolgens is uitgebreid gesproken over de taken en de positie van de begeleidingsgroep.
Verder is gesproken over een groot aantal praktische zaken, onder meer zaken als huisvesting van een van de pastores, voorstellen voor het overleg van het pastoraal team en de resultaten van een eerste overleg van penningmeesters van de zes parochies.
Ook is een aantal vergaderingen in 2010 vastgelegd.
De eerst volgende vergadering van de begeleidingsgroep is op vrijdagavond 8 januari 2010.

naar boven

Definitieve vastestelling uitgangspunten

Na een aantal bijstellingen wordt in de vergadering van 23 november 2009 versie 08 van de uitgangspunten vor Clustervorming en Pastoraal beleidsplan vastgesteld. Voorbehoud blijft bestaan ten aanzien van opmerkingen betreffende stemverhoudingen.

De tekst van deze uitgangspunten treft u hier aan.

naar boven

Zesde overleg beoogd cluster "Nieuwe Maas"

Het zesde overleg beoogd cluster "Nieuwe Maas"is gehouden op 23 november 2009 in de Wilgenburg, de parochiezaal van de parochie St. Liduina-OLV Rozenkrans.
Als eerste zijn de uitgangspunten, inmiddels versie 08, vastgesteld, met als uitzondering de opmerkingen omtrent de stemverhouding.
Vervolgens is gesproken hoe verder. De oorspronkelijke opdracht van de Bisschop is om per 01-01-2011 met vijf parochies te fuseren en vervolgens in federatief verband samen te gaan werken met de parochie St. Liduina - OLV Rozenkrans. Vanaf september heeft de vraag hoe een en ander vorm te geven de bijeenkomsten gedomineerd. Van drie parochies is een brief afkomstig waarin bezwaren geformuleerd zijn ten aanzien van de voorgestelde structuur. Om uit de impase te geraken wordt daarom voorgesteld om een brief aan het Bisdom te sturen waarin verzocht wordt per 01-01-2011 te starten als federatie, waarbij de parochies zich verplichten zich voor te bereiden op de federatie en daarna zoveel mogelijk bevoegdheden na overeensteming over te dragen aan het federatiebestuur; na een termijn van bijvoorbeeld drie jaar zou bij een evalutie besloten kunnen worden de federatie al dan niet om te zetten in een fusie in enigerlei vorm. De parochiebstuurvertegenwoordigers van de zes parochies ondersteunen het voorstel. Het concept zal in de parochies besproken worden.
Verder is kort gesproken over de financiën, vooruitlopend op een eerste penningmeesteroverleg op 30-11-2009. Ook is gesproken over de start van de Begeleidingsgroep, het voorgaan van Charles Duynstee en Coert Bisjot in de parochies welke nog een pastoor hebben, de woonruimte van Coert Biesjot en de viering van 17 januari 2010 in de kerk van de parochie HH. Andreas, Petrus en Paulus; in deze viering zal Charles Duynstee geïnstalleerd worden als moderator van het beoogde cluster.

naar boven

Positie administrator parochie St. Jan de Doper - OLV Visitatie
Leo de Jong o.p.

Binnen het beoogde cluster "Nieuwe Maas" zijn vier parochies met een administator: de parochies H. Hart van Jezus, Sint Jan de Doper - OLV Visitatie, H. Willibrord en HH Andreas, Petrus en Paulus.
Twee parochies hebben vooralsnog een eigen pastoor: de parochie St. Liduina-OLV Rozenkrans (Mgr. P. Vismans; beoogd vertrek 01-03-2011) en de parochie HH Martinus-Jacobus (Jan Jetse Bol; beoogd vertrek 01-01-2011).

In juni 2009 is door het hoofd Personeel & Organisatie van het Bisdom Rotterdam, Robert Jan Peeters, aan de administratoren van de verschillende parochies gevraagd om, gezien de benoeming van Charles Duynstee per 01-01-2010, na te denken over hun positie per die datum. Het antwoord van Leo de Jong o.p., “onze” administrator, is zo begrepen dat er van uitgegaan is dat hij per 01-01-2010 verder gaat als pastor-assistent in onze parochie.
In deze zaak is niet gecommuniceerd met het bestuur van onze parochie. Het moment dat het parochiebestuur berepen heeft dat al vanaf 01-01-2010 in plaats van de oorspronkelijk gedachte datum 01-01-2011, is er gecorrespondeerd met het Bisdom en de Provinciaal van de Dominicanen. Onze parochie is immers een Dominicaanse parochie, en dus is het Bisdom feitelijk niet bevoegd in deze.

Tot onze grote spijt is op onze argumenten niet ingegaan.
De beeindiging per 01-01-2010 van de benoeming van Leo de Jong o.p. als administrator van onze parochie is geëfctueerd.
Per 01-01-10 is Charles Duynstee dan ook benoemd tot moderator van onze parochie.

Leo de Jong o.p. blijft wat betreft het bestuur van onze parochie zo lang hij wil en kan actief in onze parochie als pastor-assistent.

In een brief aan de besturen van de parochies van het boogd cluster "Nieuwe Maas" hebben we onze bijzondere teleurstelling laten blijken. We hebben dit prsoonlijk herhaald tijdens het zesde overleg beoogd cluster "Nieuwe Maas".
De inhoud van deze brief leest u hier.

naar boven

Samenstelling Pastoraal team is rond

Met de benoeming van Coert Biesjot eind oktober is de samenstelling van het nieuwe pastoraal team rond.
Het team bestaat uit de priesters Charles Duynstee en Coert Biesjot en de pastoraal werkenden Lidwien meijer en Kees Koeleman.
Het pastoraal team zal dit jaar gebruiken om elkaar goed te leren kennen, het “pastorale beleidsplan” op te stellen en een taakverdeling te maken.
Charles Duynstee is benoemd tot leider van dit pastorale team, tot pastoor van de op termijn na de fusie gevormde parochie en, tot die tijd, tot moderator van de verschillende parochies welke geen pastoor (meer) hebben.

Zie voor een uitgebreide informatie en introductie deze pagina.

naar boven

Vijfde overleg beoogd cluster "Nieuwe Maas"

Op 15 oktober 2009 kwam de stuurgroep wederom bij elkaar met als gastheer de H.H. Jacobus en Martinusparochie te Schiedam. Naast het afstemmen van de 'Uitgangspunten' werd tijdens dit pre-clusteroverleg aandacht besteed aan de behandeling van een aantal brieven die begin oktober vanuit het Bisdom zijn verstuurd.
Een brief betrof de uitnodiging aan de clusterparochies om kennis te maken met een diocesaan priester, die geïnteresseerd is in een benoeming in het pastoraal team en die samen met ons de opbouw en uitbouw van het cluster Nieuwe Maas ter hand wil nemen. Deze kandidaat heeft inmiddels gesproken met de moderator Charles Duynstee en met díe pastorale beroepskrachten die mogelijk deel zullen gaan uitmaken van het pastoraal team. Ook de andere pastorale beroepskrachten zijn hieromtrent geïnformeerd. Op 26 oktober zal het gesprek met de diocesaan priester plaatshebben.
Een andere brief betrof de reactie van het Bisdom op de geuite zorg over de beoogde structuur van het cluster en de wijze waarop de federatie met 'versterkt mandaat' in de praktijk zal gaan functioneren. Het van kracht zijnde statuut geeft hiervoor richtlijnen, maar de uitvoering zal maatwerk vereisen. Met name de stemverhouding in het cluster tussen de 5 parochies en de parochie St. Liduina – OLV Rozenkrans gaf veel stof voor discussie.
De vergadering was unaniem van mening dat het federatiebestuur zoveel mogelijk ten dienste moet staan van het pastorale team. Vanuit vertrouwen zal eendrachtig en slagvaardig moeten worden samengewerkt. Gegeven dit vertrouwen om samen te werken werd door de parochies Andreas, Petrus en Paulus en Liduina het voorstel gedaan om nog even te wachten met de federatieve bestuursvorm en vanuit de bestaande parochiegemeenschappen de clustervorming invulling te geven. Bij de evaluatie na 3 jaar zou dan alsnog kunnen worden besloten tot een eventuele fusie.
Afgesproken is dat dit voorstel in een brief naar de bisschop zal worden gezonden. Wel werd door de afgevaardigde van het Bisdom geadviseerd om tegelijkertijd verder te werken aan de clustervorming mocht de bisschop op het voorstel afwijzend reageren.
Tot slot werd aandacht geschonken aan de brief waarin het Bisdom de formele start van het cluster op 1 januari 2010 aankondigde. Vanaf die datum zal de stuurgroep worden opgeheven en zal een begeleidingsgroep het voortouw nemen. De begeleidingsgroep staat onder leiding van een door het Bisdom aangewezen projectleider te weten de heer Huib Arts. De parochies zullen binnenkort vertegenwoordigers aanwijzen die mede deel gaan uitmaken van de begeleidingsgroep.Vanuit de pastores zullen Charles Duynstee en Kees Koeleman deelnemen.

naar boven

Vierde overleg beoogd cluster "Nieuwe Maas"

Op 1 september vond er een nieuw overleg plaats in het verband van het komende cluster “Nieuwe Maas”, met dit keer de parochie St. Liduina – OLV Rozenkrans ook vertegenwoordigd. De vertegenwoordiger van deze parochie schoof voor het eerst aan bij het overleg, dit keer in de pastorie van de Heilig Hartparochie in de Schiedamse Gorzen.
De deelname van de parochie van de basiliek in de clustergesprekken, werd mogelijk na overleg tussen deze parochie en het bisdom. Dat is er in uitgemond dat de bisschop besloten heeft dat het cluster zal gaan bestaan uit een federatie van twee parochies: die van de basiliek en de fusieparochie van de andere vijf huidige parochies in het Waterweg-gebied. De vertegenwoordiger van de parochie St. Liduina – OLV Rozenkrans stelde dat nu dit is besloten, zijn parochie ‘volledig wil samenwerken met de andere parochies in het cluster'.
Niet alle parochies kunnen zich vinden in de gekozen constructie. Hierover werd gesproken. Conclusie was dat de voorgestelde organisatievorm de ‘op één na beste keus is'. ,,Als in een bepaalde situatie naar inschatting van de bisschop een ideale opzet niet haalbaar blijkt, gaan we op zoek naar andere opties'', aldus de vertegenwoordiger van het bisdom in het overleg.
Vooruitlopend op de clustervorming, die op 1 januari 2011 zijn beslag moet krijgen, is de verschillende parochie-administrators werkzaam in het clustergebied, gevraagd naar hun mogelijkheden en wensen. Op 1 januari aanstaande gaat immers pastoor Charles Duynstee aan de slag in het cluster, in de functie van moderator. Daarmee is er een nieuwe kapitein op het schip benoemd en was de vraag wat de huidige ‘eerste stuurmannen' van de verschillende gemeenschappen te doen stond.
De zeereerwaarde pater drs. J.F. de Rooij s.c.j., de zeereerwaarde pater drs. L.R.A. Leo de Jong o.p. en de zeereerwaarde heer drs. A.C.M. de Lange, nu eerstverantwoordelijken voor de parochies Andreas, Petrus en Paulus (Maassluis), Heilig Hart (Schiedam), St. Jan de Doper – Visitatie (Schiedam), Willibrord (Vlaardingen) hebben laten weten hun administratorschap over te willen dragen aan pastoor Duynstee. Zij blijven naar vermogen betrokken bij de parochies.
Het clusteroverleg werkt verder aan het vaststellen van de ‘uitgangspunten voor de clustervorming' en het samenstellen van een zogenaamde barometer, die een inventarisatie is van de activiteiten en werkgroepen van de verschillende parochies.

Noot:
In dit door de bij het voorgestelde cluster “Nieuwe Maas” behorende parochies uit te brengen communiqué is uitgegaan van de situatie ten tijde van het overleg van 1 september 2009. Die avond is gesproken over onder meer het feit dat de administratoren – in onze parochie Pater Leo de Jong o.p. – hun taak per 01-01-2010 zouden overdragen aan de moderator van het cluster, Charles Duynstee.
Inmiddels heeft het Bestuur van onze parochie zich beraden op de begrepen procedure, nut en noodzaak van overdracht en status van onze parochie – immers nog steeds een Dominicaanse parochie. Het Bestuur heeft inmiddels een brief geschreven aan de personeelsfunctionaris van het Bisdom met daarin het voorstel ten aanzien van onze parochie het administratorschap niet eerder over te dragen dan per beoogde fusiedatum.

naar boven

Deelname parochie St. Liduina-Rozenkrans

De coördinator custervorming van het Bisdom, Robert-Jan Peeters, heeft ons laten weten dat hij - informeel - begrepen heeft dat de parochie Sint Liduina Rozenkrans vanaf de eerst komende bijeenkomst op 1 september aanstaande mee zal doen aan het pré-clusteroverleg.

naar boven

Derde overleg beoogd cluster "Nieuwe Maas"

Dinsdagavond 15 juni jongst leden heeft het derde overleg plaats gevonden tussen vertegenwoordigers van vijf van de zes parochies in het beoogde cluster “Nieuwe Maas”.
In het overleg is toelichting gegeven op de positie van de St. Liduina-Rozenkransparochie binnen het cluster. Het kerkgebouw van de parochie heeft als Basiliek een aparte status. Uit dien hoofde kan deze aanspraak maken op de benoeming van een rector. De Bisschop heeft het besluit genomen dat de St. Liduina-Rozenkransparochie in federatief verband deel gaat uitmaken van het beoogde cluster Nieuwe Maas. De te benoemen rector van de Basiliek zal gevonden worden binnen de personele bezetting van het beoogde cluster. Na 3 jaar zal de structuur van samenwerking worden geëvalueerd.
Op grond van het gestelde in SG2 kan het beoogde cluster Nieuwe Maas in 2015 aanspraak maken op 2 priesters en 1 pastoraal werkende. Daar waar het financieel haalbaar is, zal de huidige personele bezetting in eerste instantie gecontinueerd worden; doel is om de streefformatie te halen middels natuurlijke afvloei
ing.
Inmiddels zijn in een A4-tje in een bijna definitieve versie de uitgangspunten voor clustervorming en pastoraal plan opgesteld. Deze bijna definitieve versie ligt ter goedkeuring voor het geplande overleg van 1 september aanstaande.
Komend jaar gaat de de clustervorming echt van start. Dit jaar zijn daar in de pre-clustergroep voorbereidingen voor getroffen. Deze groep wordt dan vervangen door een begeleidingsgroep, bestaande uit een tot hoogstens twee deelnemers per parochie. Deze begeleidingsgroep gaat dan, ondersteund door projectbegeleiding vanuit het Bisdom, met een aantal zogenaamde deelprojecten aan de slag. In elk geval wordt gewerkt aan de deelprojecten 1 - "Missionaire dynamiek", 2 - "Opbouw bestuurlijke structuur", 3 - "Opstellen pastoral beleidsplan"en 8 - "Analyse Pastoraat op maat". Het beoogde pastoraal team gaat aan de slag met deelproject 4 - "Begeleiden Pastoaal team". Zie voor alle deelprojecten hier (kies voor onderdeel 3, Raamwerk deelprojectbeschrijving).
De laatste parochiebarometer kwam vlak voor deze bijeenkomst binnen. Komende vergadering zulen deze parochiebaometers besproken worden.
De eerst komende vergadering zal zijn op dinsdagavond 1 september 2009.

naar boven


Benoeming Moderator beoogd Cluster Nieuwe Maas

Op 5 juni j.l. ontvingen de parochies een brief, waarin bericht is dat de bisschop, na overleg met alle betrokkenen, heeft besloten de zeereerwaarde heer Ch.E.M. Duynstee met ingang van 1 januari 2010 te benoemen tot moderator van het cluster Nieuwe Maas.
Deze benoeming wordt afgegeven in het kader van de beleidsnota Samenwerking Geboden 2 en dus in de context van clustervorming tussen Maassluis, Schiedam en Vlaardingen.
De bisschop vertrouwt deze taak graag aan hem toe en hoopt en verwacht dat hij zijn priesterlijke en pastorale taken zal kunnen verrichten tot welzijn van de parochie en ook tot vreugde van hemzelf.
Het is goed om vast te stellen, dat hij zich daarbij gedragen en gesteund mag weten door zijn toekomstige collega's, de besturen en de vele vrijwilligers.

naar boven

Tweede overleg beoogd cluster "Nieuwe Maas"

Dinsdag 14 mei j.l. was het tweede overleg van vertegenwoordigers van vijf van de zes parochies die zullen samen gaan in het nieuwe cluster. Over deelname van de Parochie St. Liduina_OLV Rozenkrans is nog geen uitsluitsel.
De vijf parochies hebben overzichten van hun activitieten en van de bijbehorende cijfers gemaakt; deze zullen naast elkaar gelegd worden zodat we elkaar beter leren kennen.
Belangrijker nog zijn de uitgangspunten voor onze samenwerking.
Uit de gesprekken komt duidelijk naar voren dat we het hier over op hoofdpunten eens zijn: het zal een samenwerking zijn op basis van gelijkwaardigheid en de pastorale zorg in de deelgemeenschappen zal zoveel als mogelijk is gewaarborgd moeten blijven. Hierbij zal de lokale pastoraatsgroep een belangrijke rol spelen. Verder moet iedere parochie zijn eigen karakter kunnen behouden.
De besprekingen gaan heel constructief, er is goede hoop dat we dit jaar de uitgangspunten voor de clustervorming en een voorzet van het pastorale plan (een beleidsplan) op papier krijgen om dan met alle betrokkenen van de parochies de complete fusie in 2010 rond te krijgen. Op 15 juni gaan we verder met het overleg.

naar boven

Eerste overleg beoogd cluster “Nieuwe Maas”

Donderdagavond 2 april jongst leden heeft een eerste overleg plaats gevonden tussen vertegenwoordigers van vijf van de zes parochies in het beoogde cluster “Nieuwe Maas”. Bij dit overleg is ook Robert Jan Peeters aanwezig geweest, coördinator clustervorming vanuit het Bisdom Rotterdam. Om haar moverende redenen heeft een vertegenwoordiging van de parochie St. Liduina-OLV Rozenkrans nog geen deel uitgemaakt van dit overleg.
In een open en constructief overleg is gesproken over de komende clustervorming. Als belangrijkste punt is de pastoraal aan de orde geweest. Het pastoraal team, onder leiding van een nog te benoemen moderator, geeft inhoud aan het pastoraal beleidsplan. Ook het parochiebestuur heeft op dit punt een taak en verantwoordelijkheid. De pastoraal in het cluster zal dus in goed overleg tot stand moeten komen. Een belangrijk doel hierbij is om de pastorale zorg op lokaal niveau levend te houden. Respectvol is gesproken waar we overeenkomsten zien ten aanzien van de pastoraal. Afgesproken is hier een volgende keer verder over te spreken op basis van een op te stellen kort werkdocument.
Een van de werkinstrumenten in “Samenwerking geboden 2” is de parochiebarometer. Met dit instrument kan snel een kwantitatieve en kwalitatieve scan gemaakt worden van elke parochie in zijn geheel. Elke parochie zal deze scan maken en deze scans zullen een volgende bijeenkomst besproken worden.
Kort is gesproken over bedrijfsmatige gegevens en de samenwerkingsovereenkomst, die er hopelijk op 01-01-2010 zal liggen. Ook deze twee onderwerpen komen een volgende bijenkomst aan de orde.
Bij de afsluiting van de avond hebben alle aanwezigen geconstateerd dat dit een mooie eerste bijeenkomst geweest is, met hoop voor de toekomst.

naar boven

Uitgangspunten

In haar notititie Samenwerking Geboden 2 geeft het Bisdom Rotterdam aan hoe de komende jaren de organisatie van het Bisdom vorm gegeven moet gaan worden,.
De komende jaren zullen parochies opgenomen worden in grotere verbanden, zogenamde clusters.
Onze parochie wordt, zo is beoogd, opgenomen in Cluster 23 - cluster Nieuwe Maas, waarbij de naam van het cluster nog een werktitel is.

Uiteraard is het bestuur van onze parochie al lang in overleg hoe met Samenwerking Geboden 2 om te gaan.
In het eerste clusteroverleg in maart jongst leden heeft het Bestuur aangegeven de ontwikkelingen positief kritisch te willen volgen, maar vooralsnog haar toekomst te zien in de samenwerking met de twee andere Dominicaanse parochies in de regio - Citykerk Het Steiger en Blijdorp.

Inmiddels is het bestuur door de actualiteit ingehaald.
Wat in tegenspraak met de notitie "Kerk en Ambt" heeft de Provinciaal van de orde der Dominicanen in Nederland de domincaanse parochies geadviseerd mee te gaan in de clustervorming, met daarbij een streven zoveel mogelijk van de eigen identiteit te behouden. Het bestuur van onze parochie heeft zich aan dit advies geconformeerd.

Half juli heeft de vice-voorzitter van het parochie bestuur, Hans Vlek, namens het bestuur de stand van zaken gegeven in de weekeindvieringen.
U vindt de tekst van deze verklaring hier.

Maandagavond 29 september 2008 is in de parochie Sint Jacobus-Martinus in Kethel overleg geweest tussen vertegenwoordigers van de Petrus en Paulusparochie te Maassluis en de H. Hartparochie, parochie Sint Jan de Doper-OLV Visitatie en Sint Jacobus-Martinus te Schiedam. De Willibrordparochie te Vlaardingen had zich voor deze bijeenkomst afgemeld. De bijeenkomst was een initiatief van het bestuur van de Sint Jacobus-Martinusparochie.
Onderwerp van bespreking was het vinden van inhoudelijke overeenkomsten, voornamelijk gericht op inspiratie en pastoraal. Vanuit onze parochie, vertegenwoordigd door pastoraal werkster Lidwien Meijer en voorzitter parochiebestuur Hans Vlek, is ingebracht wat wij "heilig" vinden; ook hebben wij gevraagd naar wat de droom en nachtmerrie is bij de clustervorming.
Onze vertegenwoordigers vonden deze avond een inspirerende bijeejnkomst.

Een volgend door het Bisdom geïnitieerd overleg is in december 2008 geweest. Onze parochie heeft voor deze bijeenkomst gastvrijheid geboden.
Voorafgaand aan dit overleg heeft ons parochiebestuur een brief gestuurd waarin enerzijds is aangedrongen op de aanwezigheid van onze pastoraal werkster, en anderzijds een aantal suggesties betreffende de inhoud van overleg zijn gegeven. De inhoud van deze brief vindt u hier.
Tijdens de avond is een groot aantal vertegenwoordigers van Bisdom en de betrokken parochies aanwezig geweest.
Over een aantal zaken is gesproken.
Plannen zijn gemaakt voor een verdere voorbereiding van het Cluster door een pré-clusteroverleg te houden in 2009.

Zondag 8 maart is een parochiebijeenkomst geweest na de viering van 10.30 uur.
Van 12.00 uur tot ongeveer 13.30 uur hebben zo'n 30 parochianen geluisterd naar een uiteenzettting van van wat was en komen zal. Aansluitend zijn, na een versterking in de vorm van soep en krentenbollen, de dromen en nachtmerries ten aaanzien van de clustervorming genoteerd.
Voor een verslag van de bijeenkomst: klik hier.


naar boven


Verdere informatie

Voor verdere informatie over Samenwerking Geboden 2: zie de website van het Bisdom Rotterdam (klik hier).

De websites van de deelnemende parochies:


terug naar de openingspagina