geactualiseerd: 30-08-2020

We heten u van harte welkom op de website van parochie De Goede Herder, deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie.

Deze pagina is een tijdelijke welkomstpagina.
Wij hebben onze website in verband met het coronavirus enigszins aangepast.
U treft op deze pagina de opmerkingen en verwijzingen aan die we maken in verband met de bijzondere situatie van dit moment.
Voor uw opmerkingen kunt u mailen met webmaster@sintjan-visitatie.nl.

Deze pagina zal regelmatig bijgehouden worden;
nu de kerken weer open zijn overigens wat minder frequent dan voorheen.


Voor het gebruikelijke welkom verwijzen we u graag naar de normale homepage..
Klik voor deze normale homepage klik hier.

Voor het Kerkpleinnieuws, voor zover dit uitkomt, klik hier.

Let op:

Hoe verder na 30-08-2020

Per 31-08-2020 bestaat de Deelgemeenschap Sint Jan de Doper-Visitatie niet meer. De parochianen maken dan deel uit van de deelgemeenschap Schiedam, met als kerkgelegenheden de parochiekerk aan de Singel (Sint Liduina-OLV Rozenkranskerk) en de Sint Jacobuskerk aan de Kerkweg (Kethel).

Deze website blijft vooralsnog bereikbaar.
Dat niet alleen voor de informatie die op deze website staat. Wanneer nodig zult u hier ook informatie vinden over bijvoorbeeld de Vespervieringen (vrijdag eenmaal per maand). Ook vindt u doorverwijzingen.
Last but not least: ook vindt u informatie betreffende dominicaanse activiteiten in den lande en verdere ontwikkelingen de dominicanen betreffende.

 

update 30-08-20

 

Onttrekkingsviering Sint Jan de Doper-Visitatie - 30 augustus
De viering is geweest.
De Sint Jan de Doper-Visitatie deelgemeenschap is nu formeel opgegaan in de nieuwe deelgemeenschap Schiedam; de kerk is aan de eredienst onttrokken.

* Voor de tekst van de slotwoorden: klik hier.
* Voor de foto's: klik hier.

 

update 28-08-20

Onttrekkingsviering Sint Jan de Doper-Visitatie - 30 augustus
Zondag 30 augustus is de laatste viering - de onttrekkingsviering - in de kerk van de deelgemeenschap Sint Jan de Doper-Visitatie. In deze eucharistieviering gaan voor vicaris-generaal A. van Deelen en pastoor Charles Duynstee.
U kunt vrijdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur voor een plaats in deze viering reserveren via telefoonnummer 010-4735066. Er zijn maximaal 60 zitplaatsen; vol-vol.

De viering wordt niet uitgezonden.
Wel zijn er teksten beschikbaar:
* de tekst van de liturgie: klik hier.
* de tekst bij de voorwerpen welke de kerk uitgedragen worden en daarmee de kerk onttrekken aan de eredienst: klik hier.

 

update 28-08-20

 

Viering - parochie De Goede Herder
Parochie De Goede Herder neemt ook voor deze zondag, zondag 30 augustus, de 22e zondag door het jaar, een eucharistieviering op. De besloten viering wordt gehouden in de Petrus en Pauluskerk te Maassluis. Voor gaat pastoor Charles Duynstee.
De viering is zondag 30 augustus vanaf 10.00 uur te bekijken.
U vindt hier de link naar YouTube waar u de viering kunt vinden.
U kunt hier de orde van dienst vinden (in pdf).

 

update 22-08-20

 

Viering domicanen Zwolle - Hoogfeest van Dominicus
Ook in de dominicanenkerk in Zwolle wordt op zondag 23 augustus een viering gehouden die via kerktv wordt uitgezonden. Deze zondag, de 21e zondag van Pasen, wordt ook aandacht gegeven aan de opening van het pastorale jaar in de dominicanenkerk in Zwolle.
Hans Schoorlemmer, Corinne van Nistelrooij & Jozef Essing o.p. gaan voor.
U kunt de viering volgen via dit kanaal.
U vindt hier de orde van dienst.

 

update 22-08-20

 

Viering - parochie De Goede Herder
Parochie De Goede Herder neemt ook voor deze zondag, zondag 23 augustus, de 21e zondag door het jaar, een eucharistieviering op. De besloten viering wordt gehouden in de Petrus en Pauluskerk te Maassluis. Voor gaat pater Avin Kunnekkadan SVD.
De viering is zondag 23 augustus vanaf 10.00 uur te bekijken.
U vindt hier de link naar YouTube waar u de viering kunt vinden.
U kunt hier de orde van dienst vinden (in pdf).

 

update 18-08-20

 

Vertrouwend op de toekomst
Thema van onze feestelijke viering van zondag 16 augustus jl. was "Vertrouwend op de toekomst", met als ondertitel "404 jaar dominicanen in Schiedam".
In deze viering gingen voor pater Louis Klinkenberg o.p., oud-pastoor van de Sint Jan de Doper-Visitatieparochie, en Lidwien Meijer, oud-pastor van de Sint Jan de Doper-Visitatieparochie (en nog steeds als vrijwilliger in onze deelgemeenschap actief).

Voor de geïnteresseerden:
* hier vindt u de liturgie van de viering;
* hier vindt u de inleiding en (basistekst van de) overweging door pater Louis Klinkenberg o.p..

 

Glossy - En God zag dat het goed was
In het stukje hieronder schreven we al over de "glossy".

Ter gelegenheid van onze viering van dankbaarheid voor 404 jaar dominicanen in Schiedam en het uitspreken van ons vertrouwen in de toekomst, 16 augustus 2020, hebben we een glossy uitgegeven.
Degenen die geen papieren uitgave hebben ontvangen, kunnen de glossy hier in pdf vinden. Het is een groot bestand; downloaden kan dus even duren.
U vindt de glossy hier.

 

update 17-08-20

Feestelijke Viering uit dankbaarheid - Vertrouwend op de toekomst
Zondag 16 augustus jl. is in onze kerk een feestelijke viering uit dankbaarheid voor 404 jaar dominicanen in Schiedam gehouden. Ook is er vertrouwen uitgesproken in de toekomst.
In de viering zijn pater Louis Klinkenberg o.p. en pastor Lidwien Meijer voorgegaan. Elke aanwezige heeft aan het eind van de viering van een van deze twee de zegen op weg naar de toekomst gekregen en een dominicaans kruisje als bemoediging.
Ook is een "glossy" uitgedeeld, een tijdschrift met een aantal verhalen, foto's en wetenswaardigheden betreffende onze parochie.

Er is ook een aantal foto's gemaakt.
Deze foto's kunt u zien via deze link
.
(Vooraf hebben wij helaas geen toestemming aan de aanwezigen kunnen vragen voor publicatie van de foto's. Mocht u zichzelf op een van de foto's herkennen, maar niet willen dat de foto gepubliceerd wordt, wilt u dit dan laten weten aan
webmaster@sintjan-visitatie.nl met vermelding van het fotonummer? Vriendelijk dank!)

 

update 15-08-20

Ton Durenkamp
Donderdag bereikte ons het bericht dat de coördinator beheercommisie van onze deelgemeenschap, Ton Durenkamp, getroffen is door een herseninfarct. Ton is vooralsnog opgenomen in het ziekenhuis en zal de komende weken, mogelijk maanden, moeten revalideren. Wij wensen Ton en zijn familie alle sterkte, goede moed en beterschap bij dit proces.

 

update 25-07-20

 

Leerhuis Spiritualiteit presenteert de brievenreeks ‘Zorgen voor de ziel'
De leefwereld van velen  is de afgelopen maanden compleet veranderd. Sociaal contact en rituelen van troost, introspectie en spiritualiteit zijn grotendeels weggevallen. In deze brievenreeks vraagt het Leerhuis Spiritualiteit elke twee weken een andere schrijver om een reflectie te geven op de afgelopen periode met als centrale vraag “hoe zorg jij voor je ziel”?
Vanaf 9 juli staat elke 2 weken op donderdag vanaf 12:00 een nieuwe brief online op de website.
De eerste volgende brieven zullen zijn:
* 09-07 Marcel Braekers o.p.
* 23-07 Zr. Josephina Burger o.p.
* 06-08 Henk Jongerius o.p.
* 20-08 Willemijn Dicke.
Klik hier om naar de website Leerhuis Spiritiualiteit te gaan.

 

update 25-07-20

 

2020: Diocesaan themajaar "Woord van God" Bisdom Rotterdam
Het jaar 2020 is voor het Bisdom Rotterdam het themajaar "Woord van God". Voor dit themajaar is een inspiratiemagazine uitgebracht. U kunt dit via deze pagina op de website van het Bisdom Rotterdam downloaden. Via deze pagina vindt u ook verdere informatie over dit themajaar.
Klik voor deze pagina hier.

 

update 24-07-20

 

Reserveren Parochie De Goede Herder
Het pastoraal Team / Parochiebestuur van Parochie De Goede Herder doen de volgende mededeling.
Onlangs hebben de bisschoppen nieuwe richtlijnen uitgevaardigd ter bestrijding van de corona-pandemie. Daarin hebben de bisschoppen de verplichting van parochies om alle bezoekers van kerkdiensten te registreren in de meeste gevallen losgelaten.
Parochies mogen echter wel doorgaan met het registreren van kerkgangers, mits de richtlijnen van de AVG worden nageleefd. Daarnaast blijft de gezondheidscheck voor alle kerkgangers verplicht, bij reservering of bij het betreden van de kerk.
Mede naar aanleiding van recente besmettingsgevallen in de regio, hebben parochiebestuur en pastoraal team besloten door te gaan met het reserveren en aanmelden voor kerkdiensten, opdat wij aan kerkgangers kunnen melden als er onverhoopt een coronabesmetting in één van onze kerken is. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, en worden 14 dagen na de betreffende kerkdienst gewist.
Wij vertrouwen op uw begrip voor deze regeling in onze parochie, juist nu er verschillende berichten zijn over nieuwe haarden van coronabesmetting in onze regio.

 

update 18-07-20

 

Tussenbeide
Er is een nieuw nummer uit van het Bisdomblad van het Bisdom Rotterdam: Tussenbeide - het zomernummer.
Klik hier om doorverwezen te worden naar de website van het Bisdom Rotterdam; op deze pagina kunt u Tussenbeide ook downloaden.

 

update 18-07-20

 

Zomer - tijd om te herbronnen?
Voor velen is de zomervakantie tijd om te herbronnen. Herbronnen betekent: goed zorgen voor jouzelf, je geliefden en de mensen om je heen. Aandacht geven aan waar je van bent en wat jou voedt.'
Voor de bewoners, pastores, programmamakers en parochianen van het Dominicanenklooster Zwolle is in alle opzichten een zomer om te herbronnen. De coronacrisis, de reorganisatie en komende overdracht van het kloostergebouw, het ontslag van veel betrokken medewerkers.
De medewerkers aan het vakantieboek kregen de vraag: hoe herbron jij? Lees hier het resultaat.

 

update 18-06-20

 

Archief
Om deze pagina niet te lang te laten worden, verplaatsen we regelmatig items die verlopen zijn of minder actueel zijn geworden naar het archief.
Vandaag hebben we weer een aantal items naar het archief verplaatst.
Misschien toch wel interessant, zeker voor degene die hier voor het eerst komt, om ook daar even te kijken.
U vindt het archief hier.

 

update 28-05-20

 

Verschuiving datum
We zijn nog steeds van plan om samen een mooie en feestelijke viering uit dankbaarheid voor 404 jaar Dominicaanse aanwezigheid in Schiedam te houden.
Deze viering stond gepland voor zondag 5 juli. Inmiddels is deze doorgeschoven naar zondag 16 augustus.
De onttrekkingsviering van onze kerk aan de eredienst staat nog steeds gepland op zondag 30 augustus.
Natuurlijk alles onder voorbehoud.

 

update 12-04-20

 

Boekje over Coronavirus voor kinderen
De Britse uitgever Nosy Crow en uitgeverij Gottmer hebben in korte tijd een boekje gemaakt om te voorzien in de informatiebehoefte van kinderen en hun families over Covid19, het coronavirus. Geen van de betrokkenen is betaald voor hun werk. Het boekje is on line gratis beschikbaar gesteld. Misschien iets voor uw kinderen of kleinkinderen?
U vindt het boekje in pdf hier.

 

update 23-03-20

 

Ouderen infolijn KBO-PCOB
In het kader van diaconie: speciaal voor ouderen die zich zorgen maken, misschien minder vaardig zijn met internet of behoefte hebben aan een luisterend oor heeft de KBO-PCOB een infolijn geopend. U vindt deze hier: https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/kbo-pcob-opent-speciale-ouderen-infolijn-voor-al-uw-vragen/.

 

update 20-03-20

 

Pastorale bijstand
Het Pastoraal Team van onze parochie laat weten dat, wanneer u dringend pastorale bijstand nodig heeft, u kunt bellen met de spoedtelefoon in onze woonplaats (voor onze kerk: 010-4735066; via het antwoordapparaat hoort u het telefoonnummer voor dringende zaken) of met 06 31 99 09 59.

 

update 19-03-20

 

Dagelijks evangelie
Elke dag even de bijbelteksten van de dag bekijken?
Klik hier voor de teksten van de dag en een korte overweging.

 

update 19-03-20

 

Kaarsje opsteken
De kerken zijn gesloten; in deze tijd van coronamaatregelen een kaarsje opsteken in de kerk, is dan ook niet mogelijk.
U kunt echter niet alleen thuis een kaarsje opsteken. U kunt ook een kaarsje opsteken in de on-line-kapel van "Kerk in nood". Daar branden al meer dan 100 virutuele kaarsjes.
Klik hier om naar de virtuele kapel van "Kerk in Nood" te gaan.

 

update 19-03-20

 

Radio Maria
Kent u Radio Maria?
Radio Maria is een katholiek internet-radiostation dat 24 uur per dag en 7 dagen per week uitzendt.
In deze tijd van coranamaatregelen kunt u door te luisteren naar Radio Maria samen vieren en bidden.
U vindt Radio Maria hier. Klik op de knop "Live luisteren".
(Wanneer u werkt met Google Chrome browser kan dit problemen geven.
Radio Maria raadt u aan om als internetbrowser de Microsoft Edge browser, Firefox of Safari te gebruiken.)

 

mm

------------------------------------------