We heten u van harte welkom op de website van parochie De Goede Herder, deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie.
Voor een wat uitgebreider welkom verwijzen we u graag naar ons welkom elders op deze website.
Kies daarvoor in de linkerkolom of klik hier.

Actueel (geactualiseerd: 20-07-2019)

 

Overlijden en Afscheid Pater Leo Raph. A. de Jong o.p.

Na het overlijden van Pater Leo Raph. A. de Jong o.p. is zowel in Schiedam als in Nijmegen op indrukwekkende wijze afscheid van hem genomen.

U vindt hier (klik hier) informatie naar aanleiding van zijn overlijden:

 

Foto's afscheid Nijmegen

Arjan Broers, journalist en theoloog maar ook webmaster van www.dominicanen.nl, heeft foto's gemaakt bij het afscheid van Pater Leo de Jong o.p. in Nijmegen.
Onlangs heeft hij er enkele toegezonden aan de redacteur van ons Kerkpleinnieuws, Erik Maas.
Erik heeft ze doorgestuurd voor opname op onze website.
U vindt de foto's, 11 stuks, hier.

De pagina opent, zoals op deze website gebruikelijk, in een nieuw tabblad.
Klik voor openen van de foto's op een thumbnail (kleine foto).

Vervolgens kunt u door de serie heen gaan middels de kleine thumbnails links- en techtsboven de pagina.

 

zondag 28 juli 2019

Op zondag 28 juli 2019 zou pater Leo de Jong o.p. vieren dat hij dan zestig jaar geleden priester gewijd zou zijn.
De Oostercantorij zou, op verzoek van Leo, de zang verzorgen tijdens deze viering.

Nu Leo overleden is, zal in de viering pastor Henri Egging voor gaan.
De Oostercantorij zal de viering toch muzikaal begeleiden.
Aan het begin van de viering staan wij kort stil bij deze bijzondere dag.
Na de viering zullen wij nog een keer foto's en markante teksten van Leo laten zien.

Vieringen

De vieringen waarin Leo zou voorgaan volgens het liturgisch rooster tot eind september zijn overgenomen door leden van het pastorale team, de woord-, gebed- en communiedienstgroep en Lidwien Meijer. Ieder zondag is er een viering behalve de zondagen dat er volgens planning een gemeenschappelijke viering in de Basiliek is.
Voor een overzicht van voorgangers en muzikale ondersteuning in de vieringen: klik hier.  

 

********

 

Brief betreffende belangrijke aanvulling pastoraal team

Op 4 juli 2019 heeft Dhr. R. Peeters, hoofd personeelszaken Bisdom Rotterdam, een brief geschreven aan de parochieanen van parochie De Goede Herder.
In de brief staat informatie betreffende de belangrijke aanvulling van het pastoraal team van onze parochie.
Dit gezien het vertrek van pastoraal werkende Kees Koeleman vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Per 01 september 2019 zal de beschikbaarheid van pastor Henri Egging uitgebreid worden.
Deze beschikbaarheid wordt uitgebreid van 0,5 fte naar 0,8 fte.
Tevens zal per 01 september 2019 benoemd worden als lid van het pastoraal team Pater Melvin Tharsis SVD.
Dit onder voorbehoud van het verkrijgen van een werkvergunning.

Klik voor de volledige tekst van de brief hier.

 

********

Kerkpleinnieuws

********

Agenda

********

 

De komende weken ....

De komende weken staan de volgende activiteiten gepland:

  • dinsdag 4 juni t/m 30 juli 2019: tentoonstelling in de Wissel (Freek Gerkema en Dieke Rietkerk)
    te bezichtigen elke woensdag-, donderdag-, vrijdag- en zondagmiddag van 14.00 - 16.00 uur

  • donderdag 25 juli: zomerterras Inloophuis De Wissel, 's middags, De Wissel, Schiedam
  • zondag 28 juli: viering (in herinnering aan pater Leo Raph. A. de Jong o.p.), 11.00 uur, Sint Jan de Doper-Visitatie, Schiedam
  • woensdag 07 augustus: Overzomeren met de KBO-PCOB - standecoloog Hans de Kruijf, 10.00 uur, Sint Jan de Doper-Visitatiekerk, Schiedam

  • elke eerste maandag van de maand: maandelijkse ZEN-avond, 20.00 uur, Het Steiger, Rotterdam

Kijk voor verdere informatie in de agenda!

********

 

Rooster van Vieringen

Klik voor het rooster van vieringen in het menu rechts of klik hier.
Rooster is aangevuld tot en met zondag 29 september 2019

********

 

Kerk aan de Waterweg: zomer 2019

Er is weer een editie van ons parochieblad "Kerk aan de Waterweg" uit.Binnenkort zult u deze in uw brievenbus ontvangen.
U heeft hem niet ontvangen en wilt hem graag?
Neem dan contact op met ons secretariaat (secretariaat@sintjan-visitatie.nl).
Voor een digitale Kerk aan de Waterweg nummer 27, zomer 2019, klik hier (pdf in lage resolutie).

Voor alle reeds verschenen edities van Kerk aan de Waterweg: klik hier.

********

 

Privacyverklaring

In het kader van de verscherpte privacywetgeving moet ook onze parochie, waaronder onze deelgemeenschap, voldoen aan de richtlijnen.
Een van de richtlijnen is het beschikbaar hebben van een privacyverklaring.
In de linker menubalk vindt u een verwijzing naar deze verklaring.
U vindt deze verklaring ook hier.

********

 

Kloostertuin

Een van de Dominicaanse initiatieve in onze regio is De Kloostertuin. De Kloostertuin is een nieuw centrum voor reflexie en spiritualiteit. Het is ontstaan uit de traditie van de kloosterorde van de Dominicanen. Het centrum beoogt mogelijkheden te bieden voor zinzoeken, zingeving, nadenken en beraad over wat er met de stad Rotterdam (en haar omgeving) en zijn gelovigen en niet-gelovigen gebeurt. De Kloostertuin baseert zich hierbij op de Joods-Christelijke traditie.
Onze parochie hecht aan de Kloostertuin, omdat dit een plaats kan zijn waar de Dominicaanse Spiritualiteit - bakermat van onze parochie - ook na de clustervorming in het Bisdom Rotterdam kan blijven voort leven.
Onder de vlag van Kloostertuin werken het stiltecafé AdemInn en het Leerhuis Spritualiteit.

Kijk voor verdere informatie over De Kloostertuin hier.