We heten u van harte welkom op de website van parochie De Goede Herder, deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie.
Voor een wat uitgebreider welkom verwijzen we u graag naar ons welkom elders op deze website.
Kies daarvoor in de linkerkolom of klik hier.

Actueel (geactualiseerd: 21-02-2020)

 

Parochiegesprek 16 februari 2020

Zo'n 30 parochianen waren aanwezig bij het parochiegesprek wat we zondag 16 februari jongst leden hebben gehouden,
aansluitend aan de koffie na de viering van 11.00 uur in onze kerk.
Voor de bij het gesprek gebruikte PowerPointpresentatie: klik hier.
Voor een korte samenvatting van het gesprek, inclusief belangrijke data: klik hier.

 

Kerkpleinnieuws

********

Agenda

********

De komende weken ....

De komende weken staan de volgende activiteiten gepland:

  • donderdag 27 februari: Soepgroep, 17.00 uur, De Wissel, Schiedam
  • woensdag 4 maart: leren omgaan met verlies, 20.00 uur, Wilgenburg, Schiedam
  • donderdag 5 maart: Vastenactie Schiedam, 14.00 uur, De Wilgenburg, Schiedam
  • woensdag 11 maart: Wat hebben engelen ons te vertellen in de 40-dagentijd?, 20.00 uur, Pax Christikerk, Vlaardingen
  • zondag 15 maart: Vastenactie Schiedam: Op school in Malawi, 12.45 uur, St. Jan de Doper-Visitatie, Schiedam
  • donderdag 26 maart: Met Aad de Haas het lijden van de Heer overwegen, 20.00 uur, Wilgenburg, Schiedam
  • zondag 29 maart: Samen zingen voor de Vastenacties, 13.00 uur, Sint Jan de Doper-Visitatie, Schiedam
  • elke eerste maandag van de maand: maandelijkse ZEN-avond, 20.00 uur, Het Steiger, Rotterdam

Kijk voor verdere informatie in de agenda!

********

Rooster van Vieringen

Klik voor het rooster van vieringen in het menu rechts of klik hier.
Rooster is aangevuld tot en met zondag 29 december 2019 (eind van het kalenderjaar).

********

Kerk aan de Waterweg:nummer 30, voorjaar 2020 -- Toekomst


Er is weer een editie van ons parochieblad "Kerk aan de Waterweg" uit.Binnenkort zult u deze in uw brievenbus ontvangen.
U heeft hem niet ontvangen en wilt hem graag?
Neem dan contact op met ons secretariaat (secretariaat@sintjan-visitatie.nl).
Voor een digitale Kerk aan de Waterweg nummer 30, voorjaar 2020, klik hier (pdf in lage resolutie).

Voor alle reeds verschenen edities van Kerk aan de Waterweg: klik hier.

********

Voorgenomen besluit Parochiebestuur - Pastoraal team
inzake de liturgie op zondag na de zomer van 2020 in de basiliek

Het parochiebestuur / Pastoraal Team heeft in een brief gedateerd op 12 december een voorgenomen besluit geformuleerd inzake de liturgie op zondag na de zomer van 2020 in de basiliek.
U vindt deze brief hier (klik hier).

********

Maandag 7 oktober:

hoorzitting omtrent het voorgenomen besluit van het parochiebestuur
om de St. Jan de Doper-Visitatiekerk in juni 2020 aan de eredienst te onttrekken

 

update 24-11-2019:

Maandagavond 7 oktober jl. is in de achterzaal van onze kerk de eerder aangekondigde hoorzitting gehouden.
Dit in verband met het voorgenomen besluit van het parochiebestuur om de St. Jan de Doper-Visitatiekerk in de zomer van 2020 aan de eredienst te onttrekken.

Namens de Bisschop zijn aanwezig geweest vicaris-generaal Tjeerd Visser en algemeen econoom John Bakker.
Het parochiebestuur is vertegenwoordigd geweest door Cissy Siebel, Marianne Soors en Jan Bekkers, het Pastoraal Team door pastoor Charles Duynstee.
Verder zijn er zo'n 25 parochianen aanwezig geweest.

Na de opening met gebed heeft Jan Bekkers als vicevoorzitter van het parochiebestuur gereflecteerd op het proces tot nu toe.
Vicaris-generaal Visser heeft aangegeven hoe een en ander past in de visie van het Bisdom op het kerkgebouwenvraagstuk.
Algemeen econoom Bakker heeft een toelichting gegeven op de diverse aspecten die verbonden zijn met het daadwerkelijke proces van kerksluiting.

Na de pauze is er gelegenheid geweest tot het stellen van vragen en het geven van meningen.
In een positieve maar ook emotionele sfeer is van deze gelegenheid goed gebruik gemaakt.
Diverse parochianen hebben indringende vragen gesteld.
Namens de kernvrijwilligers heeft Wim van der Steen een verhaal voorgelezen (voor dit verhaal: klik hier) waarin staat waar onze pijn in dit proces van samengaan van de Schiedamse deelgemeenschappen zit en het gebruik van de Singelkerk als enige kerk in Schiedam.
Ton Durenkamp heeft een persoonlijk verhaal (voor dit verhaal: klik hier) voorgelezen over de impact die het proces bij hem heeft en ook waartoe dit bij hem zal leiden.

Het is een stevige avond geweest, waarvan we de indruk hebben dat het gesprokene vanuit onze kant in elk geval ieder aan het denken heeft gezet, ook de beide afgevaardigden van het Bisdom.

Van de avond wordt een verslag gemaakt, waarin ook de bijdrage van Ton en Wim volledig opgenomen wordt.
Dit verslag wordt door de Bisschop gelezen, en ook door de Priesterraad.

Zodra beschikbaar zullen we dit verslag ook via dit Kerkpleinnieuws publiceren.

Dank aan alle parochianen die deze avond aanwezig zijn geweest!

********

Overlijden en Afscheid Pater Leo Raph. A. de Jong o.p.

Na het overlijden van Pater Leo Raph. A. de Jong o.p. is zowel in Schiedam als in Nijmegen op indrukwekkende wijze afscheid van hem genomen.

U vindt hier (klik hier) informatie naar aanleiding van zijn overlijden:

 

********

Privacyverklaring

In het kader van de verscherpte privacywetgeving moet ook onze parochie, waaronder onze deelgemeenschap, voldoen aan de richtlijnen.
Een van de richtlijnen is het beschikbaar hebben van een privacyverklaring.
In de linker menubalk vindt u een verwijzing naar deze verklaring.
U vindt deze verklaring ook hier.

********

Kloostertuin

Een van de Dominicaanse initiatieve in onze regio is De Kloostertuin. De Kloostertuin is een nieuw centrum voor reflexie en spiritualiteit. Het is ontstaan uit de traditie van de kloosterorde van de Dominicanen. Het centrum beoogt mogelijkheden te bieden voor zinzoeken, zingeving, nadenken en beraad over wat er met de stad Rotterdam (en haar omgeving) en zijn gelovigen en niet-gelovigen gebeurt. De Kloostertuin baseert zich hierbij op de Joods-Christelijke traditie.
Onze parochie hecht aan de Kloostertuin, omdat dit een plaats kan zijn waar de Dominicaanse Spiritualiteit - bakermat van onze parochie - ook na de clustervorming in het Bisdom Rotterdam kan blijven voort leven.
Onder de vlag van Kloostertuin werken het stiltecafé AdemInn en het Leerhuis Spritualiteit.

Kijk voor verdere informatie over De Kloostertuin hier.********