We heten u van harte welkom op de website van parochie De Goede Herder, deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie.
Voor een wat uitgebreider welkom verwijzen we u graag naar ons welkom elders op deze website.
Kies daarvoor in de linkerkolom of klik hier.

Actueel (geactualiseerd: 17-03-2019)

 

 

Kerkpleinnieuws

********

Agenda

********

 

De komende weken ....

De komende weken staan de volgende activiteiten gepland:

  • maandag 18 maart: vervolg op Re-biblen met Inez van Oord, 20.00 uur, Lucaskerk, Vlaardingen
  • zaterdag 23 maart: Spreken over geloven, 14.00 uur, Sint Jan de Doper-Visitatie, Schiedam
  • maandag 1 april: vervolg op Re-biblen met Inez van Oord, 20.00 uur, Lucaskerk, Vlaardingen
  • zaterdag 13 april: 25 jaar Leerhuis Spiritualiteit en Stichting Oecumenische Ontmoetingen, 10.00 uur, Het Steiger, Rotterdam

  • elke eerste maandag van de maand: maandelijkse ZEN-avond, 20.00 uur, Het Steiger, Rotterdam

Kijk voor verdere informatie in de agenda!

********

 

Nieuws betreffende "Stip aan de horizon" - sluiting H. Hartkerk en kerk Sint Jan de Doper-Visitatie

Op zondag 27 januari is na de viering van 11.00 uur in onze deelgemeenschap namens het Pastoraal Team en Parochiebestuur informatie gegeven betreffende het project "Stip aan de horizon".
Het project betreft het proces van samenvoegen van de vier deelgemeenschappen in Schiedam tot één nieuwe deelgemeenschap.
De kerkgelegenheid van deze nieuwe deelgemeenschap wordt de huidige parochiekerk, de Basiliek St. Liduina-OLV Rozenkrans.

Dit project is gestart in 2017; er is vijf jaar voor uitgetrokken.
Onderdeel van dit project is de sluiting van de kerkgelegenheden van de deelgemeenschap H. Hart van Jezus en Sint Jan de Doper-Visitatie.
Pastoraal Team en Parochiebestuur hebben, in overleg met het Bisdom Rotterdam, besloten beide kerkgelegenheden in de zomer 2020 te sluiten.
De komende tijd wordt door Pastoraal Team en Parochiebestuur met de betreffende deelgemeenschappen gekeken hoe het proces van sluiting zal plaatsvinden.

Een en ander wordt beschreven in een brief van Pastoraal team en Parochiebestuur.
Deze brief kunt u hier downloaden.

 

********

 

Rooster van Vieringen

Klik voor het rooster van vieringen in het menu rechts of klik hier.

********

 

Kerk aan de Waterweg: voorjaar 2019

Er is weer een editie van ons parochieblad "Kerk aan de Waterweg" uit.U heeft hem niet ontvangen en wilt hem graag?
Neem dan contact op met ons secretariaat.
Voor een digitale Kerk aan de Waterweg nummer 26, voorjaar 2019, klik hier (pdf in lage resolutie).

Voor alle reeds verschenen edities van Kerk aan de Waterweg: klik hier.

********

 

Lezing - Presentatie: Op weg naar een dementie-vriendelijke kerk

Het Platform van Kerken in Maassluis organiseert op 26 maart aanstaande een lezing in het kader van de jaarlijkse serie Winteravondlezingen.
Onderwerp van de lezingh is "Op weg naar en dementie-vriendelijke kerk".
De lezing wordt gehouden in "De Ark" in Maassluis.
Aanvang 20.00 uur.
Geïnteresseerd?
Download hier de informatiebrief.

********

 

 

Privacyverklaring

In het kader van de verscherpte privacywetgeving moet ook onze parochie, waaronder onze deelgemeenschap, voldoen aan de richtlijnen.
Een van de richtlijnen is het beschikbaar hebben van een privacyverklaring.
In de linker menubalk vindt u een verwijzing naar deze verklaring.
U vindt deze verklaring ook hier.

********

 

Kloostertuin

Een van de Dominicaanse initiatieve in onze regio is De Kloostertuin. De Kloostertuin is een nieuw centrum voor reflexie en spiritualiteit. Het is ontstaan uit de traditie van de kloosterorde van de Dominicanen. Het centrum beoogt mogelijkheden te bieden voor zinzoeken, zingeving, nadenken en beraad over wat er met de stad Rotterdam (en haar omgeving) en zijn gelovigen en niet-gelovigen gebeurt. De Kloostertuin baseert zich hierbij op de Joods-Christelijke traditie.
Onze parochie hecht aan de Kloostertuin, omdat dit een plaats kan zijn waar de Dominicaanse Spiritualiteit - bakermat van onze parochie - ook na de clustervorming in het Bisdom Rotterdam kan blijven voort leven.
Onder de vlag van Kloostertuin werken het stiltecafé AdemInn en het Leerhuis Spritualiteit.

Kijk voor verdere informatie over De Kloostertuin hier.