Agenda

geactualiseerd: 18-05-2019

Agenda

********

Bedevaarten

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco.
Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen.
Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux.

Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:

Voor opgaven en verdere informatie over het programma kunt u onze brochure raadplegen.
Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan
tel. 015 3693148
e-mail : paula_opstal@hotmail.com

Dhr. G.J. de Bruijn
tel. 070 3205872
e-mail : gerard.debruijn@planet.nl

Bezoek ook onze website: www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl.

********

Elke eerste maandag van de maand: maandelijkse Zenavonden

“Wie ben ik, als ik niet ben, wie ik denk te zijn?”
Zenmeditatie komt voort uit de Boeddhistische traditie en wordt zowel door christenen als niet-gebonden kerkmensen beoefend.
Stilte, het “nietsdoen” is waardevol in ons drukke bestaan.
“Temidden van de stilte werd er in mijn binnenste een geheim woord gesproken.”
Aldus Meister Eckhart, christelijk mysticus, die leefde in de dertiende eeuw.

Zenmeditatie is objectloze meditatie: er is geen object buiten ons, waar we ons op richten, zoals bijvoorbeeld een kaars, bloemen, een tekst of een afbeelding.
Er is slechts het steeds volgen van onze adem.
Op die manier kun je je heel dicht verbinden met je eigen leven, je lichaam, je geest.
We zitten en lopen in stilte.
Na afloop kun je in stilte vertrekken of er is thee voor wie behoefte heeft aan kort napraten.
Zitmatten en meditatiebankjes zijn aanwezig.
Heb je een eigen kussen of bankje, wil je dat dan meebrengen?
Koorbanken zijn zonodig ook aanwezig.

Begeleiding: Marianne Verbakel, R.K. Zielzorger en Zenleraar in de Maha Karuna Ch'an en José van der Torre o.p.
Locatie: Citykerk Het Steiger, 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam
Aanmelden verplicht!
Bij José van der Torre, Tel: 0180-859955 of via: info@leerhuisspiritualiteit.nl of bij Marianne Verbakel: mje.verbakel@hetnet.nl.
Data: Elke eerste maandag van de maand. 7 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni,1 juli, 5 augustus etc.
Tijd: van 20.00 tot 21.00 uur
De zaal is om 19.30 uur klaar voor wie al wil gaan ‘zitten'.
Probeer rond 19.45 uur aanwezig te zijn.
Als je te laat bent, is dat erg storend voor de anderen!
Donatie: €5,00

Alleen voor mensen die bekend zijn met Zen.


********

 

VOEDSEL VOOR DE ZIEL

Je kunt het vinden in 2016-2017 in een gezamenlijk aanbod van de kerken in Schiedam.
Kom meedoen.
Gesprekken Lezingen Cursussen
Samen eten Films Theater
Leesgroep Vieren Meditatie
WAAR ??? WANNEER ??? WAT ???
Kijk op www.activiteitenaanbod-kerken-schiedam.nl

 

terug naar de openingspagina