Agenda

geactualiseerd: 18-01-2020

Tijdens het Petrus- & Paulus patroonsfeest heeft pastor H. Egging bovenstaande vraag centraal gesteld tijdens zijn preek.
We willen er nog eens wat langer bij stil te staan. ‘Hoe is het allemaal begonnen?
Hoe is onze eigen, persoonlijke geloofsweg begonnen?
Ieder van ons heeft daar wel herinneringen aan: aan een gebeurtenis; aan iemand die je op het goede spoor zette.'
Begin-verhalen zeggen vaak ook iets over ‘waar het eigenlijk om gaat'.
En als je met elkaar in gesprek gaat over waar het begonnen is met je geloof, dan gaat het al gauw over méér: over wat het geloof voor je betekent, hoe het je inspireert, vertrouwen schenkt en in beweging zet.

Vorm en begeleiding: een inleiding door pastor H. Egging over beginverhalen/ roepingsverhalen in de bijbel, vervolgens vertellen wij elkaar ons eigen verhaal
Plaats: de narthex van de Petrus- & Pauluskerk, Andreas-plein 1, 3144 PL Maassluis. Parkeren: parkeerterrein naast de kerk (gratis)
Tijd: van 20.00 tot ca. 22.00 uur
Opgave: vóór 30 januari 2020 via e-mailadres secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Kosten: een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.


 

********

 

 

 

 

 

Thuis mediteren in verbondenheid

Het Leerhuis Spiritualiteit is één van de locaties die valt onder de vlag van Maha Karuna Ch'an.
Er zijn zo'n twintig meditatiegroepen actief in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk, die op allerlei locaties samen zitten.
Iedere groep volgt een eigen schema.
Toch zitten ook veel mensen alleen, omdat er bijvoorbeeld geen meditatiegroep in de buurt is.
Er zijn ook steeds meer mensen, die niet (meer) in staat zijn om deel te nemen aan een groep, er zijn mensen die aan huis gekluisterd zijn en/of moeilijke tijden doormaken vanwege ziekte, of andere calamiteiten.

Daarom willen we in aanvulling van de bestaande zitmogelijkheden op vaste dagen en tijdstippen met elkaar thuis zitten.
Zodat ook iedereen, die om welke reden dan ook alleen zit, zich gedragen weet in gezamenlijkheid en verbondenheid: “samen d'r uut”.

Vanaf juni 2019 zitten we samen thuis en we zijn begonnen met twee avonden in de week.
Omdat er veel positieve reacties kwamen op de eerste aankondiging en duidelijk in een behoefte wordt voorzien, zijn de zitperioden uitgebreid en afgestemd op de wensen van zoveel mogelijk deelnemers.

Thuis mediteren in verbondenheid met alles en iedereen:

iedere maandag- woensdag- en vrijdagmorgen tussen 9.00u en 10.00u

iedere maandag- woensdag- en vrijdagavond tussen 20.00u en 21.00u

iedere maandag- woensdag- en vrijdagavond tussen 22.00u en 23.00u

De website van Maha Karuna Ch'an werkt hierbij als virtuele ruimte.
Het samenzitten heeft een eigen pagina “Zitten in verbondenheid”.
https://mahakarunachan.nl/zitten-in-verbondenheid-met-alles-en-iedereen/

Rond de eerste maandag van de maand zal er steeds een nieuwe tekst op de pagina worden geplaatst.
Interactie is mogelijk.
Op de site kunnen reacties / berichten worden geplaatst.
Als mensen persoonlijk willen reageren of een vraag willen stellen, dan kan dat via het emailadres: samen@mahakarunachan.

********

 

terug naar de openingspagina