Agenda

geactualiseerd: 14-09-2019

Agenda

We starten niet alleen een nieuw seizoen, we starten ook het laatste seizoen voor onze geloofsgemeenschap.
Het pastoraal team en parochiebestuur hebben aan de Bisschop voorgesteld om in juli 2020 onze kerk te sluiten, samen met die van de H. Hartgemeenschap.

Ons moment van sluiten hadden we graag willen vaststellen wanneer een van de drie belangrijke pijlers weg zou vallen: voldoende kerkgangers, voldoende vrijwilligers en de dominicaanse inspiratie door pater Leo de Jong.
Vraag is dan ook hoe we verder moeten, nu pater Leo de Jong er niet meer is.
Daar willen we graag met u over in gesprek gaan aan de hand van twee vragen.
Daarom is er naast het drankje en hapje ook een broodje en een krentenbol.

We willen uiterlijk rond 14.00 uur de bijeenkomst stoppen.
We hopen natuurlijk op de inbreng van veel van onze parochianen!

Plaats: kerk St. Jan de Doper-Visitatie
Tijd: na de viering van 11.00 uur


Ook het horen van de Priesterraad over het voorgenomen besluit om de kerk aan de eredienst te onttrekken maakt deel uit van de procedure.
Pas daarna kan de bisschop een besluit nemen.


Datum en tijd:
De hoorzitting wordt gehouden op maandagavond 07-10-2019 om 20.00 uur                

Plaats: St. Jan de Doper-Visitatiekerk, Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB Schiedam.

 


********

 

 

VOEDSEL VOOR DE ZIEL

Je kunt het vinden in 2016-2017 in een gezamenlijk aanbod van de kerken in Schiedam.
Kom meedoen.
Gesprekken Lezingen Cursussen
Samen eten Films Theater
Leesgroep Vieren Meditatie
WAAR ??? WANNEER ??? WAT ???
Kijk op www.activiteitenaanbod-kerken-schiedam.nl

 

terug naar de openingspagina