Agenda

geactualiseerd: 20-07-2019

Agenda

********

Informatie bisdom Rotterdam

Vanaf 6 september en 27 september 2019 worden er weer voor de aanstaande echtparen uit ons Bisdom een Marriage Course en een Pre Marriage Course georganiseerd, en wel in Leidschenveen en in Rotterdam.
De cursussen zijn bedoeld voor alle aanstaande echtparen die willen werken aan een sterke en blijvende relatie.
Tijdens de cursus gaan zij, in een ontspannen sfeer, met zijn tweeën, in gesprek over wat echt belangrijk is voor hun relatie, en de onderlinge verwachtingen voor de toekomst.
De cursus is herkenbaar, eerlijk en opbouwend - en met een flinke scheut humor.
In de acht avonden (Marriage Course) en in zes avonden (Pre Marriage Course) komen de benodigde theoretische kennis over de betekenis van het huwelijk en de belangrijkste onderwerpen voor de toekomst samen aan de orde.
Maar niet enkel in theorie:

De communicatie binnen de relatie krijgt een serieuze impuls omdat de aanstaande echtparen hun visie op en ervaring met alle onderwerpen van de cursus echt onderling delen, met functionele communicatiemethoden die de cursus aanreikt en die zij zich hierdoor meteen samen eigen maken.
Wederzijdse heldere en eerlijke communicatie wordt op deze manier al vóór dag 1 van het huwelijk een vanzelfsprekend component van hun relatie.

U leest hier meer over inhoud, aanmelding, data, tijden en locatie: www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten.

 

De cursussen zijn niet bedoeld als een vervanging van de huwelijksvoorbereiding in de parochies, maar bieden er een belangrijke praktische en inhoudelijke aanvulling op. Inhoudelijk zijn de cursussen gebaseerd op de Marriage Course en Pre Marriage Course van Alpha Nederland, met een inleiding op het huwelijk als sacrament.
De verdere voorbereiding, o.a. ook op de huwelijksviering zelf, waardoor de band van het echtpaar met de parochie bij uitstek wordt versterkt, blijft natuurlijk voorbehouden aan de parochie i.c. de voorganger.

Mocht u nog inhoudelijke vragen hebben, dan kunt u mij goed bereiken via mijn e-mail adres t.visser@bisdomrotterdam.nl.

Met hartelijke groet,

Tjeerd Visser

vicaris-generaal

********

Elke eerste maandag van de maand: maandelijkse Zenavonden

“Wie ben ik, als ik niet ben, wie ik denk te zijn?”
Zenmeditatie komt voort uit de Boeddhistische traditie en wordt zowel door christenen als niet-gebonden kerkmensen beoefend.
Stilte, het “nietsdoen” is waardevol in ons drukke bestaan.
“Temidden van de stilte werd er in mijn binnenste een geheim woord gesproken.”
Aldus Meister Eckhart, christelijk mysticus, die leefde in de dertiende eeuw.

Zenmeditatie is objectloze meditatie: er is geen object buiten ons, waar we ons op richten, zoals bijvoorbeeld een kaars, bloemen, een tekst of een afbeelding.
Er is slechts het steeds volgen van onze adem.
Op die manier kun je je heel dicht verbinden met je eigen leven, je lichaam, je geest.
We zitten en lopen in stilte.
Na afloop kun je in stilte vertrekken of er is thee voor wie behoefte heeft aan kort napraten.
Zitmatten en meditatiebankjes zijn aanwezig.
Heb je een eigen kussen of bankje, wil je dat dan meebrengen?
Koorbanken zijn zonodig ook aanwezig.

Begeleiding: Marianne Verbakel, R.K. Zielzorger en Zenleraar in de Maha Karuna Ch'an en José van der Torre o.p.
Locatie: Citykerk Het Steiger, 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam
Aanmelden verplicht!
Bij José van der Torre, Tel: 0180-859955 of via: info@leerhuisspiritualiteit.nl of bij Marianne Verbakel: mje.verbakel@hetnet.nl.
Data: Elke eerste maandag van de maand. 7 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni,1 juli, 5 augustus etc.
Tijd: van 20.00 tot 21.00 uur
De zaal is om 19.30 uur klaar voor wie al wil gaan ‘zitten'.
Probeer rond 19.45 uur aanwezig te zijn.
Als je te laat bent, is dat erg storend voor de anderen!
Donatie: €5,00

Alleen voor mensen die bekend zijn met Zen.


********

 

VOEDSEL VOOR DE ZIEL

Je kunt het vinden in 2016-2017 in een gezamenlijk aanbod van de kerken in Schiedam.
Kom meedoen.
Gesprekken Lezingen Cursussen
Samen eten Films Theater
Leesgroep Vieren Meditatie
WAAR ??? WANNEER ??? WAT ???
Kijk op www.activiteitenaanbod-kerken-schiedam.nl

 

terug naar de openingspagina