Agenda

geactualiseerd: 17-03-2019

Agenda

Beste belangstellenden,
het Leerhuis Spiritualiteit en Stichting Oecumenische ontmoetingen Rotterdam, bestaan beide 25 jaar.
Door de jaren heen hebben wij vaak samengewerkt om u een scala aan activiteiten, zoals lezingen en reizen, aan te kunnen bieden.
Dit is de aanleiding geweest om ook bij deze heugelijke bijeenkomst onze krachten te bundelen.

Graag bieden wij u deze dag aan om samen terug te blikken op de hoogtepunten van de afgelopen jaren, om ons te laten inspireren door de lezing van Père Cyrille Vael, monnik van de Abdij van Chevetogne en een boek te presenteren, geschreven en uitgegeven door het Leerhuis Spiritualiteit.

Na de lunch is er een presentatie van de oecumenische ontwikkelingen, contacten en ontmoetingen in en vanuit Rotterdam met door de jaren heen een boeiende samenwerking met vele activiteiten, waaronder vieringen, leerhuis en lezingen maar ook reizen.
We sluiten het middagprogramma af met een Byzantijnse Vesperviering voor de Palmzondag met medewerking van het koor van de Byzantijnse Gemeenschap Wladimirskaja.

Plaats: de St. Dominicuskerk (citykerk ‘Het Steiger'), ingang (achterzijde) 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam.

Programma:

10.00 inloop met koffie en thee
10.30 verwelkoming
10.45 Lezing in het Nederlands/Vlaams door Père Cyrille Vael: “Het verloren paradijs van het niet weten”
Zie ook https://www.nieuwwij.nl/interview/eindelijk-is-god-dood-we-kunnen-opnieuw-geloven/
11.30 pauze
12.00 gelegenheid voor vragen
12.45 presentatie jubileumboek Leerhuis Spiritualiteit
13.00 lunch
14.15 presentatie “Oecumene in en vanuit Rotterdam”
15.00 pauze
15.30 Byzantijnse Vesperviering voor de Palmzondag m.m.v. het Byzantijnskoor Wladimirskaja 16.30 feestelijke afsluiting met hapjes en drankjes

U zult begrijpen dat wij het zeer op prijs stellen als u kunt laten weten of u geheel of gedeeltelijk aanwezig bent, graag horen wij dat uiterlijk 31 maart a.s.
Wij vragen u zich aan te melden via: https://goo.gl/forms/IhfllqMGAphnQz0f2.
Lukt dit niet of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via glbruinaars@hetnet.nl.
Onder vermelding van onderstaande gegevens:
Naam, adres of e-mail, telefoonnr. (deze gebruiken wij alleen in noodgevallen)
En wilt u aangeven bij welke onderdelen u aanwezig bent: ochtendprogramma / lunch /middagprogramma

Vriendelijke groet,
namens beide organisaties,

José van der Torre en Co Elshout 

 

 

********

Snuffelen tussen Boeken, CD's en Ikonen?

Pater Leo de Jong heeft voor zijn verhuizing naar Voorschoten heel wat uitgezocht en afstand gedaan van boeken, CD's en ikonen.
Nieuwsgiering of er wat voor u bij zit?
Wij geven op verschillende plekken en momenten de kans om te snuffelen en heeft u iets gevonden, dan hopen wij op een donatie.
Deze donaties willen wij gebruiken om het boek te financieren dat wij in april uitgeven, ter gelegenheid van ons 25 jarig jubileum.

Waar en wanneer kunt u komen snuffelen:
Data Schiedam:
23 maart
- Voorafgaand aan de cursus Spreken over geloven van 13.15 -13.50 uur.
24 maart -
na de viering (extra datum)
Locatie:
St Jan/Visitatie, Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB Schiedam

Data Rotterdam:
17 maart
- Na afloop van de Viering in de dagkerk van 11.45 – 12.45 uur
Locatie: Citykerk Het Steiger, Hang 18, 3011 GG of 1 e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam


********


Bedevaarten

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco.
Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen.
Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux.

Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:

Voor opgaven en verdere informatie over het programma kunt u onze brochure raadplegen.
Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan
tel. 015 3693148
e-mail : paula_opstal@hotmail.com

Dhr. G.J. de Bruijn
tel. 070 3205872
e-mail : gerard.debruijn@planet.nl

Bezoek ook onze website: www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl.

********

Elke eerste maandag van de maand: maandelijkse Zenavonden

“Wie ben ik, als ik niet ben, wie ik denk te zijn?”
Zenmeditatie komt voort uit de Boeddhistische traditie en wordt zowel door christenen als niet-gebonden kerkmensen beoefend.
Stilte, het “nietsdoen” is waardevol in ons drukke bestaan.
“Temidden van de stilte werd er in mijn binnenste een geheim woord gesproken.”
Aldus Meister Eckhart, christelijk mysticus, die leefde in de dertiende eeuw.

Zenmeditatie is objectloze meditatie: er is geen object buiten ons, waar we ons op richten, zoals bijvoorbeeld een kaars, bloemen, een tekst of een afbeelding.
Er is slechts het steeds volgen van onze adem.
Op die manier kun je je heel dicht verbinden met je eigen leven, je lichaam, je geest.
We zitten en lopen in stilte.
Na afloop kun je in stilte vertrekken of er is thee voor wie behoefte heeft aan kort napraten.
Zitmatten en meditatiebankjes zijn aanwezig.
Heb je een eigen kussen of bankje, wil je dat dan meebrengen?
Koorbanken zijn zonodig ook aanwezig.

Begeleiding: Marianne Verbakel, R.K. Zielzorger en Zenleraar in de Maha Karuna Ch'an en José van der Torre o.p.
Locatie: Citykerk Het Steiger, 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam
Aanmelden verplicht!
Bij José van der Torre, Tel: 0180-859955 of via: info@leerhuisspiritualiteit.nl of bij Marianne Verbakel: mje.verbakel@hetnet.nl.
Data: Elke eerste maandag van de maand. 7 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni,1 juli, 5 augustus etc.
Tijd: van 20.00 tot 21.00 uur
De zaal is om 19.30 uur klaar voor wie al wil gaan ‘zitten'.
Probeer rond 19.45 uur aanwezig te zijn.
Als je te laat bent, is dat erg storend voor de anderen!
Donatie: €5,00

Alleen voor mensen die bekend zijn met Zen.


********

 

VOEDSEL VOOR DE ZIEL

Je kunt het vinden in 2016-2017 in een gezamenlijk aanbod van de kerken in Schiedam.
Kom meedoen.
Gesprekken Lezingen Cursussen
Samen eten Films Theater
Leesgroep Vieren Meditatie
WAAR ??? WANNEER ??? WAT ???
Kijk op www.activiteitenaanbod-kerken-schiedam.nl

 

terug naar de openingspagina