Vespervieringen

update: 16-12-2020

Onder verantwoordelijkheid van de pastoraatsgroep van de Geloofsgemeenschap De Goede Herder Schiedam wordt elke laatste vrijdagmiddag van de maand een Vesperviering gehouden.
De Vesperviering wordt gehouden in de Liduinabasiliek.
De middag begint om 16.00 uur met ontmoeting in de voorkamer van de pastorie. Daarbij is kofie en thee. De voorkamer is te bereiken via de ingang van de pastorie.
Om 17.00 uur zijn we in de kerk, bij het Jozefaltaar. Mensen die de ontmoeting niet willen of kunnen bijwonen, kunnen dan via de zijingang van de kerk (bij de pastorie) de kerk binnen.
Klokslag 17.00 uur begint dan de Vesperviering, die rond een half uur duurt.

Bij de Vesperviering zijn natuurlijk alle parochianen van harte welkom!

 

16 december 2020

 

Vrijdag 18 december zou in de serie van deze vieringen de volgende Vesperviering gehouden worden. Maandagavond 14 december is echter voor de komende periode een strenge lock down afgekondigd. Daarom hebben we besloten deze Vesperviering niet door te laten gaan. Dat om te helpen contact en daarmee het risico van besmetting zoveel als mogelijk te voorkomen.
Zo veel als mogelijk zijn bezoekers van deze Vespervieringen per e-mail bericht.

We hebben het besluit de viering af te gelasten een moeilijk besluit gevonden. De mogelijkheden om in deze periode met elkaar samen Advent en dadelijk Kerstmis te vieren, zijn toch al beperkt. We realiseren ons echter dat de meeste bezoekers van onze Vespervieringen zich in de kwetsbare groepen bevinden. Ook is het aantal besmettingen in onze regio zo hoog, dat niet-strikt noodzakelijke contacten zoveel als mogelijk voorkomen moeten worden.
We hopen op begrip.

De Vesperviering was wel voorbereid. Onderstand vindt u verwijzingen naar de orde van dienst, de evangelezing en drie liederen (via YouTube).

De volgende Vespervieringen in de reeks van vrijdagmiddagvieringen met ontmoeting staat gepland voor vrijdag 29 januari 2021, 17.00 uur. Of we elkaar dan al vanaf 16.00 uur kunnen ontmoeten in de huiskamer van de pastorie, weten we nog niet. Als dat niet kan, dan is de zijdeur van de kerk open vanaf 16.30 uur. U wordt hier nog onder meer via deze website over geïnformeerd.

De Vesper-met-ontmoeting is een initiatief van een aantal parochianen en valt onder de verantwoordelijkheid van de pastoraatsgroep Schiedam.

Klik hier voor de orde van dienst Vesperviering 18 december 2020.
Klik hier voor de evangelielezing.
Klik hier voor het lied "Als tussen Licht en donker".
Klik hier voor het lied "Nacht van droom en van verlangen".
Klik hier voor het lied "O kom, o kom Immanuel".


27 november 2020

 

Vrijdagmiddag 27 november is de derde Vesperviering gehouden.

Corona houdt in de tweede golf nog steeds aardig huis. Ook nu was er geen mogelijkheid om elkaar voorafgaande aan de vesperviering te ontmoeten in de voorkamer van de pastorie. Daarom was, ook nu, de kerk al vanaf 16.30 uur opengesteld. Na inschrijving konden de dan aanwezigen op de gebruikelijke afstand nog even met elkaar spreken.
Een minuut of vijf voorafgaand aan de vesperviering hebben we het met elkaar kort gehad over de advent: waar komt deze vandaan, wat is de betekenis, welke zondagen hebben we en hoe hebben we zelf vroeger advent ervaren.

Klokke 5 uur begon de vesperviering met het aansteken van de kaars aan de al brandende paaskaars. Met een kort gedicht werd het thema toegelicht: advent. Lezingen, liederen, gebeden en overweging stonden in het teken van de advent, die de zondag na de vesperviering zou beginnen. Teksten veelal met een verlangen naar het Licht, naar een nieuwe toekomst, naar een nieuw begin.

Er waren 29 aanwezigen, die ook nu de vesperviering als waardevol hebben gevonden.
U vindt hier het tekstvel van de viering.

 

27 november 2020 en

18 december 2020

Vrijdag 27 november is in de serie van deze vieringen de volgende Vesperviering in de Singelkerk. Hoe we de ontmoeting vooraf invullen, hangt af van de stand van zaken rond de coronapandemie. U leest dit op deze pagina zodra daar een besluit over genomen is.
De Vesperviering zelf begint om 17.00 uur. U kunt via de zij-ingang van de kerk bij de pastorie de kerk in.
Thema van de viering zal zijn "Advent".

De Vesperviering in de serie van deze vieringen van de maand december is gezien kerstmis en oudejaarsdag deze keer op vrijdagmiddag 18 december. Tegen die tijd laten we u weten hoe we de ontmoeting invullen. De Vesperviering zelf begint als gebruikelijk ook dan om 17.00 uur. U kunt via de zij-ingang van de kerk bij de pastorie de kerk in.
Thema van de viering zal zijn "Onderweg naar Kerstmis".

 

30 oktober 2020

 

Vrijdagmiddag 30 oktober is de tweede Vesperviering gehouden.

In tegenstelling tot de eerste keer was er nu geen mogelijkheid voor ontmoeting in de pastorie. Dat gezien de toenemende besmettingscijfers in de tweede golf van de coronapandemie. Wel was er een mogelijkheid om elkaar vanaf 16.30 uur in de kerk kort te ontmoeten, bij de plek waar we de Vesperviering houden.
Iets voor 17.00 uur hebben we kort stil gestaan bij de oorsprong van Allerheiligen en Allerzielen. Klokslag 17.00 uur begon de Vesperviering met het aansteken van de kaars. Ook nu is er met teksten, gebeden en liederen (via de geluidsinstalatie of gezongen door de cantor-pianist) een mooie sfeer gecreëerd. Daarin kwam ook nu weer de Vesperviering volledig tot haar recht.

In totaal waren er deze keer 18 aanwezigen. Deze hebben niet alleen de Vesper gevierd. Ook hebben ze gezien hoe Yvon Westhuis namens de kernvrijwilligers vier stola's overhandigde aan pater Louis Klinkenberg o.p., oud-pastor en oud-pastoor van de Sint Jan de Doperkerk aan de Mgr. Niolenslaan. Deze stola's zijn, samen met ambokleden in dezelfde kleur, bij het 25 jarig bestaan van destijds de Sint Jan de Doperkerk aan de Mgr. Nolenslaan door de parochianen aan de parochie geschonken. Kijk ook hier voor verdere informatie over de stola's.

De tekst van de Vesperviering vindt u hier.

 

25 september 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdagmiddag 25 september is de eerste Vesperviering in de Liduinabasiliek gehouden.
De middag begon met ontmoeting in de voorkamer van de pastorie. Deze liep snel vol, zodat ook de vergaderkamer van het pastoraal team betrokken werd.
Zo'n kleine 25 personen - op een na alle oud-parochianen van de voormalige deelgemeenschap Sint Jan de Doper-Visitatie - hebben elkaar ontmoet. Tijdens de ontmoeting zijn ze bijgepraat over het opruimen van de kerk van de voormalige deelgemeenschap Sint Jan de Doper-Visitatie. Ook is gesproken over hoe het met Ton Durenkamp ging.
Natuurlijk is er bij de koffie verder over van alles en nog wat gesproken.

Om 17.00 uur begon de Vesperviering in de kerk. Er waren een kleine dertig aanwezigen. Met gebed, stilte, lezingen, een overweging en liederen zijn we God nabij gekomen.
Rond half zes zijn we geïnspireerd en voldaan weer huiswaarts gegaan.

De tekst van de viering vindt u hier.

Tijdens de ontmoeting is een herinnering aan de Levensboom in de kerk van de voormalige deelgemeenschap Sint Jan de Doper-Visitatie uitgedeeld: een gastendoekje met daarop de afbeelding van de Levensboom en de jaartallen 1999-2020: de periode waarin we de kerk hebben mogen gebruiken. Dank aan de schenker/maker van deze gastendoekjes!