Vespervieringen

 

Onder verantwoordelijkheid van de Geloofsgemeenschap De Goede Herder Schiedam wordt elke laatste vrijdagmiddag van de maand een Vesperviering gehouden.
De Vesperviering wordt gehouden in de Liduinabasiliek.
De middag begint om 16.00 uur met ontmoeting in de voorkamer van de pastorie. Daarbij is kofie en thee. De voorkamer is te bereiken via de ingang van de pastorie.
Om 17.00 uur zijn we in de kerk, bij het Jozefaltaar. Mensen die de ontmoeting niet willen of kunnen bijwonen, kunnen dan via de zijingang van de kerk (bij de pastorie) de kerk binnen.
Klokslag 17.00 uur begint dan de Vesperviering, die rond een half uur duurt.

Bij de Vesperviering zijn natuurlijk alle parochianen van harte welkom!

 

30 oktober 2020

 

Vrijdagmiddag 30 oktober, aan het eind van de Oktobermaand - Mariamaand, vlak voor de festiviteiten rond Allerheiligen en Allerzielen, is de volgende Vesperviering.
Deze begint weer rond 16.00 uur met ontmoeting in de voorkamer van de pastorie.
Om 17.00 uur start in de kerk dan weer de Vesperviering. Dan is ook de zijdeur van de kerk open voor die mensen die niet aanwezig kunnen of willen zijn bij de ontmoeting.

 

25 september 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdagmiddag 25 september is de eerste Vesperviering in de Liduinabasiliek gehouden.
De middag begon met ontmoeting in de voorkamer van de pastorie. Deze liep snel vol, zodat ook de vergaderkamer van het pastoraal team betrokken werd.
Zo'n kleine 25 personen - op een na alle oud-parochianen van de voormalige deelgemeenschap Sint Jan de Doper-Visitatie - hebben elkaar ontmoet. Tijdens de ontmoeting zijn ze bijgepraat over het opruimen van de kerk van de voormalige deelgemeenschap Sint Jan de Doper-Visitatie. Ook is gesproken over hoe het met Ton Durenkamp ging.
Natuurlijk is er bij de koffie verder over van alles en nog wat gesproken.

Om 17.00 uur begon de Vesperviering in de kerk. Er waren een kleine dertig aanwezigen. Met gebed, stilte, lezingen, een overweging en liederen zijn we God nabij gekomen.
Rond half zes zijn we geïnspireerd en voldaan weer huiswaarts gegaan.

De tekst van de viering vindt u hier.

Tijdens de ontmoeting is een herinnering aan de Levensboom in de kerk van de voormalige deelgemeenschap Sint Jan de Doper-Visitatie uitgedeeld: een gastendoekje met daarop de afbeelding van de Levensboom en de jaartallen 1999-2020: de periode waarin we de kerk hebben mogen gebruiken. Dank aan de schenker/maker van deze gastendoekjes!