K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 10 -- week 27 januari 2020 - 02 februari 2020

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


Vieringen

Zondag 02 februari
Opdracht van de Heer


11.00 uurEucharistieviering
voorganger: Pater Melvin Tharsis SVD
samenzang onder leiding van Wim van der Steen

 

********

Intenties

nnb

********

Denkt u erover om katholiek te worden?

In onze parochie worden weer mensen voorbereid die de wens hebben om katholiek te worden.
Een aantal avonden komen zij bij elkaar om over alle facetten van het geloof te spreken.
Denkt u er ook over om katholiek te worden? U kunt zich nog aanmelden.
De pastor zal dan een afspraak met u maken voor een kennismakingsgesprek.
Daarna kunt u besluiten om al dan niet aan de voorbereidingsavonden deel te nemen.

De avonden zijn op: 28 januari, 11 en 25 februari, 10 maart, 17 of 24 maart en 2 april.
Woensdag 26 februari gaat u met elkaar naar de Aswoensdagviering in de basiliek.
Er is dan ook een nagesprek
Op woensdag 8 april gaat u met elkaar naar de Chrismamis in de kathedraal van Rotterdam.
Na afloop van de viering ontvangt u een zegening van de bisschop.

Bent u geïnteresseerd, of heeft u misschien nog vragen?
Neem gerust contact op met mw. E. Barendregt, medewerkster van het pastoraal team.
Mw. Barendregt is als volgt te bereiken.
Per email: e.barendregt@goedeherderparochie.nl.
Per telefoon via nummer 06-31990959.

 

********

 

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam

(A) Doop van de Heer , 12 januari 2020
(Lezingen: Jesaja 42,1-4+6-7; Mattëus 3,13-17)

Gezamelijke viering, geen overweging ontvangen.

********

 

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam

(A) 2 e zondag door het jaar , 19 januari 2020
(Lezingen: Jesaja 49,3+5-6; johannes 1,29-34)

Helaas geen overweging ontvangen.

********

 

PCI zuil

In de hal van ons kerkgebouw staat sinds kort een rode zuil.
Op de zuil liggen aanvraagformulieren en een brochure van de PCI.
De PCI is een parochie brede organisatie, die mensen in nood financieel kan ondersteunen.
Dit wordt gedaan in overleg met andere instanties.
Zie de paarse brochure.
U kunt het formulier ook geven aan iemand in uw omgeving die geldelijke hulp kan gebruiken.

In de zuil kunt u eventueel ook uw gift deponeren.

********

Agenda

Tijdens het Petrus- & Paulus patroonsfeest heeft pastor H. Egging bovenstaande vraag centraal gesteld tijdens zijn preek.
We willen er nog eens wat langer bij stil te staan. ‘Hoe is het allemaal begonnen?
Hoe is onze eigen, persoonlijke geloofsweg begonnen?
Ieder van ons heeft daar wel herinneringen aan: aan een gebeurtenis; aan iemand die je op het goede spoor zette.'
Begin-verhalen zeggen vaak ook iets over ‘waar het eigenlijk om gaat'.
En als je met elkaar in gesprek gaat over waar het begonnen is met je geloof, dan gaat het al gauw over méér: over wat het geloof voor je betekent, hoe het je inspireert, vertrouwen schenkt en in beweging zet.

Vorm en begeleiding: een inleiding door pastor H. Egging over beginverhalen/ roepingsverhalen in de bijbel, vervolgens vertellen wij elkaar ons eigen verhaal
Plaats: de narthex van de Petrus- & Pauluskerk, Andreas-plein 1, 3144 PL Maassluis. Parkeren: parkeerterrein naast de kerk (gratis)
Tijd: van 20.00 tot ca. 22.00 uur
Opgave: vóór 30 januari 2020 via e-mailadres secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Kosten: een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.


********

terug naar de openingspagina