K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 09 -- week 20 januari 2020 - 26 januari 2020

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


Vieringen

Zondag 26 januari
3e zondag door het jaar


11.00 uurViering van Woord, Gebed en Communie
voorganger:Liturgiegroep - Ton Durenkamp
zanggroep Sint jan o.l.v. Zurisadai Ramirez

 

********

Intenties

nnb

********

 

 

Denkt u erover om katholiek te worden?

In onze parochie worden weer mensen voorbereid die de wens hebben om katholiek te worden.
Een aantal avonden komen zij bij elkaar om over alle facetten van het geloof te spreken.
Denkt u er ook over om katholiek te worden? U kunt zich nog aanmelden.
De pastor zal dan een afspraak met u maken voor een kennismakingsgesprek.
Daarna kunt u besluiten om al dan niet aan de voorbereidingsavonden deel te nemen.

De avonden zijn op: 28 januari, 11 en 25 februari, 10 maart, 17 of 24 maart en 2 april.
Woensdag 26 februari gaat u met elkaar naar de Aswoensdagviering in de basiliek.
Er is dan ook een nagesprek
Op woensdag 8 april gaat u met elkaar naar de Chrismamis in de kathedraal van Rotterdam.
Na afloop van de viering ontvangt u een zegening van de bisschop.

Bent u geïnteresseerd, of heeft u misschien nog vragen?
Neem gerust contact op met mw. E. Barendregt, medewerkster van het pastoraal team.
Mw. Barendregt is als volgt te bereiken.
Per email: e.barendregt@goedeherderparochie.nl.
Per telefoon via nummer 06-31990959.

 

********

 

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(A) Openbaring van de Heer , 05 januari 2020
(Lezingen: Jesaja 60,1-6; Mattëus 2,1-12)

 

Beste Zusters en broeders in Jezus Christus.

Iedereen reist ergens naar toe. Als we ergens naar toe reizen, nemen we een paar dingen mee voor onze reis.
Als we naar een koud land reizen, nemen we goede warme kleren mee.
Als we naar een bergachtig land reizen, zorgen we er voor om goede schoenen mee te nemen.
Dus de dingen die we meenemen, hangen af van de reis die we maken.

De drie wijzen zien een ster die de geboorte van de koning verkondigt.
Nu reizen ze naar het paleis van koning Herodes.
Iedere koning is in een paleis geboren en woont in een paleis.
Dat is ook onze ervaring.
Maar God geeft nu een andere ervaring aan deze drie wijzen.
Ze kunnen de Pasgeboren koning in het paleis van de koning Herodes niet vinden.
De ster leidt hen naar de koeienstal.
Daar kunnen ze de pasgeboren koning in een koeienstal vinden.
Ja zusters en broeders.
Hier is de koning die in de koeienstal geboren is.
Hier is de koning die de weg wijst naar God. Hier is de koning die met liefde heerst.
Hier is de koning die zichzelf voor ons geeft.

Naar deze koning, de koning van de wereld, maken deze drie wijzen een reis om hem hun hulde te brengen.
Ze gaan naar betlehem in juda met Goud, wierook en mirre om aan de pasgeboren Jezus te geven.
Goud, wierook en mirre, dat nemen de wijzen mee voor hun reis naar de koning.

Tijdens iedere eucharistieviering geeft Jezus aan ons zijn lichaam en bloed.
Zullen we ook iets voor onze Heer Jezus meebrengen, als we naar de kerk komen om hem te ontmoeten?
Net als deze drie wijzen.
Dat kan van alles zijn, onze pijn, ons gebed, onze dank enzovoorts.
Dit brengt ons veel dichter naar God.

De vervolger wordt prediker.
Saulus was een vervolger van christenen.
Maar God maakt hem prediker.
De reis naar Damacus was de reis naar de Heer.
Onder weg naar Damacus ontmoette Saulus die nu Paulus heet, onze Heer Jezus.
Vanaf dit moment maakt Paulus veel reizen naar verschilende Gemeenten om zijn ervaring te verkondigen en om hen op het goede spoor te zetten.
Deze reis naar de Heer is niet eenvoudig maar met veel uitdagingen.
Ofschoon het lastig is, is het zeer belangrijk als christenen deze reis naar de Heer te maken.

God ziet ons hart.
We kunnen iets anders spreken, terwijl onze gedachten heel anders zijn.
Koning Herodes is een voorbeeld.
Zijn gedachte is om Het Kind Jezus te doden.
Maar zijn woorden zijn: “Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar het kind, en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan opdat ook ik het hulde kan gaan brengen.”
God weet wat koning Herodes gaat doen.
Dus stuurt God hen langs een andere weg terug; naar hun land.
Laten we vandaag bidden tot God:” God, schep in mij een zuiver hart, vernieuw mijn geest, maakt hem standvastig.”
Amen.

Pater Melvin Tharsis SVD

 

********

Agenda

Tijdens het Petrus- & Paulus patroonsfeest heeft pastor H. Egging bovenstaande vraag centraal gesteld tijdens zijn preek.
We willen er nog eens wat langer bij stil te staan. ‘Hoe is het allemaal begonnen?
Hoe is onze eigen, persoonlijke geloofsweg begonnen?
Ieder van ons heeft daar wel herinneringen aan: aan een gebeurtenis; aan iemand die je op het goede spoor zette.'
Begin-verhalen zeggen vaak ook iets over ‘waar het eigenlijk om gaat'.
En als je met elkaar in gesprek gaat over waar het begonnen is met je geloof, dan gaat het al gauw over méér: over wat het geloof voor je betekent, hoe het je inspireert, vertrouwen schenkt en in beweging zet.

Vorm en begeleiding: een inleiding door pastor H. Egging over beginverhalen/ roepingsverhalen in de bijbel, vervolgens vertellen wij elkaar ons eigen verhaal
Plaats: de narthex van de Petrus- & Pauluskerk, Andreas-plein 1, 3144 PL Maassluis. Parkeren: parkeerterrein naast de kerk (gratis)
Tijd: van 20.00 tot ca. 22.00 uur
Opgave: vóór 30 januari 2020 via e-mailadres secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Kosten: een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.


********

terug naar de openingspagina