K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 06 -- week 30 december 2019 - 05 januari 2020

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

 

Zondag 05 januari11.00 uur
Openbaring des Heren - Drie Koningen
eucharistieviering
voorganger: Pater Melvin Tharis SVD
zanggroep Sint Jan o.l.v. Zuri Ramirez

 

********

Intenties


********

Gerardus kalender 2020

Gerarduskalenders zijn niet in de winkel verkrijgbaar maar dankzij een parochiaan wel weer bij ons in de kerk.
Bedankt weer voor alle inspanningen!

Vanaf heden ligt op het secretariaat de Gerarduskalender 2020, iedere dag weer een korte inspirende tekst.
De bijbellezingen van de dag, zon- en maanstanden en tijden.
Soms een gebed, puzzel, een feitje of een grap.

De kalender met schild kost dit jaar € 7,40.
Het schild van de kalender is ook weer aan beide kanten bedrukt .

De Gerarduskalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem [Limburg].
Leef bij de dag en steun het goede werk van de broeders.

 

********

Nieuwsbrief “Het Leerhuis Spiritualiteit”

Vanwege de kosten en besparing van papier voor het milieu maakt “Het Leerhuis Spiritualiteit” geen programmaboekje meer.
Wilt u als eerste op de hoogte blijven van onze activiteiten dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
Deze verschijnt 4 tot 6 keer per jaar.
Aanmelden via:
www.leerhuisspiritualiteit.nl.

 

********

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(A) 4 e zondag van de advent, 22 december 2019
(Lezingen: Jesaja 7,10-14; Matteüs 1,18-24)

Over een paar dagen is het Kerstmis. En het is niet toevallig natuurlijk dat wij zowel in het oude als in het nieuwe testament lezen over de aanstaande geboorte van een kind dat Immanuël zal heten. Kinderen als de voorbode voor een betere toekomst.

De profeet Jesaja gaat samen met zijn zoon naar het hof van koning Achaz, de koning van Juda. Juda dreigt te worden aangevallen door een verbond van Israël met Aram/Syrië. Jesaja wil dat de koning aan God een teken zal vragen dat dit niet zal gebeuren, maar de koning weigert dit. Desondanks zegt de profeet dat hij, de koning, toch een teken zal krijgen: een jonge vrouw zal een zoon baren met de naam Immanuël.

Het evangelie van Matteüs begint met een opsomming van de afstamming en afkomst van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. De opsomming eindigt bij Jozef, de man van Maria. Matteüs maakt ons duidelijk dat Jozef dus niet de eerste de beste is. Volgens de stamboom in het evangelie dat zijn naam draagt, stamt Jozef nog af van Abraham.

Maar ook een man van onberispelijke afkomst kan aan het twijfelen slaan over zijn relatie met zijn aanstaande als zijn verloofde zwanger blijkt; nog voordat zij samenwonen en dan nog niet eens van hem. We kunnen begrijpen dat in zijn ogen Maria juist hèm heeft afgewezen. Het kind was niet van hem, hij had er niets mee.

Velen van ons zijn geboren en opgegroeid in een tijd dat een zwangerschap als je nog niet gehuwd was een schande betekende en vooral als je in verwachting was van iemand die niet je verloofde of man was. Maar zelfs in deze vooruitstrevende tijd zou het normaal gevonden worden als de man de relatie zou beëindigen in een situatie als deze.

Maar in de bijbelse tijden – en nu nog steeds in zeer veel landen met een strikte huwelijkse moraal – zouden de gevolgen voor de vrouw en het kind desastreus en levensbedreigend zijn. Maar zelfs een vrouw in stilte verlaten – zonder haar officieel aan te klagen, zoals Jozef overwoog – zou een grote ramp zijn. Een vrouw zonder man en een kind zonder vader zijn kansloos in de meeste samenlevingen.

Toch overweegt Jozef dit, en wij kunnen heus wel begrip voor hem opbrengen.

Hij stond zeker in zijn recht; en door zijn verloofde in stilte te verlaten zou hij haar misschien een nieuwe kans geven en niet regelrecht de schande of de dood in sturen.

Jozef overweegt zijn situatie en allerlei menselijke overwegingen spelen er door zijn hoofd, maar dan komt hij, door een droom, een visioen, tot een ander inzicht. Bij Jozef breekt het inzicht door dat hij er goed aan zal doen om het kind en zijn moeder bij zich te nemen. Het kind zal Jezus heten. Redder.

Jozef laat zich leiden door een droom, door een visioen, om het goede te doen. Om te doen wat ongebruikelijk is, hij luistert naar de engel van God. Ook al zouden we niet geloven in engelen, we weten wel dat hij luistert naar de stem van zijn geweten; hij weet dat hij door te doen zoals hij doet, een vrouw en een kind nieuwe kansen geeft en ze niet uitlevert aan een uitzichtloos bestaan. In het geval van Jozef heeft hij door Maria en haar kind bij zich te nemen de geschiedenis, onze geschiedenis, voorgoed veranderd.

Voor ons kan dit verhaal een reden zijn om te geloven in dromen, in ideeën die op het eerste gezicht niet logisch zijn of zelfs tegen ons gevoel van rechtvaardigheid botsen. Om toch een persoon de kans te geven, terwijl het lijkt dat zo iemand alle vertrouwen heeft verspeeld.

Dit verhaal gaat over een mens, over een klein begin. Het verhaal dat het licht in ons kan doorbreken, onstuitbaar, als een kind dat geboren wordt. Amen

Liturgiegroep - Joke Smits

********

Agenda

********

 

Thuis mediteren in verbondenheid

Het Leerhuis Spiritualiteit is één van de locaties die valt onder de vlag van Maha Karuna Ch'an.
Er zijn zo'n twintig meditatiegroepen actief in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk, die op allerlei locaties samen zitten.
Iedere groep volgt een eigen schema.
Toch zitten ook veel mensen alleen, omdat er bijvoorbeeld geen meditatiegroep in de buurt is.
Er zijn ook steeds meer mensen, die niet (meer) in staat zijn om deel te nemen aan een groep, er zijn mensen die aan huis gekluisterd zijn en/of moeilijke tijden doormaken vanwege ziekte, of andere calamiteiten.

Daarom willen we in aanvulling van de bestaande zitmogelijkheden op vaste dagen en tijdstippen met elkaar thuis zitten.
Zodat ook iedereen, die om welke reden dan ook alleen zit, zich gedragen weet in gezamenlijkheid en verbondenheid: “samen d'r uut”.

Vanaf juni 2019 zitten we samen thuis en we zijn begonnen met twee avonden in de week.
Omdat er veel positieve reacties kwamen op de eerste aankondiging en duidelijk in een behoefte wordt voorzien, zijn de zitperioden uitgebreid en afgestemd op de wensen van zoveel mogelijk deelnemers.

Thuis mediteren in verbondenheid met alles en iedereen:

De website van Maha Karuna Ch'an werkt hierbij als virtuele ruimte.
Het samenzitten heeft een eigen pagina “Zitten in verbondenheid”.
https://mahakarunachan.nl/zitten-in-verbondenheid-met-alles-en-iedereen/

Rond de eerste maandag van de maand zal er steeds een nieuwe tekst op de pagina worden geplaatst.
Interactie is mogelijk.
Op de site kunnen reacties / berichten worden geplaatst.
Als mensen persoonlijk willen reageren of een vraag willen stellen, dan kan dat via het emailadres: samen@mahakarunachan.

********

 

Aanmeldingsformulier Eerste Heilige Communie
Heilig Hart, Jacobus, Liduina basiliek en Sint Jan de Doper te Schiedam.

Begin 2020 beginnen de voorbereidingen voor het feest van de eerste heilige Communie op zondag 28 juni 2020.
Ook dit jaar zullen wordt er samengewerkt met deelgemeenschap Heilig Hart, H. Jacobus en Johannes de Doper.
De voorbereidingen vinden plaats vanaf begin 2020, wanneer en waar hoort u nog.
De kinderen beginnen tijdens de Mis op zondag met hun les, en volgen het laatste deel van de mis mee in de kerk.
Op 28 juni 2020 zal het feest van de eerste Communie ook plaatsvinden in de kerk van de heilige Jacobus in Kethel.
Voor de ouders zullen er een aantal bijeenkomsten worden georganiseerd.

Wilt u uw kinderen opgeven voor hun eerste communie, kunt u contact opnemen met Patrick Rutten: eerstecommunieschiedam@gmail.com, tel.: 06-10472771 (na 19.00).

Ook kunt u dit formulier in de brievenbus doen of opsturen naar: Liduinabasiliek, Singel 104, 3112 GS Schiedam.

********

terug naar de openingspagina