K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 04 -- week 16 december - 22 december 2019

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

 

Zondag 22 december11.00 uur
4e zondag van de Advent
Viering van Woord, gebed en Communie
Voorganger: Liturgiegroep - Joke Smits
zanggroep Sint Jan o.l.v. Zuri Ramirez

 

********

Intenties

pater Leo de Jong o.p.

********

Symbolische schikking derde adventzondag:

Op de derde zondag is de kleur roze.
De schikking op de tafel wordt steeds lichter van kleur en we steken een roze kaars aan.
Het licht van Kerst breekt al een beetje door.

“Heb goede moed” zeggen de profeten.
“Heb geduld” zeggen de apostelen, want de Heer komt en het feest van Christus geboorte is aanstaande.
We oefenen ons als gelovigen in blijde verwachting.

De kaarsen belichten als begeleiders in de Adventsperiode.

Het licht van een kaars kan opmerkzaam zijn als een wachter op de toren.
Het licht van een kaars geeft zicht op het pad om te gaan.
Het licht van een kaars belicht de toekomst.
Het licht van een kaars geeft glans aan het verborgene.
Het licht van een kaars brengt het mysterie aan het licht.

 

********

Nieuwsbrief “Het Leerhuis Spiritualiteit”

Vanwege de kosten en besparing van papier voor het milieu maakt “Het Leerhuis Spiritualiteit” geen programmaboekje meer.
Wilt u als eerste op de hoogte blijven van onze activiteiten dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
Deze verschijnt 4 tot 6 keer per jaar.
Aanmelden via: www.leerhuisspiritualiteit.nl.

 

 

********

Kerstdiner Voedselbank

Het kerstdiner voor de cliënten van de Voedselbank Schiedam, dat gehouden wordt in de Grote- of Sint Jans Kerk was ook vorig jaar een groot succes.
Dit werd mede mogelijk gemaakt door u, die gedoneerd heeft.
Vrijwilligers van de Stichting Voedselbank Schiedam, van het Wijkcentrum Dreesplein (DOCK) zijn daarom al weer hard aan het werk om het kerstdiner in 2019 voor te bereiden.

Om het kerstdiner, dat dit jaar wordt gehouden op dinsdag 17 december 2019, financieel rond te krijgen bieden wij ook dit jaar couverts ter adoptie aan.
Wanneer u een couvert adopteert, betekent dit dat u 1 persoon een onvergetelijke avond bezorgt.
Wilt u als betrokken Schiedams bedrijf, organisatie of particulier weer meedoen aan deze unieke actie dan kunt u contact opnemen met:
Hanneke Guijt, e-mail kerstdiner@voedselbankschiedam.nl of tel. 0655777806

Men kan het bedrag = het aantal couverts dat u wilt adopteren x € 25,00 ook direct overmaken op Bankrekeningnr.
IBAN NL16 INGB 0006 5082 38 van Stichting Voedselbank Schiedam o.v.v. Kerstdiner 2019.

 

********

 

Gerardus kalender 2020

Gerarduskalenders zijn niet in de winkel verkrijgbaar maar dankzij een parochiaan wel weer bij ons in de kerk.
Bedankt weer voor alle inspanningen!

Vanaf heden ligt op het secretariaat de Gerarduskalender 2020, iedere dag weer een korte inspirende tekst.
De bijbellezingen van de dag, zon- en maanstanden en tijden.
Soms een gebed, puzzel, een feitje of een grap.

De kalender met schild kost dit jaar € 7,40.
Het schild van de kalender is ook weer aan beide kanten bedrukt .

De Gerarduskalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem [Limburg].
Leef bij de dag en steun het goede werk van de broeders.

 

********

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam

(A) 2 e zondag van de advent, 08 december 2019
(Lezingen: Jesaja 11,1-10; Matteüs 3,1-12)

 

Deze dromen zijn geen bedrog…

Dromen zijn bedrog' zeggen wij wel eens wanneer iemand wegdroomt en het zicht op de nuchtere werkelijkheid dreigt te verliezen. Soms horen wij een visioen, dat te mooi is om waar te zijn. Zoals de droom van de profeet Jesaja in de eerste lezing, waarin wilde en tamme dieren vreedzaam samenleven. Zelfs geen kind hoeft meer bang te zijn, zozeer zal de aarde vervuld zijn van Gods liefde!

Vaak horen wij ook dromen waarvan wij het liefste willen dat ze bedrog zijn. Want onheilsprofetieën, zoals van Johannes de Doper, zijn voor ons ondragelijk. Hier geen idylle, maar de bijl aan de wortel en een zuiverend maar verzengend vuur. Waren wij er maar zeker van dat zulke nachtmerries niet waar zijn. Alleen worden wij soms wakker in een wereld met meer onrecht en ellende dan in onze meest angstige dromen…

Je zou bijna vergeten dat het mooie visioen van Jesaja en de angstdroom van de Doper over het zelfde gaan. Johannes verwijst naar Degene die na hem komt, de Messias. Hij is de twijg aan de stronk van Isaï, waarover Jesaja spreekt. Sterker nog: het Rijk de Hemelen, dat de Doper voorspelt, is het Rijk van Jezus Messias, die recht doet aan de geringsten en die alle kwaad de baas is.

Een twijg zal ontspruiten aan de stronk van Isaï, ziet Jesaja. Of, in de taal van onze kerkliederen, een twijg aan de wortelstam van Jesse. Deze Jesse of Isaï is de stamvader van David. Hij wist nog niet welke fouten zijn nakomelingen, de koningen van Israël, zouden maken. En hij kon al evenmin bedenken hoe fel de profeten kritiek zouden leveren op zijn kroost.

De glorie van het nageslacht van Isaï was van korte duur. Verdeeldheid sloeg toe. Het oude geloof waaruit David, de oogappel van God, nog leefde, was in de tijden van koning Achab al lang vergeten. Buitenlandse heersers profiteerden van het binnenlandse geruzie en vielen Israël binnen. De leiders van het volk werden meegevoerd, de ballingschap in. Dat was het droevige einde, wat de profeet Jesaja al zag aankomen.

Jesaja was als profeet op de eerste plaats een criticus van de wantoestanden van zijn tijd. Zijn verkondiging leek erg op die van Johannes de Doper: de bijl ligt al aan de wortel; het oordeel is op handen. Want er moet een einde komen aan het oude! Het kan echt niet blijven zoals het is…. de bijl erin!

Maar Jesaja ziet méér, net als Johannes de Doper later. In de verte ziet hij al een nieuwe toekomst gloren. Er zal een twijg ontspruiten aan de oude stronk van Isaï. Er is nog hoop voor de toekomst. En dan droomt hij zijn dromen over een nieuwe toekomst rond een nieuwe koning.

Het zal een heel bijzondere koning zijn, anders dan alle andere. De Geest van de Heer zal op Hem rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en heldenmoed, de geest van liefde en vreze des Heren. Het zijn woorden die in menige vormselviering klinken, toegepast op Jezus Messias, en op de vormelingen die in zijn spoor willen gaan – bezield door dezelfde Geest.

Hoe zal die nieuwe koning, waar de profeet naar uitziet, regeren? De kleinen zal hij recht verschaffen, en eerlijk oordelen over de geringsten! Maar dan ligt de bijl weer aan de wortel: de uitbuiter en de boosdoener zal hij striemen met de woorden uit zijn mond.

En hoe zal het dan uiteindelijk op aarde zijn? Zoals de zeebodem bedekt is met water, zo zal de aarde met vrede en liefde bedekt zijn. Dan huist de wolf bij het lam; koe en berin grazen samen (een kind kan ze weiden!); de zuigeling kan zijn hand steken in het hol van de adder.

Een nieuwe toekomst is daar!

Jesaja heeft deze prachtige dromen niet opgeschreven om de harde werkelijkheid heel even te vergeten. Dan zou het inderdaad bedrog zijn, opium voor het volk. Nee, de profeet Jesaja heeft deze dromen verkondigd om de mensen van zijn tijd op te wekken dat zij bouwen aan een nieuwe wereld waarin alles anders wordt.

Johannes de Doper is ook een profeet. Hij heeft wat minder naam gemaakt met zijn mooie dromen dan Jesaja, maar toch hij heeft die ook. Na mij komt Hij die sterker is dan ik, zegt hij. Ik ben niet waardig zijn schoenriem los te maken. Hij zal u dopen met het vuur van de Heilige Geest.'

En zo heb ik de prettige dingen uit de preek van Johannes de Doper wel geciteerd. Maar verder is hij een streng man. Alleen al de opening van zijn toespraak: adderengebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat jullie de komende toorn kunnen ontvluchten?! Het is een tekst die je de stuipen op het lijf jaagt.

Toch is dat niet de bedoeling. De Doper wil ons tot een gevoel van realiteit brengen. En dat is ook voor onze dagen goed. Het is goed dat we inzien hoe slecht en hoe onrechtvaardig de rijkdommen van de aarde verdeeld zijn, want dat roept schrikbarende problemen op. Wij kunnen het ons niet meer permitteren om te doen alsof er niets aan de hand is.

En wij hebben echt nog niet alles uitgeprobeerd om die ongelijkheid op te heffen. Alles best, zeggen wij gauw, als wij maar niet hoeven te minderen. Maar Johannes de Doper laat ons niet zo gemakkelijk los. Hij raadt ons bijvoorbeeld aan: als iemand twee paar schoenen heeft, of een dubbel stel kleren, laat hij er een weggeven.

Isaï, de oude Jesse, mag tevreden zijn. Er is een nieuw begin gekomen in degene die Johannes aankondigt: Jezus, de Messias. In de adventstijd proberen wij onze harten open te stellen voor die nieuwe koning. Maar die Messias is niet los verkrijgbaar. Hij staat tussen de zijnen in. Het hangt van jou af wat het wordt met dat Koninkrijk van God!

Natuurlijk: de kerk is niet alleen maar een actiegroep, zoals zo vele. In de geloofsgemeenschap gaat het om bezinning. Maar het mag geen navelstaarderij worden. De kerk is een plek waar mensen samen komen om zich te bezinnen wat er in onze dagen gebeuren moet.

Hier leren wij vanzelfsprekende standpunten los te laten. Hier leren wij te verstaan wat ons te doen staat. Wij worden gesterkt door het Woord en door het de Eucharistie in beweging gezet. Hier worden wij, met mensen van allerlei slag, een gemeenschap die de wereld dient.

Laten wij in deze Advent in ons eigen leven iets laten zien van de vernieuwing waar heel de mensheid op wacht.
Dan zijn de dromen van Jesaja en van de Doper geen bedrog.
Amen.

pastor Henri Egging

********

Agenda

********

 

Thuis mediteren in verbondenheid

Het Leerhuis Spiritualiteit is één van de locaties die valt onder de vlag van Maha Karuna Ch'an.
Er zijn zo'n twintig meditatiegroepen actief in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk, die op allerlei locaties samen zitten.
Iedere groep volgt een eigen schema.
Toch zitten ook veel mensen alleen, omdat er bijvoorbeeld geen meditatiegroep in de buurt is.
Er zijn ook steeds meer mensen, die niet (meer) in staat zijn om deel te nemen aan een groep, er zijn mensen die aan huis gekluisterd zijn en/of moeilijke tijden doormaken vanwege ziekte, of andere calamiteiten.

Daarom willen we in aanvulling van de bestaande zitmogelijkheden op vaste dagen en tijdstippen met elkaar thuis zitten.
Zodat ook iedereen, die om welke reden dan ook alleen zit, zich gedragen weet in gezamenlijkheid en verbondenheid: “samen d'r uut”.

Vanaf juni 2019 zitten we samen thuis en we zijn begonnen met twee avonden in de week.
Omdat er veel positieve reacties kwamen op de eerste aankondiging en duidelijk in een behoefte wordt voorzien, zijn de zitperioden uitgebreid en afgestemd op de wensen van zoveel mogelijk deelnemers.

Thuis mediteren in verbondenheid met alles en iedereen:

De website van Maha Karuna Ch'an werkt hierbij als virtuele ruimte.
Het samenzitten heeft een eigen pagina “Zitten in verbondenheid”.
https://mahakarunachan.nl/zitten-in-verbondenheid-met-alles-en-iedereen/

Rond de eerste maandag van de maand zal er steeds een nieuwe tekst op de pagina worden geplaatst.
Interactie is mogelijk.
Op de site kunnen reacties / berichten worden geplaatst.
Als mensen persoonlijk willen reageren of een vraag willen stellen, dan kan dat via het emailadres: samen@mahakarunachan.

terug naar de openingspagina