K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 03 -- week 09 december - 15 december 2019

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

 

Zondag 15 december11.00 uur
3e zondag van de Advent
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Charles Duynstee
Samenzang o.l.v. Wim van der Steen

 

********

Intenties

Josephina Kruijswijk-Schrier,
Wilhelmina Ruigrok,
pater Leo de Jong o.p.

********

 

Verslag hoorzitting 7 oktober 2019

Maandagavond 7 oktober jongst leden is de hoorzitting gehouden betreffende de sluiting van ons kerkgebouw.
Vorige week ontving u bij Kerkpleinnieuws de verhalen die Ton Durenkamp en Wim van der Steen die avond hebben voorgelezen.
Ook ontving u de tekst van de e-mail die Paul Peeters ons begin november heeft geschreven naar aanleiding van deze twee verhalen en de hoorzitting.

Deze week ontvingen we het definitieve verslag van de hoorzitting.
In dit verslag zijn de opmerkingen die wij op het concept-verslag hebben gemaakt integraal verwerkt.
U treft het verslag als bijlage bij de p[apieren versie van Kerkpleinnieuws aan.
U kunt een en ander ook lezen op onze website, www.sintjan-visitatie.nl.
Klik daarvoor hier.

********

Nieuwsbrief “Het Leerhuis Spiritualiteit”

Vanwege de kosten en besparing van papier voor het milieu maakt “Het Leerhuis Spiritualiteit” geen programmaboekje meer.
Wilt u als eerste op de hoogte blijven van onze activiteiten dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
Deze verschijnt 4 tot 6 keer per jaar.
Aanmelden via: www.leerhuisspiritualiteit.nl.

 

 

********

Kerstdiner Voedselbank

Het kerstdiner voor de cliënten van de Voedselbank Schiedam, dat gehouden wordt in de Grote- of Sint Jans Kerk was ook vorig jaar een groot succes.
Dit werd mede mogelijk gemaakt door u, die gedoneerd heeft.
Vrijwilligers van de Stichting Voedselbank Schiedam, van het Wijkcentrum Dreesplein (DOCK) zijn daarom al weer hard aan het werk om het kerstdiner in 2019 voor te bereiden.

Om het kerstdiner, dat dit jaar wordt gehouden op dinsdag 17 december 2019, financieel rond te krijgen bieden wij ook dit jaar couverts ter adoptie aan.
Wanneer u een couvert adopteert, betekent dit dat u 1 persoon een onvergetelijke avond bezorgt.
Wilt u als betrokken Schiedams bedrijf, organisatie of particulier weer meedoen aan deze unieke actie dan kunt u contact opnemen met:
Hanneke Guijt, e-mail kerstdiner@voedselbankschiedam.nl of tel. 0655777806

Men kan het bedrag = het aantal couverts dat u wilt adopteren x € 25,00 ook direct overmaken op Bankrekeningnr.
IBAN NL16 INGB 0006 5082 38 van Stichting Voedselbank Schiedam o.v.v. Kerstdiner 2019.

 

********

 

Gerardus kalender 2020

Gerarduskalenders zijn niet in de winkel verkrijgbaar maar dankzij een parochiaan wel weer bij ons in de kerk.
Bedankt weer voor alle inspanningen!

Vanaf heden ligt op het secretariaat de Gerarduskalender 2020, iedere dag weer een korte inspirende tekst.
De bijbellezingen van de dag, zon- en maanstanden en tijden.
Soms een gebed, puzzel, een feitje of een grap.

De kalender met schild kost dit jaar € 7,40.
Het schild van de kalender is ook weer aan beide kanten bedrukt .

De Gerarduskalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem [Limburg].
Leef bij de dag en steun het goede werk van de broeders.

 

********

 

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam

(C) 1 e zondag van de advent, 01 december 2019
(Lezingen: Jesaja 2,1-5; Matteüs 24,37-44)

“Nadat God vroeger vele malen en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij nu, op het einde van de dagen, tot ons gesproken door de zoon.” (Hebreeën 1:1)

Beste zusters en broeders in Jezus Christus,

Met Advent begint het nieuw kerklijkjaar dat in ons heart hoop brengt. Het woord Advent betekent ‘komst'. Tijdens advent herdenken we de eerste komst van onze Heer Jezus in ons midden. God heeft Maria gekozen als de moeder van zijn zoon. Zij was een eenvoudige vrouwe en die wachte op de messias.

Ieder jaar herdenken we de geboorte, de dood en verrijzenis van Jezus en wachten we op zijn tweede komst. Door het evangelie van vandaag spreekt Jezus tot ons over zijn tweede komst en zegtJezus ons om altijd wakker te zijn en geeft Hij aan ons een voorbeeld van de dagen van Noach.

Wie was deze Noach? “Noach was een rechtschappen man; hij was in zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde, in nauwe verbondenheid met God.” (Genesis 6:9). Noach heeft de ark gemaakt en alles gedaan zoals God het hem opgedragen had. (Genesis6:22). In de dagen van Noach, waren er mensen die God vergeten hebben en waren ze bezig met het gewone dingen: Het eten, drinkenen trouwen. Alles wat ze bedachten was steeds even slecht ( Genesis 6:5). Door dit voorbeeld van Noach en de mensen in die dagen, maakt Jezus duidelijk dat de mensen die altijd wakker blijven die de leer van God volgen een voorbeeld zijn netals Noach.

De Leiders van wereld zijn vandaag bezig met het kopen van wapens, oorlogstuig enzovoorts. Wegens de oorlog worden de bewonners van een land vluchtelingen in ander land. De pijn die de vluchtelingen ondergaan is onmeetbaar. Ik ken iemand die uiy zijn land moest vluchten wegens de oorlog. Hij reisde in een bus. Iedereen in die bus stierf door een bom, behalve Hij, zijn zus en moeder. Hij zag het bloed van de mensen over zijn hele lichaam. Wanneer hij hieraan denkt, krijgt hij de geur van het bloed. Hun pijn is onmeetbaar. Maar Jezus is Het Lichtdat schijnt in het donker en het licht heeft het gewonnen van het donker......Gods zoon is het ware licht, dat schijnt voor alle mensen. Hij kwam naar de wereld die hij zelf gemaakt had (Johannes1:5, 9-10). In deze tijd van oorlog en aanslagen geven deze woorden ons de hoop en kracht. De H. Plaulus noemt ons “de kinderen van het Licht. Hij schrijft in zijn brief aan romeinen: “De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Laten wij ons dus ontdoen van de werken der duisternis en ons wapenen met het Licht” (Romeinen 13:12)

     “Kom, Laat ons optrekken naar de berg van he Heer, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons zijn wegen wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen.” (Jesaja 2).            

Pater Melvin Tharis SVD

********

Agenda

********

terug naar de openingspagina