K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 01 -- week 25 november - 01 december 2019

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

 

Zondag 01 december11.00 uur
1e zondag van de Advent
Eucharistieviering
Voorganger: pater melvin Tharsis SVD
Oostercantorij o.l.v. Andries Stam

 

********

Intenties

Josephina Kruijswijk-Schrier,
pater Leo de Jong o.p.

********

Adventskaarsen

De donkere dagen voor Kerstmis komen er weer aan en daarmee ook de adventstijd waarin we naar Kerst toeleven.
In de vieringen doen we dat met liederen en gebeden en de adventsschikking gaat van donker naar licht.
Ook thuis kunt u weer met de onze bekende adventskaarsen op weg gaan.
In de hal staan de kaarsen en de doos om het geld in te doen.
De kaarsen kosten 3 euro per stuk.

********

 

Gerardus kalender 2020

Gerarduskalenders zijn niet in de winkel verkrijgbaar maar dankzij een parochiaan wel weer bij ons in de kerk.
Bedankt weer voor alle inspanningen!

Vanaf heden ligt op het secretariaat de Gerarduskalender 2020, iedere dag weer een korte inspirende tekst.
De bijbellezingen van de dag, zon- en maanstanden en tijden.
Soms een gebed, puzzel, een feitje of een grap.

De kalender met schild kost dit jaar € 7,40.
Het schild van de kalender is ook weer aan beide kanten bedrukt .

De Gerarduskalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem [Limburg].
Leef bij de dag en steun het goede werk van de broeders.

 

********

 

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(C) 33 e zondag door het jaar, 17 november 2019
(Lezingen: Maleachi 3,19-20a; Lucas 21,5-19)

Nou niet direct een opwekkend evangelie, vindt u niet? Spreekt Jezus hier over het einde der tijden?

En waarom nu? Wat is de aanleiding voor deze verontrustende woorden? Als we het plaatsen in de context van de rest van het evangelie dan wordt het misschien – hoop ik – wat begrijpelijker.

Jezus trad hoofdzakelijk op in het noorden, in Galilea waar Hij vandaan kwam. In eenvoudige dorpen, bij eenvoudige mensen waarbij Hij zich thuis voelde. Ver weg van dat belangrijke Jeruzalem met zijn pretentieuze Tempel. Gaandeweg werd voor Jezus' omgeving duidelijk wie Hij was, wie Hij is. En denk dan aan die cruciale vraag ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?' waarop Petrus namens allen antwoordde: ‘Gij zijt de Christus, de Gezalfde'. Vanaf dát moment richtte Hij zijn schreden gestaag richting Jeruzalem. Hij wist dat zijn prediking Hem de kop zou gaan kosten. En het dramatische eindspel zóu en móest zijn beslag krijgen in… jawel: in Jeruzalem, hét centrum van het joodse geloof. Jezus zei daarover zelf: ‘Het past niet dat een profeet buiten Jeruzalem omkomt'.

Wel, in het evangelie van vandaag zijn we inmiddels dik en breed in Jeruzalem aanbeland. Vlak na zijn intrede zijn we getuige van de tempelreiniging. Donderwolken pakken zich samen… Oplopende spanning met de Farizeeën en Schriftgeleerden… Jezus' leven zal binnenkort gaan eindigen. Je vóelt het aankomen. Het verraad staat voor de deur; het dramatisch eindspel gaat nú beginnen… En dan die verontrustende woorden van het evangelie van vandaag! De zinderende spanning van wat er staat te gebeuren wordt nu eens te meer benadrukt door deze te stellen tegenover de idylle van die prachtige Tempel, een idylle die in één klap door Jezus aan stukken wordt geslagen: niets van al die ogenschijnlijk onaantastbare pracht zal standhouden!

Jezus spreekt hier op dit moment niet zozeer over het einde van de wereld, maar over de vergankelijkheid der zichtbare dingen onder verwijzing naar dat schijnbaar onaantastbare en luisterrijke tempelcomplex. Zélfs die enorme Tempel in al zijn pracht en praal betekent niets in vergelijking met het onzichtbare, onvergankelijke waar het in het leven ten diepste om draait: liefde, vriendschap, belangeloze dienstbaarheid, in het bijzonder aan kwetsbare mensen. Jezus koos voor die ónvergankelijke waarden en moedigt ons aan hetzelfde te doen. Het evangelie is als het ware als één groot, magnifiek schilderij met enorme contrasten. De luister, de eeuwigheidswaarde van al die wezenlijke zaken in het leven, staat voortdurend in scherp contrast met het onbelangrijke, nietige en soms duistere van alle vergankelijke dingen.

In het evangelie trekt Jezus met zijn verontrustende boodschap met zoveel woorden een parallel tussen zijn leven en het leven van ieder van ons die Hem wil volgen: Hijzelf heeft immers veel te verduren bij zijn missie, en alle ellende is nóg niet over… Maar ook ieder van óns zal op zijn levensweg moeilijkheden en tegenslag ontmoeten, en vervolgingen en rampen te verduren krijgen. Dit alles klinkt natuurlijk heel hard en verontrustend, maar tóch: Jezus wil ons met zijn uitspraken niet de stuipen op het lijf jagen, maar ons wijzen op, en voorbereiden op de onvermijdelijke rampspoed die ook óns te wachten staat op ons levenspad. En dit alles met de bedoeling om ons te bemoedigen, zodat we kunnen volharden bij alle tegenslagen, dat we kunnen standhouden in alle ellende.

Kijk eens wat wíj vandaag de dag voor onze kiezen krijgen: Wereldwijde financiële en economische crises. Steeds grotere natuurrampen. Oorlog na oorlog met niet aflatende vluchtelingenstromen. Ongebreideld toenemend internationaal terrorisme. Het is vandaag precies één jaar geleden dat Parijs in het hart getroffen werd… Zie ook het begin van afbrokkelende democratische structuren en internationale solidariteit die op termijn de wereldvrede in gevaar kunnen brengen… Onbezonnen wereldleiders die zwaarbevochten en absoluut noodzakelijke klimaatakkoorden zeggen te willen torpederen…

Het is nogal wat, het lijkt soms wel of we zo langzamerhand zijn beland in een uitzichtloos rampscenario. Goed voor weer zo'n Hollywood film. Veel mensen voelen zich machteloos. Je zou er haast depressief van worden. En tóch. En tóch – en dat is wellicht de Blijde Boodschap voor vandaag – worden wij vandaag opgeroepen om niet bij de pakken neer te zitten. Ondanks alle ellende is er steeds ook hoop. Jezus heeft ons niet voor niets de onvermijdelijke realiteit van oorlog en rampspoed voorgespiegeld, zoals ook Hij die ook in zijn tijd heeft meegemaakt. Hij heeft ons willen voorbereiden op alle tegenslag, niet om ons bang te maken, maar om ons te bemoedigen, zodat we kunnen volharden bij alle tegenslagen, dat we kunnen standhouden in alle ellende. Niet opgeven dus. Nooit.

Denk aan die bemoedigende laatste zin:
‘Geen haar van uw hoofd zal verloren gaan.
Door standvastig te zijn zult ge uw leven winnen'.
Heb dus vertrouwen, God is ons altijd nabij.

Liturgiegroep
Tony de Kaper

********

Agenda

Begeleiding: Zr. Baptiste Tuin o.p. en José van der Torre o.p.

Data: dinsdag 12, 19 en 26 november

Tijd: van 19.30 uur tot 21.30 uur

Donatie: € 5,00 per keer
Wij verzoeken u zich aan te melden. Activiteit gaat alleen door bij voldoende deelname!

Contactpersoon: info@leerhuisspiritualiteit.nl of tel 06-83088572
Lokatie: Ademinn, Hoogstraat 27a, 3011 PD Rotterdam

 

terug naar de openingspagina