K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 52 -- week 18 november - 24 november 2019

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

 

Zondag 24 november
Christus Koning
Koning van het Heelal


11.00 uurEucharistieviering
Voorganger: pater Avin Kunnekkadan SVD
zanggroep Sint Jan o.l.v. Zuri Ramirez

 

********

Intenties

Josephina Kruijswijk-Schrier,
pater Leo de Jong o.p.

********

Adventskaarsen

De donkere dagen voor Kerstmis komen er weer aan en daarmee ook de adventstijd waarin we naar Kerst toeleven.
In de vieringen doen we dat met liederen en gebeden en de adventsschikking gaat van donker naar licht.
Ook thuis kunt u weer met de onze bekende adventskaarsen op weg gaan.
In de hal staan de kaarsen en de doos om het geld in te doen.
De kaarsen kosten 3 euro per stuk.

********

 

Gerardus kalender 2020

Gerarduskalenders zijn niet in de winkel verkrijgbaar maar dankzij een parochiaan wel weer bij ons in de kerk.
Bedankt weer voor alle inspanningen!

Vanaf heden ligt op het secretariaat de Gerarduskalender 2020, iedere dag weer een korte inspirende tekst.
De bijbellezingen van de dag, zon- en maanstanden en tijden.
Soms een gebed, puzzel, een feitje of een grap.

De kalender met schild kost dit jaar € 7,40.
Het schild van de kalender is ook weer aan beide kanten bedrukt .

De Gerarduskalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem [Limburg].
Leef bij de dag en steun het goede werk van de broeders.

 

********

 

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(C) 31 e zondag door het jaar, 03 november 2019
(Lezingen: Wijsheid 11,23-12,2; Lucas 19,1-10) 

Dankbaarheid maakt kleine mensen groot.

Zacheüs leek geslaagd in het leven. Hij had een belangrijke functie en hij was rijk. Maar hij was "klein van gestalte". Dikwijls vermeldt het evangelie iets over de buitenkant om in feite iets te zeggen over de binnenkant van de mens. "Klein van gestalte" betekent hier vooral: “klein van gehalte, klein van mentaliteit, klein van binnen”. Inderdaad, Zacheüs, hoofdontvanger van de belastingen, in dienst van de Romeinse bezetter, was hebzuchtig en stak blijkbaar geld in eigen zakken. Vooral innerlijk was Zacheüs in de war. Verstikt in het kwade. Zacheüs was niet echt gelukkig. Diep in zijn hart leefde blijkbaar toch een groot verlangen naar iets anders, naar iets meer. "Hij probeerde te zien wie Jezus was." Hij wist niet goed weg met de echte, diepere vragen die leefden in zijn binnenste.

Ook wij beseffen misschien op een bepaald moment dat wij nogal voor onszelf leven en eigenlijk heimwee voelen naar een dieper geluk van warmte, mededeelzaamheid en samenhorigheid.

Die dag wilde Zacheüs een inspanning doen om in te gaan op zijn diepste verlangen: "Hij liep hard vooruit en klom in een wilde vijgenboom om te zien", wellicht zonder veel gezien te worden. De boom waar Zacheüs in klom was niet zomaar een boom, het was een wilde vijgenboom. Die boom kan gemakkelijk twaalf meter hoog worden en heeft een brede, vertakte kruin en kleine bladeren. Wat opvalt is dat de vruchten niet groeien aan de takken, maar op de stam. Die vruchten lijken op vijgen, maar zijn lang niet zo lekker. In de oudheid speelden ze een belangrijke rol als 'voedselbank' voor arme mensen. 'Zitten onder de vijgenboom' is in het O.T. een beeld voor het leven in vrede en geluk, zoals dat beoogd wordt door de Tora. 'Klimmen in de vijgenboom' kan dan gelezen worden als: 'op zoek gaan naar dat ideaal'.

Merkwaardig hoe Jezus die kleine man doorheen de bladeren van de vijgenboom opmerkte. Er staat niet dat Zacheüs Jezus toeriep. Er staat dat Jezus Zacheüs zag en hem aansprak. Het initiatief ligt bij Jezus. Jezus kijkt nooit vanuit de hoogte op mensen neer, maar Hij kijkt altijd naar mensen op. Hij maakt hen groter. Hij spreekt hen persoonlijk aan en roept hen weg uit hun eenzaamheid, tot nieuwe gemeenschap. Hij bood hem Zijn vriendschap aan. En het is daarvan dat Zacheüs een andere mens werd.

Zijn hart liep vol van dankbare vreugde. En het was vanuit die diep ervaren dankbaarheid dat hij besliste geld weg te schenken aan de armen en vierdubbel te vergoeden wie hij had afgeperst .

Het is toch wel niet onbelangrijk de volgorde van het gebeuren te benadrukken, zoals het evangelie het voorstelt. Het is niet zo dat Zacheüs zich eerst bekeert, eerst zijn schuld moet bekennen, en daarna het aanbod van Jezus' vriendschap krijgt, als een soort beloning achteraf. Het evangelie legt sterk de nadruk op dat in feite juist het omgekeerde gebeurt. God neemt het initiatief. Eerst biedt God ons Zijn vriendschap aan, onvoorwaardelijk, d.w.z. zonder ons eerst eisen te stellen, wat ons verleden ook is. En vanuit de erkentelijkheid voor zo'n overstelpende vriendschap en vergeving, komen wij ertoe iets goeds te maken of iets goeds te doen voor anderen. God wil ons telkens opnieuw tonen dat Hij ons het eerst bemint, en wel onvoorwaardelijk.

Op het einde zegt Jezus: “Ook deze mens is een zoon van Abraham", d.w.z. "een lid van jullie gemeenschap". Jezus nodigt hen dus uit Zacheüs terug op te nemen in hun kring. In ieder van ons zit een Zacheüs, een kleine mens, die, ondanks alles wat er gebeurd is, toch steeds waardevol blijft om door God graag gezien te worden. Gods gratis aangeboden liefde doet ons leven.

De dankbaarheid daarvoor maakt ons, kleine mensen, groot.

Maar, om tot zulke dankbaarheid te komen, moeten wij misschien eerst de moed opbrengen om terug te gaan luisteren naar de diepere verlangens van ons hart . Zacheüs heeft die moed opgebracht en zichzelf terug gevonden!

Zacheüs = 'de zuivere' of de 'gerechte'
Amen.

Pastoor Charles Duynstee

********

Agenda

Begeleiding: Zr. Baptiste Tuin o.p. en José van der Torre o.p.

Data: dinsdag 12, 19 en 26 november

Tijd: van 19.30 uur tot 21.30 uur

Donatie: € 5,00 per keer
Wij verzoeken u zich aan te melden. Activiteit gaat alleen door bij voldoende deelname!

Contactpersoon: info@leerhuisspiritualiteit.nl of tel 06-83088572
Lokatie: Ademinn, Hoogstraat 27a, 3011 PD Rotterdam


Begeleiding: Zr. Baptiste Tuin o.p. en José van der Torre o.p.

Data: dinsdag 12, 19 en 26 november

Tijd: van 19.30 uur tot 21.30 uur

Donatie: € 5,00 per keer
Wij verzoeken u zich aan te melden. Activiteit gaat alleen door bij voldoende deelname!

Contactpersoon: info@leerhuisspiritualiteit.nl of tel 06-83088572
Lokatie: Ademinn, Hoogstraat 27a, 3011 PD Rotterdam

 

terug naar de openingspagina