K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 50 -- week 04 november - 10 november 2019

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

 

Zaterdag 09 november 

er is geen viering meer
op de zaterdagavondZondag 10 november
In de kerk van de deelgemeenschap Sint Jan de Doper is deze zondag geen viering (als ook in de kerken van de deelgemeenschappen H. Hart en HH. Martinus-Jacobus).


Zondag 10 november
32e zondag door het jaar
10.30 uur

Gezamenlijke viering van de vier Schiedamse Deelgemeenschappen in de parochiekerk (de kerk van de deelgemeenschap St. Liduina-OLV Rozenkrans -- de Singelkerk, Singel, Schiedam).

Eucharistieviering
voorganger: pater Avin Kunnekkadan SVD
zang van herenkoor IHD en/of dameskoor Jubilatio o.l.v. Bas van Houte 

********

 

Intenties

Josephina Kruijswijk-Schrier, pater Leo de Jong o.p.,
Toos Vromans, Kossi Odey,
Wilhelmina Ruigrok, Ria Ranke Schiphorst,
Leo van der Meijs, Harry Schäffer,
Henk van Dijk, Luud en Guido Snel.

********

Te uwer atentie:

Helaas moeten wij u mededelen dat op 91 jarige leeftijd mevrouw Josephina Kruijswijk-Schrier is overleden, geboortedatum: 19-01-1928.
Woensdag 6 november is de uitvaart, om half twee in de kerk en drie uur de crematie.

******** 

 

Afscheid pastor Kees Koeleman

Begin september heeft pastor Kees Koeleman afscheid genomen van parochie De Goede Herder.
Een van de cadeaus die hij bij dit afscheid overhandigd heeft gekregen, is een gedenkboek.
Ook een aantal van de parochianen van onze deelgemeenschap heeft daarvoor een bijdrage geleverd.

Na zijn reis naar Afrika heeft Kees Koeleman in een e-mail van weer enkele weken geleden met de volgende woorden bedankt voor onze bijdragen.

Na mijn afscheid van de parochie op 6 en 8 september had ik weinig tijd om op het afscheid terug te kijken.
De drie dagen erna stonden in het teken van laatste inkopen, inpakken en wegwezen.
Na een mooie tijd in Tanzania weer terug in het frisse en natte Nederland, ben ik nu alles aan het terugkijken.
In het herinneringsboek kom ik ook de reacties tegen van parochianen van jullie deelgemeenschap.
Wat een goed idee om de A4-tjes in kleinere vakken te verdelen.
En wat een mooie foto's!
Toen ze genomen werden tijdens ‘mijn' laatste viering in de St. Jan de Doper-Visitatiekerk zat ik me al af te vragen waar die voor dienden.
Hiérvoor dus!
En wat zijn veel mensen ingegaan op de uitnodiging om iets op te schrijven!
En wat een hartelijke woorden!
Het ontroert me en maakt me dankbaar.

In Afrika was er één moment waarop ik meteen aan de deelgemeenschap Sint Jan de Doper-Visitatie moest denken.
Dat was toen onze chauffeur tijdens de safari wees op een vogel: de dominicaner-wida.
Hij wist werkelijk alle fauna te benoemen. Helaas was de vogel te snel gevlogen om een foto te maken.“

Kees Koeleman dankt ieder die bijgedragen heeft aan het boek.
Hij doet ieder de hartelijke groeten.

 

********

 

Gerardus kalender 2020

Gerarduskalenders zijn niet in de winkel verkrijgbaar maar dankzij een parochiaan wel weer bij ons in de kerk.
Bedankt weer voor alle inspanningen!

Vanaf heden ligt op het secretariaat de Gerarduskalender 2020, iedere dag weer een korte inspirende tekst.
De bijbellezingen van de dag, zon- en maanstanden en tijden.
Soms een gebed, puzzel, een feitje of een grap.

De kalender met schild kost dit jaar € 7,40.
Het schild van de kalender is ook weer aan beide kanten bedrukt .

De Gerarduskalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem [Limburg].
Leef bij de dag en steun het goede werk van de broeders.

 

********

 

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(C) 30 e zondag door het jaar, 27 oktober 2019
(Lezingen: Jesus Sirach 35,12-14+16-18; Lucas 18,9-14)
 

Beste zusters en broeders in Jezus Christus,

Vorige week is het evangelie begonnen met een verzoek dat we moesten blijven bidden en de moed niet opgeven.
Deze week wijst Jezus met de gelijkenis van twee mensen hoe moeten we bidden.

Het gebed van Farizeeër was: “God, ik dank u dat ik niet ben als de rest van de mensen, rovers, onrechtvaardigen echtbrekers of ook als die tollenaar daar.
Ik vast tweemaal per week en geef tienden van al mijn inkomsten.”
Dit gebed werd niet door God gehoord.

Maar de tollenaar stond helemaal achter in de tempel.
Hij durfde zelfs niet omhoog te kijken, hij huilde en zei: God, wees mij zondaar genadig.”
Dit gebed van de tollenaar werd door God gehoord.

Wat mij betreft, dit gebed van deze tollenaar spreekt niet over hem, maar het spreekt over wie God is.
God die genadig, medelevend en liefhebbend is. “Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering op te roepen maar zondaars.” zegt Jezus.

In de tijd van Jezus werden Farizeeërs als rechtvaardig beschouwd omdat ze allemaal de wetten volgden.
Maar de mensen haatten de tollenaars omdat ze de belasting voor Romeinen verzamelden.
Ze verzamelden meer geld dan de vaste belasting.
Dus in de ogen van het volk waren Farizeeërs het rechtvaardige volk en de tollenaars waren zondaars.

Maar God kijkt in ons hart. God werkt op een bijzondere manier.
Wij weten zijn wegen niet.

David bidt tot God:”Leer mij uw wegen kennen HEER; maak mij wegwijs op uw paden.”
Wanneer we in ons leven kijken, kunnen we ons realiseren dat God op een bijzondere manier in ons leven werkt.

Vraag en u zult worden gegeven.
De tollenaar is zich nu bewust van wat hij tijdens zijn leven heeft gedaan en vraagt om Gods genade en dat wordt hem gegeven.

Het evangelie gaat over het gebed.
Velankani is het bedevaartscentrum in India.
Veel mensen die daar getuigen zijn hindoes.
Ik heb deze mensen met tranen in hun ogen gezien.
Ze bidden met geloof. ze vragen vergeving voor hun zonden.

Ik vraag me af waarom veel christenen niet getuigen.
Toen ik klein was, ging ik samen met mijn vrienden naar het restaurant (Om koffie te drinken), dat ook tijdens de preek.
Maar op een dag heb ik iets geleerd van mijn hindoe vriend.
Regelmachtig kwam hij naar kerk.
Hij is van het begin van de viering tot het eind in de kerk gebleven.
Vanaf die dag ben ik ook in de kerk gebleven van het begin tot het eind.

Hoe dichter wij bij God komen, hoe meer wij beseffen wie wij zijn en zeker gaan we ervaren dat God genadig, medelevend en liefhebbend is.
14 jaar geleden is hindoe vried overleden.
Tijdens deze viering wil ik voor hem bidden en voor de mensen die ons gebeden nodig hebben.

Mogen we verenigd worden door gebeden en Liefde,
Amen....

Pater Melvin Tharsis SVD

 

********

Agenda

Elke eerste maandag van de maand, om 12.00 uur, worden de sirenes getest. 
Direct daarna begint in inloophuis De Wissel de Sirenedienst, een kort middaggebed waarin we stilstaan bij alles wat onze wereld bedreigt maar ook bij wat hoop geeft op vrede en samenwerking!


Plaats:
Inloophuis de Wissel, Broersveld 123b of via ingang Baan 40

Tijd: de bijeenkomst start om 12.00 uur precies en duurt ca. 20 minuten.

Na afloop koffie en gelegenheid tot napraten

 

Begeleiding: Zr. Baptiste Tuin o.p. en José van der Torre o.p.

Data: dinsdag 12, 19 en 26 november

Tijd: van 19.30 uur tot 21.30 uur

Donatie: € 5,00 per keer
Wij verzoeken u zich aan te melden. Activiteit gaat alleen door bij voldoende deelname!

Contactpersoon: info@leerhuisspiritualiteit.nl of tel 06-83088572
Lokatie: Ademinn, Hoogstraat 27a, 3011 PD Rotterdam


Begeleiding: Zr. Baptiste Tuin o.p. en José van der Torre o.p.

Data: dinsdag 12, 19 en 26 november

Tijd: van 19.30 uur tot 21.30 uur

Donatie: € 5,00 per keer
Wij verzoeken u zich aan te melden. Activiteit gaat alleen door bij voldoende deelname!

Contactpersoon: info@leerhuisspiritualiteit.nl of tel 06-83088572
Lokatie: Ademinn, Hoogstraat 27a, 3011 PD Rotterdam


Begeleiding: Zr. Baptiste Tuin o.p. en José van der Torre o.p.

Data: dinsdag 12, 19 en 26 november

Tijd: van 19.30 uur tot 21.30 uur

Donatie: € 5,00 per keer
Wij verzoeken u zich aan te melden. Activiteit gaat alleen door bij voldoende deelname!

Contactpersoon: info@leerhuisspiritualiteit.nl of tel 06-83088572
Lokatie: Ademinn, Hoogstraat 27a, 3011 PD Rotterdam

 

terug naar de openingspagina