K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 49 -- week 28 oktober - 03 november 2019

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

Zaterdag 02 november
Allerzielen19.00 uur
Allerzielenviering
Viering van Woord en Gebed
voorganger: pastor Lidwien Meijer
Samenzang onder leiding van Wim van der Steen

Zondag 03 november
31e zondag door het jaar

11.00 uur


Eucharistieviering
voorganger: pastoor Charles Duynstee
Samenzang onder leiding van Wim van der Steen

 

********

 

Intenties

pater Leo de Jong o.p., Toos Vromans, Kossi Odey, Wlhelmina Ruigrok, Ria Ranke-Schiphorst

********

Gerardus kalender 2020

Gerarduskalenders zijn niet in de winkel verkrijgbaar maar dankzij een parochiaan wel weer bij ons in de kerk.
Bedankt weer voor alle inspanningen!

Vanaf heden ligt op het secretariaat de Gerarduskalender 2020, iedere dag weer een korte inspirende tekst.
De bijbellezingen van de dag, zon- en maanstanden en tijden.
Soms een gebed, puzzel, een feitje of een grap.

De kalender met schild kost dit jaar € 7,40.
Het schild van de kalender is ook weer aan beide kanten bedrukt .

De Gerarduskalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem [Limburg].
Leef bij de dag en steun het goede werk van de broeders.

 

********

Parochie De Goede Herder

St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam

(C) 29e zondag door het jaar,  20 oktober 2019

 (Lezingen: Exodus 17,8-13; Lucas 18,1-8)

 

Wij mensen staan in deze wereld als behoeftige wezens. Wij zijn niet God, maar schepselen.

Wij hebben een onderdak nodig, kleding, voedsel om  te kunnen leven.

We kunnen zo maar ziek worden, ons werk kwijt raken, Of iemand  verliezen die ons dierbaar is,

we worden vaak onrechtvaardig behandeld, etc. En ten slotte zullen we allemaal sterven.

 

Als dat je toestand is en je tegelijkertijd gelooft dat er een  God is die je uit liefde geschapen heeft,

die voor je zorgt als een Vader voor zijn kinderen dan wordt het gebed, een steun en durf je Hem wat te vragen, wij doen dat hier in de kerk samen in de voorbede, maar ook een persoonlijk gebed kan je sterken en troost geven.

 

Het fundamenteelste gebed is zeker het dankgebed, want aan het beging van ons leven staat het cadeau van de schepping, het cadeau van ons bestaan. Maar ons leven is niet alleen een geschenk om dankbaar voor te zijn , het is ook een behoefte. En een uitdaging om er iets van te maken.

 

Het gebed kan daarom een wezenlijk steun voor ons zijn.

En als de leerlingen Jezus vragen hun te leren bidden, leert Hij hun het “Onze Vader'- een gebed.

waarin wij ons tot God kunnen wenden. Waarin Hij ons hoort.

 

In het evangelie van vandaag zijn een arme weduwe en  een onrechtvaardige rechter de twee hoofdpersonages. Twee uitersten zou je kunnen zeggen; weduwe zijn betekende in die tijd van Jezus zonder bescherming zijn, zonder hulp zijn aangewezen zijn op de welwillendheid van iemand die de zorg voor dagelijkse levensonderhoud op zich neemt.

Een weduwe stond op de onderste sport van de maatschappelijke ladder.

En op de bovenste trede van deze ladder staat  de rechter.

Eigenlijk iemand die ervoor zorgt door dat de armen niet uitgebuit worden, maar tot hun recht komen.

Een hulp voor de zwakkeren.

Maar hier in het evangelie hebben we een rechter die God en de mensen niet respecteert…..

Iemand die willekeurig handelt, zonder rechtvaardigheid.

Je zou kunnen zeggen het  tegendeel van God,- Die een rechtvaardige en barmhartige rechter is.

 

We zien dat de arme weduwe zelfs bij die onrechtvaardige rechter ten slotte haar recht krijgt.

Het ligt voor de hand te concluderen: Zou God dan  geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen

die dag  en nacht tot Hem roepen?

Ja, natuurlijk wel.

Als deze weduwe haar recht zelfs bij zo'n rechter krijgt, hoe veel meer zal God als een liefdevolle Vader

ons geven als zijn kinderen Hem iets vragen!

 

Wat wil Jezus ons laten zien met deze gelijkenis?

Twee dingen: ten eerste dat we moeten bidden met moed, met durf, en met de vrijmoedigheid die de kinderen van God eigen is. We hoeven niet angstig voor God te staan, ons verontschuldigen dat we überhaupt iets durven te vragen.

Nee, het is de natuurlijkste zaak van de wereld dat een kind zijn vader dingen vraagt die hij nodig heeft,

die hij uit eigen kracht niet kan verkrijgen.

Dat gebed hoeft niet ingewikkeld te zijn – het kan eenvoudig zijn, zoals kinderen in alle eenvoud dingen vragen.

En hier zijn we ook bij het tweede punt van de gelijkenis:

het volhardend bidden want als we te gecompliceerd bidden, raken we vermoeid.

In alle eenvoud mogen we geduldig, maar vastberaden blijven bidden.

Paus Franciscus zegt het zo: We moeten er niet mee tevreden zijn iets eenmaal. Tweemaal driemaal te vragen. We moeten geloven, dat we iets mogen vragen en ervoor mogen bidden tot het uiterste toe'.

En dat betekent: vertrouwen en blijven bidden.

Zoals Mozes met uitgestrekte armen is blijven bidden op de berg zolang het nodig was, tot de overwinning behaald was.

 

Amen

Liturgiegroep
Riet den Doop

 

 

********

Agenda

Begeleiding: Zr. Baptiste Tuin o.p. en José van der Torre o.p.

Data: dinsdag 12, 19 en 26 november

Tijd: van 19.30 uur tot 21.30 uur

Donatie: € 5,00 per keer
Wij verzoeken u zich aan te melden. Activiteit gaat alleen door bij voldoende deelname!

Contactpersoon: info@leerhuisspiritualiteit.nl of tel 06-83088572
Lokatie: Ademinn, Hoogstraat 27a, 3011 PD Rotterdamterug naar de openingspagina