K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 48 -- week 21 oktober - 27 oktober 2019

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

Zaterdag 26 oktober


 

er is geen viering meer
op de zaterdagavondZondag 27 oktober
30e zondag door het jaar

11.00 uur


Eucharistieviering
voorganger: Pater Melvin Tharsis SVD
zanggroep Sint Jan o.l.v. Zuri Ramirez

 

********

 

Intenties

pater Leo de Jong o.p., Toos Vromans, Kossi Odey

********

 

 

Hoorzitting maandagavond  7 oktober

Maandagavond 7 oktober jl. is in de achterzaal van onze kerk de eerder aangekondigde hoorzitting gehouden.
Dit in verband met het voorgenomen besluit van het parochiebestuur om de St. Jan de Doper-Visitatiekerk in de zomer van 2020 aan de eredienst te onttrekken.

Namens de Bisschop zijn aanwezig geweest vicaris-generaal Tjeerd Visser en algemeen econoom John Bakker.
Het parochiebestuur is vertegenwoordigd geweest door Cissy Siebel, Marianne Soors en Jan Bekkers, het Pastoraal Team door pastoor Charles Duynstee.
Verder zijn er zo'n 25 parochianen aanwezig geweest.

Na de opening met gebed heeft Jan Bekkers als vicevoorzitter van het parochiebestuur gereflecteerd op het proces tot nu toe.
Vicaris-generaal Visser heeft aangegeven hoe een en ander past in de visie van het Bisdom op het kerkgebouwenvraagstuk.
Algemeen econoom Bakker heeft een toelichting gegeven op de diverse aspecten die verbonden zijn met het daadwerkelijke proces van kerksluiting.

Na de pauze is er gelegenheid geweest tot het stellen van vragen en het geven van meningen.
In een positieve maar ook emotionele sfeer is van deze gelegenheid goed gebruik gemaakt.
Diverse parochianen hebben indringende vragen gesteld.
Namens de kernvrijwilligers heeft Wim van der Steen een verhaal voorgelezen waarin staat waar onze pijn in dit proces van samengaan van de Schiedamse deelgemeenschappen zit en het gebruik van de Singelkerk als enige kerk in Schiedam.
Ton Durenkamp heeft een persoonlijk verhaal voorgelezen over de impact die het proces bij hem heeft en ook waartoe dit bij hem zal leiden.

Het is een stevige avond geweest, waarvan we de indruk hebben dat het gesprokene vanuit onze kant in elk geval ieder aan het denken heeft gezet, ook de beide afgevaardigden van het Bisdom.

Van de avond wordt een verslag gemaakt, waarin ook de bijdrage van Ton en Wim volledig opgenomen wordt.
Dit verslag wordt door de Bisschop gelezen, en ook door de Priesterraad.

Zodra beschikbaar zullen we dit verslag ook via dit Kerkpleinnieuws publiceren.

Dank aan alle parochianen die deze avond aanwezig zijn geweest!

 

********

Parochie De Goede Herder

St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam

(C) 27e zondag door het jaar,  06 oktober 2019

 (Lezingen: Habakuk 1,2-3;2,2-4; Lucas 17,5-10)

 

Tijdens zijn lange voettocht op weg naar Jeruzalem had Jezus een reeks parabels verteld en enkele keren heel duidelijk de puntjes op de i gezet.

Gaandeweg drong het tot de leerlingen door dat Jezus écht navolgen, geen klein bier is.

Vandaar hun verzuchting, waarmee de evangelielezing van vandaag begint: “Heer,geef ons meer geloof, versterk ons vertrouwen.”

 

Jezus reageert wat raar op dit verzoek.

Zijn antwoord lijkt niet of nauwelijks ter zake.                                                                                                

Hij begint met een beeldspraak en dan volgt een korte, wat vreemde parabel.                                                                                              

In die beeldspraak gaat het over de kracht van vertrouwen op God.

Daarmee kan je een moerbei­boom verplanten – zegt Hij.

Er groeien nogal wat moerbeibomen langs de oever van het meer van Galilea.

Ze kunnen heel oud worden en hebben breed vertakte en bijzonder taaie wortels.

Verplanten is totaal onmogelijk.

 

Een vergelijkbare beeldspraak kennen we uit het Mattheüsevangelie.

Daar gaat het over geloof dat bergen verzet.

De parabel handelt over een heer en zijn slaaf.

Op ‘loon naar werk' of  een ‘dank u wel' van zijn heer hoeft een slaaf niet te rekenen.

Hij heeft gewoon te doen wat hij moet doen.


Als je de tekst snel doorleest of met een half oor beluisterd hebt, zou je kunnen denken dat het in deze parabel gaat over de sociale verhouding tussen baas en ondergeschikte.

Maar dat is niet het geval.
– Het is geen boodschap aan machthebbers, in de zin van: let op, ondergeschikten hebben naast plichten ook rechten.
– Het is evenmin een boodschap aan ondergeschikten, in de zin van: let op, jullie hebben niet alleen rechten maar ook plichten.
Evenmin worden hier mensonwaardige slaventoestanden goedgepraat.
Onze parabel is wel degelijk een antwoord op het verzoek “Heer, versterk ons vertrouwen”.

Het wil ons dus iets duidelijk maken over de verhouding tussen God en de mens.

Maar op het eerste gezicht ziet het er voor de mens niet zo mooi uit.

Wij, gelovigen, worden vergeleken met slaven, waarvan gezegd wordt: ze moeten werken en ze moeten blijven werken.

Dat hoort nu eenmaal zo voor een slaaf.

                                                                                     

Jezus keert zich echter tegen een bepaald soort godsdienstbeleving.
Nogal wat mensen vatten de verhouding tussen God en mens op als een soort contract.

Wanneer ik geregeld 's zondags naar de mis ga en de tien geboden een beetje in acht neem, dan heeft ook God zich aan zijn deel van het contract te houden.

De mens heeft God niet in zijn greep via een contractueel ‘voor wat, hoort wat'.

Met deze parabel daagt Jezus – niet alleen zijn leerlingen maar ook ieder van ons – uit om méér te doen dan alleen maar ‘je plichten'.

Wie alleen maar doet wat hij moet doen, doet eigenlijk niets bijzonders.

Denk ook aan die andere uitspraak van Hem: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet zijn vijanden beminnen.

Wie slechts zijn vrienden bemint, doet niets bijzonders, want iedereen houdt van zijn vrienden” (Lc. 6,27 + 32-33).

Wie zich christen noemt, moet het leven door een Christus-bril bekijken, moet zijn leven spiegelen aan dat van Jezus.

Wat houdt dat in?

God wil het geluk en welzijn van elke mens. Jezus kwam in de wereld om daaraan handen en voeten te geven.
De kern van ons geloof is niet: ‘mag het of mag het niet'.  

Ons geloof vraagt een positieve gesteldheid, een open grondhouding. Jezelf vrijmaken, jezelf openstellen in gebed, in bezinning, zodat er ruimte ontstaat voor de inspiratie en de creativiteit van Gods Geest.                                                                                                                                                                                                                   

 

Dat is nogal wat. Dat vergt een andere manier van leven.

Daarom verzuchten de leerlingen, en ook wij: “Heer, geef ons wat meer vertrouwen”.
Maar het antwoord van Jezus is zeer bemoedigend.  Het is namelijk geen kwestie van méér!

Vertrouwen ter grootte van een minimosterdzaadje is genoeg.

Het minste geloof kan al wonderen doen.

Niet ter grootte van een kiezelsteentje want een kiezelsteentje groeit niet.

In een mosterdzaadje zit immers groeikracht.

Maar vanzelf groeit het niet.

Je moet er wel wat voor doen.

Een mosterdzaadje moet je in de grond stoppen, je moet het geregeld wat water geven en bemesten.

En onder die voorwaarde mag je vertrouwen op zijn groeikracht.

Amen.

pastoor Charles Duynstee

 

 

********

Agenda 

terug naar de openingspagina