K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 46 -- week 7 oktober - 13 oktober 2019

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

Zaterdag 12 oktober


 

er is geen viering meer
op de zaterdagavondZondag 13 oktober
In de kerk van de deelgemeenschap Sint Jan de Doper is deze zondag geen viering (als ook in de kerken van de deelgemeenschappen H. Hart en HH. Martinus-Jacobus).


Zondag 13 oktober
28e zondag door het jaar
10.30 uur

Gezamenlijke viering van de vier Schiedamse Deelgemeenschappen in de parochiekerk (de kerk van de deelgemeenschap St. Liduina-OLV Rozenkrans -- de Basiliek, Singel, Schiedam).

Eucharistieviering
voorganger: pastoor Charles Duynstee
zang van zanggroep Sint Jan(DG St. jan de Doper-Visitatie) 

********

 

Maandag 7 oktober:

hoorzitting omtrent het voorgenomen besluit van het parochiebestuur
om de St. Jan de Doper-Visitatiekerk in juni 2020 aan de eredienst te onttrekken

 

De bisschop wil u graag horen omtrent het voorgenomen besluit van het parochiebestuur om de St. Jan de Doper-Visitatiekerk in juni 2020 aan de eredienst te onttrekken.

Daarom komen namens de bisschop vicaris-generaal T.F.M.Visser en algemeen econoom J.C.G.M. Bakker op 7 oktober 2019 naar uw geloofsgemeenschap.

Van die avond wordt een verslag gemaakt, dat aan het dossier zal worden toegevoegd.

Het programma van de avond:

 

Ook het horen van de Priesterraad over het voorgenomen besluit om de kerk aan de eredienst te onttrekken maakt deel uit van de procedure.
Pas daarna kan de bisschop een besluit nemen.

 

De hoorzitting wordt gehouden op maandagavond 07-10-2019 om 20.00 uur.                   

locatie: St. Jan de Doper-Visitatiekerk, Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB Schiedam.

 

********

 

 

 

 

 

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(C) 45e zondag door het jaar,  29 september 2019
 (Lezingen: Amos 6,1a, 4-7; Lucas 16,19-31)

 

In de eerste lezing staat juist voor het einde de zin: “maar om de ondergang van Jozef treuren ze niet”.
Die zin begreep ik niet, waar komt die Jozef zo ineens vandaan. Dat is altijd het nadeel dat we stukjes uit een groter verhaal in de vieringen gebruiken.
Maar door een stuk extra te lezen, en met behulp van een nieuwere Bijbelvertaling kreeg ik er duidelijkheid over.
In de Bijbelvertaling uit 2004 staat:
“Maar jullie lijden er niet onder dat Jozefs volk ten onder gaat”.
Amos maakt zich dus bezorgd over het volk, omdat
a) de leiders de band met het eigen volk kwijt zijn en
b) niet weten wat er in de wereld rondom Israël gebeurt.
Jozef staat hier symbool voor de ballingschap, slavernij en onderdrukking in Egypte. 
Populair gezegd staat er: ”Jullie blijven op je luie edele konten zitten, terwijl het volk honger lijdt, er geen functionerend bestuur is en er grote kans is dat er oorlog komt met de omringende volkeren, waaronder de Filistijnen; duvel op en ga zelf maar in ballingschap”.


Wat de beide lezingen gemeen hebben is dat er een elitaire bovenlaag is, die macht en geld bezit maar geen oog heeft voor dingen waar in de wereld om hen heen behoefte aan is.
Het gaat dan niet alleen om armoede, maar ook om geborgenheid, veiligheid en zorg.
Het is die zorg voor elkaar die in de “Handelingen der Apostelen” over de eerste christentijd  wordt beschreven als: “Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk”.
Wat niet alleen duidde op geld en goederen, maar er staat ook dat zij dagelijks bijeen kwamen, baden en het Brood deelden.
Waarmee m.i. ook wordt bedoeld dat zij de woorden van Jezus telkens herbeleefden en er naar  leefden; ‘neemt en eet dit is mijn lichaam'; zoals ik mij gegeven heb aan jullie en aan allen die op mijn pad kwamen en vroegen om genezing, mededogen en compassie.
Doen jullie dat ook.
Dat
is waarom wij hier vieren met woord, gezang en tafel, om telkens aan die boodschap van Jezus herinnerd te worden.

Delen, moeilijk onderwerp, door alle eeuwen heen.
Eigenlijk een bijna onbespreekbaar onderwerp.
Wanneer moet je delen, met wie moet je delen.
Moet je delen als je meer dan een miljoen bezit?
Moet je delen als je meer inkomsten hebt dan uitgaven? 
Bij de rijke man en Lazarus is het verschil wel erg duidelijk, de rijke eet zich vol terwijl er iemand bij zijn poort ligt te verhongeren.
Hij had op zijn minst de restjes kunnen laten brengen.
Maar de rijke zou gedacht kunnen hebben; ‘als ik hem te eten geef dan liggen er dagelijks twintig of meer hongerigen voor mijn poort, dat gaat me geld kosten.
Een redenatie die ik niet verzin, maar die op dit moment overal ter wereld wordt toegepast t.o.v. vluchtelingen.
De VS sluiten de grenzen om vluchtelingen uit het zuiden zoals, Mexico en  Nicaragua buiten te houden. (Zijn gelukzoekers en verkrachters en drugs smokkelaars)
Europa sluit deals met Turkije en Noord-Afrikaanse landen om vluchtelingen uit Syrië, Irak,  Afghanistan en Midden-Afrika buiten te houden, terwijl er in Europa en de VS kapitalen worden verdiend aan de leveringen van wapens aan een aantal van die landen.
En zij zelf de grootste afnemers zijn van de drugs omdat de mensen in hun eigen land onder zware meestal economische druk leven.
In Nederland wordt ontwikkelingsgeld alleen verstrekt als het gaat om projecten waar het Nederlands bedrijfsleven ook wat aan verdient.
We willen best geld geven voor een brug in Indonesië, als die maar wordt gebouwd door een Nederlandse bruggenbouwer.
O, denkt u nu wellicht dit gaat mij niet aan dit speelt zich allemaal af op een hoger niveau in de samenleving.
Dan moet ik u helaas teleurstellen.
Ook op ons niveau zijn er middelen om meer te delen met de wereld om ons heen.
Zo weten we allemaal dat het onmogelijk is om b.v. een spijkerbroek te maken voor € 15 winkelprijs in Nederland.
Om een broek voor die prijs op de markt te kunnen brengen worden mensen zwaar onderbetaald, worden vormen van slavernij en kinderarbeid in stand gehouden en wordt de natuur zeer zwaar belast.
En dat kunnen we weten, want er is voldoende informatie beschikbaar via nieuwsbladen, radio en kritische TV - programma's.


In de Evangelielezing zegt de rijke man tegen Abraham: `Dan, vader, vraag ik u hem naar mijn ouderlijk huis te sturen, want ik heb nog vijf broers.
Laat hij hen gaan waarschuwen'.
Maar Abraham zei: `Ze hebben Mozes en de Profeten; daar moeten ze naar luisteren.''
Maar zei de rijke: `Nee, vader Abraham, als iemand van de doden naar hen toe komt, dan zullen zij zich bekeren.''
Een heel bijzondere zin die ons Christenen op een spoor moet zetten.
Christenen geloven toch dat Jezus uit de dood is opgestaan?!
En toch hebben wij moeite om zijn boodschap in praktijk te brengen.
Wacht ons dan hel en verdoemenis?
Wat dat betreft heb ik wat moeite met de Evangelielezing.
Die een wel heel hard beeld schetst over het leven na de dood.
Evangelie betekent immers Blijde boodschap.
Deze lezing is in de trant van de tekst ‘dat het moeilijker is voor een zondaar om in de hemel te komen dan voor een kameel om door het oog van de naald te gaan'.
Ik was dat onheilsbeeld inmiddels gelukkig kwijt.
Ik vertrouw op wat ons de laatste decennia is verteld; dat onze God een God van liefde is die niet anders kan dan ons in zijn armen sluiten.
Maar dat wil niet zeggen dat wij dus op onze handen kunnen blijven zitten.


Weekendliturgie groep,
Ton Durenkamp

 

********

Agenda

Ook het horen van de Priesterraad over het voorgenomen besluit om de kerk aan de eredienst te onttrekken maakt deel uit van de procedure.
Pas daarna kan de bisschop een besluit nemen.


Datum en tijd:
De hoorzitting wordt gehouden op maandagavond 07-10-2019 om 20.00 uur                

Plaats: St. Jan de Doper-Visitatiekerk, Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB Schiedam.

 

terug naar de openingspagina