K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 45 -- week 30 september - 06 oktober 2019

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

Zondag 06 oktober
11.00 uur
27e zondag door het jaar
Eucharistieviering
voorganger: pastoor Charles Duynstee
samenzang o.l.v. Wim van der Steen

 

********

 

Intenties: pater Leo de Jong o.p. , Toos Vromans, Kossi Odey

********

 

 

 

Oproep Geloofsverdieping

In Schiedam zijn we in het kader van geloofsverdieping bezig met het opzetten van een workshop : “omgaan met verlies”. 
Verlies in de breedste zin, dus verlies van werk, verlies van mensen uit jouw omgeving (verhuizing), verlies van jouw vertrouwde parochie-omgeving, verlies van gezondheid of het verlies van dierbaren.
Hoe ga ik om met verlies, mijn eigen verlies, maar ook met het verlies dat een medeparochiaan overkomt.

 

Om deze workshop breed te kunnen dragen zijn wij op zoek.
Op zoek naar mensen, die geïnteresseerd zijn in het onderwerp “mens en verlies” en meer willen weten, maar ook bereid zijn mee te werken aan een verdergaand project binnen onze Goede Herder parochie (startende in Schiedam).
En als de klik er is de medeparochiaan bij willen staan om met dat verlies verder (door) te gaan.
Zodat de ander niet in zijn verlies blijft hangen.
Een lichtpuntje achter de horizon zijn, gesteund door het geloof en samen uit dat dal klimmen.

 

Bent u nieuwsgierig of geïnteresseerd en heeft u er zin in ons mee te helpen dit verder uit te bouwen, laat het ons dan voor 14 oktober weten via pastoraatsgroep.schiedam@goedeherderparochie.nl.

 

Michiel Rutten,  Janet Bisschop , Avin Kunnekkadan

 

******** 

 

 

 

 

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(C) 44e zondag door het jaar,  22 september 2019
 (Lezingen: Amos 8,4-7; Lucas 16,1-13)

 

Beste zusters en broeders in Jezus Christus,  

De profeten Amos, Jesaja en Micha waren de Profeten van achtste eeuw voor de geboorte van Jezus.
Deze drie profeten hebben veel over gerechtigheid in de samenleving gepredikt.


Een van de concepten van rechtvaardigheid is een speciale zorg voor de machtelozen te tonen.
In het sociale concept van het Oude Testament worden deze 'machtelozen' vaak omschreven als de weduwe, de wees, de behoeftigen en de armen.
Vandaag geeft de profeet Amos een beeld van mensen die macht hebben en machtelozen en over hoe de armen en behoeftigen door de handelaren worden gemanipuleerd.
Dit gebeurt nog steeds in de hele wereld.
In India kopen handelaren een kilo tomaten voor een of twee rupee van de boeren en dan verkopen ze de tomaten voor meer dan 40 rupee per kilo.
De boeren werken dag en nacht in het veld, maar ze worden niet betaald voor hun werk.
Ze worden veel minder betaald voor het product.
Dit gebeurt in de hele wereld.

God heeft door profeet Jesaja gesproken; “Maak een eind aan je misdaden......en leer goed te doen.
Zoek........bied wezen bescherming, sta weduwen bij.”

 

Toen ik klein was, heb ik op een protestante basisschool gestudeerd.
De directeur van het school heeft iedere keer tijdens het examen een vers van de Bijbel gezegd: “Wie betrouwbaar is in het kleinste is ook betrouwbaar in het grote.”
Door dit te zeggen heeft de directeur van de school ons op het juiste spoor gezet.
Ik wist toen niet dat dit uit de Bijbel komt.
Maar later wist ik het wel.
Dit vers heeft veel indruk gemaakt in iedere van onze harten.

Door het verhaal van ontrouwe rentmeester bereidt Jezus zijn discipelen voor op betrouwbaarheid, zelfs in kleine dingen.
Vorige week hoorden we het evangelie uit Lucas 15, deze week horen we uit Lucas 16.
Het verschil tussen deze twee hoofdstukken is dat Jezus in Lucas 15 de Farizeeën vertelt over zijn leerlingen en wie zijn leerlingen zijn.
In Lucas 16 vertelt Jezus zijn discipelen over de Farizeeën.
Door dit verhaal van ontrouwe rentmeester maakt Jezus ons bewust van wat we niet moeten doen als volgelingen van Hem.

Jezus zegt tegen zijn leerlingen: “Geen knecht kan twee heren dienen, want hij zal dan de een haten en de ander liefhebben, ofwel de een aanhangen en de ander verachten.
Gij kunt niet God dienen en de mammon.
De ontrouwe rentmeester kon zijn heer niet dienen, omdat zijn hele aandacht op het bezit van zijn heer was.
Tot het eind blijft zijn aandacht op het bezit van zijn heer.

Wat kan ons helpen God te dienen? 
Het is alleen gebed.
Gebed helpt ons God en zijn volk te dienen.
Als we bidden, moeten we voor iedereen bidden.
Het gebed dat Jezus ons heeft  geleerd, leert ons voor iedereen te bidden.
Ik zeg nooit in het gebed ‘mijn vader', maar ‘onze vader'.
Ik vraag nooit om ‘mijn brood', maar om ‘ons dagelijks brood'.
Ik vraag nooit vergeving voor ‘mijn zonde', maar ‘onze zonden'.
Amen
Pater Melvin Tharsis SVD

********

Agenda

Ook het horen van de Priesterraad over het voorgenomen besluit om de kerk aan de eredienst te onttrekken maakt deel uit van de procedure.
Pas daarna kan de bisschop een besluit nemen.


Datum en tijd:
De hoorzitting wordt gehouden op maandagavond 07-10-2019 om 20.00 uur                

Plaats: St. Jan de Doper-Visitatiekerk, Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB Schiedam.

 


terug naar de openingspagina