K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 43 -- week 16 september - 22 september 2019

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

Zondag 22 september11.00 uurEucharistieviering
voorganger: pater Melvin Tharsis SVD
zanggroep Sint Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez

 

********

Intenties: pater Leo de Jong o.p.

 

********

 

 

HET WAS PRACHTIG

Wanneer u dit leest of hoort, ben ik al begonnen aan de beklimming van de Kilimanjaro.
Het is nu maandag 9 september en ik kan terugkijken op twee prachtige afscheidsmomenten.
Ze waren heel verschillend, maar beide momenten waren voor mij als een warm bad.
Bedankt, Jan de Geus en Chantal van Heeswijk, voor jullie inspirerende verhalen/vertelsels.
Bedankt u en jullie allemaal voor de sympathieke woorden, ook per brief, kaart, lied of toespraak.
Bedankt voor uw bijdrage aan het herinneringsboek en de Afrikareis.
Bedankt dat u met zovelen bij één of beide afscheidsmomenten aanwezig was.
En wat liep het, dankzij de inzet van velen en de goede aansturing, allemaal vlekkeloos.
Het heeft mij zo goed gedaan.
Voor mijn gevoel ga ik straks op vleugels de Kilimanjaro op, maar het zal nog genoeg energie kosten.
U leest er meer over in Kerk aan de Waterweg.

 

Met heel veel dank en een hartelijke groet,

Pastor Kees Koeleman

********

Benoeming pater Melvin Tharsis SVD

Middels bisschoppelijk besluit is pater Melvin Tharsis SVD per 1 september '19 benoemd tot lid van het pastoraal team van de parochie De Goede Herder.

Dankbaarheid dat pater Melvin Tharsis deze taak op zich wil nemen in een voor hem zo vreemde omgeving.

Gefeliciteerd met de benoeming en alle goeds bij het uitvoeren van alle werkzaamheden die hierbij komen kijken.

********

 

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(C) 23e zondag door het jaar,  08 september 2019
 (Lezingen: Wijsheid 9,13-18b; Lucas 14,25-33)

 

Gezamelijke viering in de Singelkerk, geen overweging ontvangen.

********

15 september: opening laatste seizoen en gesprek

Met de start van september is de zomer alweer (bijna?) voorbij.
Er start ook voor onze geloofsgemeenschap weer een nieuw seizoen.
Dat willen we vieren.
Zondag 15 september aanstaande openen we daarom na de viering van 11.00 uur het seizoen.
Dat doen we als gebruikelijk met na de koffie een drankje en een hapje.


Maar we doen die zondag de 15e september meer
.

We starten niet alleen een nieuw seizoen, we starten ook het laatste seizoen voor onze geloofsgemeenschap.
Het pastoraal team en parochiebestuur hebben aan de Bisschop voorgesteld om in juli 2020 onze kerk te sluiten, samen met die van de H. Hartgemeenschap.

Ons moment van sluiten hadden we graag willen vaststellen wanneer een van de drie belangrijke pijlers weg zou vallen: voldoende kerkgangers, voldoende vrijwilligers en de dominicaanse inspiratie door pater Leo de Jong.
Vraag is dan ook hoe we verder moeten, nu pater Leo de Jong er niet meer is.
Daar willen we graag met u over in gesprek gaan aan de hand van twee vragen.
Daarom is er naast het drankje en hapje ook een broodje en een krentenbol.

We willen uiterlijk rond 14.00 uur de bijeenkomst stoppen.
We hopen natuurlijk op de inbreng van veel van onze parochianen!

 

Namens de kernvrijwilligers:

Wim van der Steen.

********

PCI-collecte

 

In het vorig weekend, 7-8 september, was er binnen onze parochie “de Goede Herder” een deurcollecte voor de PCI (Parochiële Charitatieve Instelling).

Zondag 8 september was er een gezamenlijke viering in de basiliek en in Vlaardingen was er een gezamenlijke afscheid van Kees Koeleman.

Misschien heeft u daarom de collecte gemist.
U kunt ook geld overmaken naar de PCI bankrekening: NL18RABO 0125 4132 62 t.n.v. P.C.I. De Goede Herder.

 

Mocht u mensen kennen, die onze (financiële) steun nodig hebben, dan kunt u ze via de kerk verwijzen naar onze PCI.

 

Wim Engelen

********

Oproep Geloofsverdieping

In Schiedam zijn we in het kader van geloofsverdieping bezig met het opzetten van een workshop : “omgaan met verlies”. 
Verlies in de breedste zin, dus verlies van werk, verlies van mensen uit jouw omgeving (verhuizing), verlies van jouw vertrouwde parochie-omgeving, verlies van gezondheid of het verlies van dierbaren.
Hoe ga ik om met verlies, mijn eigen verlies, maar ook met het verlies dat een medeparochiaan overkomt.

Om deze workshop breed te kunnen dragen zijn wij op zoek.
Op zoek naar mensen, die geïnteresseerd zijn in het onderwerp “mens en verlies” en meer willen weten, maar ook bereid zijn mee te werken aan een verdergaand project binnen onze Goede Herder parochie (startende in Schiedam).
En als de klik er is de medeparochiaan bij willen staan om met dat verlies verder (door) te gaan.
Zodat de ander niet in zijn verlies blijft hangen.
Een lichtpuntje achter de horizon zijn, gesteund door het geloof en samen uit dat dal klimmen.

Bent u nieuwsgierig of geïnteresseerd en heeft u er zin in ons mee te helpen dit verder uit te bouwen, laat het ons dan voor 14 oktober weten via pastoraatsgroep.schiedam@goedeherderparochie.nl.


Michiel Rutten, 
Janet Bisschop,
Avin Kunnekkadan SVD.

********

27 augustus 2019: bericht van Marianne Verbakel

 

Heel onverwachts heb ik veel reacties gekregen op mijn verjaardag.

Alle mensen die kaarsjes aansteken, bidden en mij meedragen in de meditaties wil ik hartelijke bedanken.

Het is onmogelijk om ieder persoonlijk te bedanken, maar weet dat het mij goed doet.

 

Ik ben alsmaar bezig met allerlei vormen van therapie. Ik maak goede vorderingen, maar heb nog een heel stuk om te gaan.

 

Ik wens jullie allemaal heel veel inspiratie voor de weg die ieder moet gaan.

 

Hartelijke groet,


Marianne Verbakel

********

Agenda

We starten niet alleen een nieuw seizoen, we starten ook het laatste seizoen voor onze geloofsgemeenschap.
Het pastoraal team en parochiebestuur hebben aan de Bisschop voorgesteld om in juli 2020 onze kerk te sluiten, samen met die van de H. Hartgemeenschap.

Ons moment van sluiten hadden we graag willen vaststellen wanneer een van de drie belangrijke pijlers weg zou vallen: voldoende kerkgangers, voldoende vrijwilligers en de dominicaanse inspiratie door pater Leo de Jong.
Vraag is dan ook hoe we verder moeten, nu pater Leo de Jong er niet meer is.
Daar willen we graag met u over in gesprek gaan aan de hand van twee vragen.
Daarom is er naast het drankje en hapje ook een broodje en een krentenbol.

We willen uiterlijk rond 14.00 uur de bijeenkomst stoppen.
We hopen natuurlijk op de inbreng van veel van onze parochianen!

Plaats: kerk St. Jan de Doper-Visitatie
Tijd: na de viering van 11.00 uur


Ook het horen van de Priesterraad over het voorgenomen besluit om de kerk aan de eredienst te onttrekken maakt deel uit van de procedure.
Pas daarna kan de bisschop een besluit nemen.


Datum en tijd:
De hoorzitting wordt gehouden op maandagavond 07-10-2019 om 20.00 uur                

Plaats: St. Jan de Doper-Visitatiekerk, Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB Schiedam.

 


terug naar de openingspagina