K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 41 -- week 02 september - 08 september 2019

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

Zaterdag 07 september


 

er is geen viering meer
op de zaterdagavondZondag 08 september
In de kerk van de deelgemeenschap Sint Jan de Doper is deze zondag geen viering (als ook in de kerken van de deelgemeenschappen H. Hart en HH. Martinus-Jacobus).


Zondag 08 september

10.30 uur

Gezamenlijke viering van de vier Schiedamse Deelgemeenschappen in de parochiekerk (de kerk van de deelgemeenschap St. Liduina-OLV Rozenkrans -- de Basiliek, Singel, Schiedam).

Eucharistieviering
voorganger: pastor Henri Egging
zang van H. Hartkoor (DG H. Hart van Jezus) 

********

 

September 2019, pastor Kees Koeleman met pensioen

Zoals u al in ons parochieblad Kerk aan de Waterweg heeft kunnen lezen neemt pastor Kees Koeleman wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid van parochie de Goede Herder.
We zijn dankbaar dat Kees zich zoveel jaar met veel energie en enthousiasme heeft ingezet voor onze parochie.
Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, overal snorde hij op zijn scooter heen, voor vieringen, vergaderingen, catechese, uitvaarten en bezoeken, Kees was er.
We zullen hem gaan missen.

Natuurlijk laten we Kees niet zomaar vertrekken, er is op twee momenten gelegenheid om afscheid van hem te nemen.

Vrijdag 6 september:
Locatie de Windwijzer, Schiedamseweg 95 in Vlaardingen
19.00 – 20.00 uur       inloop, koffie en ontmoeting
20.00 uur                  voedsel voor de ziel, ons aangereikt door ds. Jan de Geus en Chantal van Heeswijk, theatermaakster, schrijfster en performer
21.30 – 23.00 uur       gezellig samenzijn en gelegenheid tot afscheid nemen.
(in verband met de organisatie zou het fijn zijn als u zich vooraf aanmeldt via 06- 10709911 of
e.barendregt@goedeherderparochie.nl).

Zondag 8 september:
Locatie Pax Christikerk, Reigerlaan 51 te Vlaardingen

10.30 uur                   
Woord- en communie afscheidsviering waarin Kees de voorganger is.                                    
Muzikale medewerking van het KIK (Klaar Is Kees) projectkoor.
Aansluitend aan de viering is er een afscheidsreceptie met volop gelegenheid om Kees de hand te schudden.
(in verband met de organisatie zou het fijn zijn als u zich vooraf aanmeldt via 06- 10709911 of
e.barendregt@goedeherderparochie.nl)

In de St. Jan de Doper-Visitatiekerk liggen formulieren waarop u uw persoonlijke (afscheids)boodschap aan Kees kunt achterlaten.

********

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(C) 21e zondag door het jaar,  25 augustus 2019
 (Lezingen: Jesaja 66,18-21; Lucas 13,22-30)

 

“Heer, zijn het er weinig die gered worden?” Jezus antwoordt kort en krachtig: “Spant u tot het uiterste in om door de nauwe deur binnen te komen, want, Ik zeg u, velen zullen proberen binnen te komen maar zij zullen daar er niet in slagen”

Hoe kan je deze niet zeer bemoedigende woorden een plek geven. Hoe mag je dit verstaan.  

                                                                                                                                                                                         

 De aansporingen van Jezus houden verband met een waarschuwing tegen zelfgenoegzaamheid. Hij wijst erop dat allen die Hem volgen niet de denkfout moeten maken dat zij wel goed zitten, dan hun niets meer kan overkomen. Maar, zegt Jezus, dan ben je er nog niet, dan begint eigenlijk pas.
Het zou bij je kunnen opkomen dat er blijkbaar een verschil is tussen “christen zijn” en “christen worden”.  Bij christen zijn kun je denken dat het wel goed zit met je, en dat is gevaarlijk.
Bij christen worden weet je gewoon dat je er voortdurend aan moet werken, en dat is een uitdaging.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
“Nee”, zegt Jezus, “zelfs al heb je openlijk gegeten en gedronken met de Heer, en al heb je van nabij al het onderricht gevolgd, en je roept dan, kloppend aan de deur om binnen te komen: “Heer,doe open!” Dan nog loop je het risico om buiten gesloten te worden.  Want dat alles biedt nog geen enkele garantie. Het is geen verzekering die je afgesloten hebt om risicoloos te kunnen leven.
Het gaat uiteindelijk om het doen van gerechtigheid. Christen word je elke dag op nieuw!

 

Hoe mag je de zin opvatten: “Als eenmaal de huisvader is opgestaan en de deur heeft gesloten”? Misschien duidt dit wel op Pasen, dat er telkens nieuw leven mogelijk is in het hier en nu.Er op vertrouwen dat elke dag Pasen kan plaatsvinden. Je kunt telkens weer “opstaan” en gerechtigheid doen!

 

Drie deuren, twee brede en één smalle:

Achter de eerste brede deur liggen de zekerheden opgestapeld, de stenen tafelen van de uitgesleten paden, de steunpilaren van de geldende orde, schuilkelder tegen de gevaren van de boze wereld.

Geen uitgang. Alleen muren. Geen doorgang.

Achter de tweede brede deur zoeken mensen vergetelheid, een uurtje rust om alle narigheden van het leven te vergeten. Verwijlen bij mooie klanken,  zachte woorden, het verleden koesteren, dromen van een goed wereldje. Geen uitdaging. Alleen troost. Geen appél.

Achter de smalle deur is alleen maar ruimte, verte, oproep om vrij te worden. Elke knechting van buitenaf weigeren, de bekoring van de brede weg weerstaan, zoeken naar de goede weg, zelf toekomst scheppen.

Maar nooit alleen op eigen houtje. Altijd samen met andere reisgenoten. Op tijd stilstaan bij de weg.

De richting ijken van het evangelie. Jezus heeft voor ons een Blijde Boodschap.

Hij zegt ons toekomst en leven aan.
Mogen wij leven naar Gods bedoelingen zoals wij altijd toch weer bidden in het Onze Vader: “Uw wil geschiede, Uw koninkrijk kome.”


Een aantal jaren geleden werd ergens in Engeland een schilderij onthuld. Hierop stond Jezus afgebeeld.Hij stond voor een huis en klopte op de deur. De mensen die het schilderij zagen, vonden het heel mooi. Toen merkte een toeschouwer iets bijzonders op. Hij ging naar de kunstenaar die het schilderij gemaakt had en zei: ‘Ik vindt het een mooi schilderij, maar U bent iets vergeten. De deur waarop Jezus klopt heeft geen klink. Hoe kan Jezus dan naar binnen gaan?' De kunstenaar antwoordde: ‘Die deur is de deur van ons hart. Ze kan alleen van binnenuit opengemaakt !'

Amen.

Pastoor Charles Duynstee

********

15 september: opening laatste seizoen en gesprek

Met de start van september is de zomer alweer (bijna?) voorbij.
Er start ook voor onze geloofsgemeenschap weer een nieuw seizoen.
Dat willen we vieren.
Zondag 15 september aanstaande openen we daarom na de viering van 11.00 uur het seizoen.
Dat doen we als gebruikelijk met na de koffie een drankje en een hapje.


Maar we doen die zondag de 15e september meer
.

We starten niet alleen een nieuw seizoen, we starten ook het laatste seizoen voor onze geloofsgemeenschap.
Het pastoraal team en parochiebestuur hebben aan de Bisschop voorgesteld om in juli 2020 onze kerk te sluiten, samen met die van de H. Hartgemeenschap.

Ons moment van sluiten hadden we graag willen vaststellen wanneer een van de drie belangrijke pijlers weg zou vallen: voldoende kerkgangers, voldoende vrijwilligers en de dominicaanse inspiratie door pater Leo de Jong.
Vraag is dan ook hoe we verder moeten, nu pater Leo de Jong er niet meer is.
Daar willen we graag met u over in gesprek gaan aan de hand van twee vragen.
Daarom is er naast het drankje en hapje ook een broodje en een krentenbol.

We willen uiterlijk rond 14.00 uur de bijeenkomst stoppen.
We hopen natuurlijk op de inbreng van veel van onze parochianen!

 

Namens de kernvrijwilligers:

Wim van der Steen.

********

Kerk aan de Waterweg Najaar 2019

Er is weer een nieuwe uitgave van ons parochieblad “Kerk aan de Waterweg” verschenen.
Binnenkort ontvangt u hem door de inzet van een aantal van onze vrijwilligers in uw brievenbus.

Nu al benieuwd?
Kijk dan op onze website www.sintjan-visitatie.nl.
Daar kunt u hem nu al vinden.
Met veel meer andere informatie trouwens.
Van harte aanbevolen!

 

 

********

Oproep Geloofsverdieping

In Schiedam zijn we in het kader van geloofsverdieping bezig met het opzetten van een workshop : “omgaan met verlies”. 
Verlies in de breedste zin, dus verlies van werk, verlies van mensen uit jouw omgeving (verhuizing), verlies van jouw vertrouwde parochie-omgeving, verlies van gezondheid of het verlies van dierbaren.
Hoe ga ik om met verlies, mijn eigen verlies, maar ook met het verlies dat een medeparochiaan overkomt.

Om deze workshop breed te kunnen dragen zijn wij op zoek.
Op zoek naar mensen, die geïnteresseerd zijn in het onderwerp “mens en verlies” en meer willen weten, maar ook bereid zijn mee te werken aan een verdergaand project binnen onze Goede Herder parochie (startende in Schiedam).
En als de klik er is de medeparochiaan bij willen staan om met dat verlies verder (door) te gaan.
Zodat de ander niet in zijn verlies blijft hangen.
Een lichtpuntje achter de horizon zijn, gesteund door het geloof en samen uit dat dal klimmen.

Bent u nieuwsgierig of geïnteresseerd en heeft u er zin in ons mee te helpen dit verder uit te bouwen, laat het ons dan voor 14 oktober weten via pastoraatsgroep.schiedam@goedeherderparochie.nl.


Michiel Rutten, 
Janet Bisschop,
Avin Kunnekkadan SVD.

********

Collecte voor de PCI

De Parochiële Caritas Instelling (=PCI) biedt hulp bij het oplossen van financiële problemen van privé personen dicht bij huis, misschien wel bij u in de straat.
Dat gezin met een dochter, die graag wil voetballen.
Maar er is geen geld voor contributie of kleding.
Die man, die extra kosten aan kleding had, maar alleen een kleine uitkering heeft.
De mevrouw die orthopedische schoenen nodig heeft, maar de eigen bijdrage niet kan betalen.

Dit zijn voorbeelden van individuele hulp die PCI afgelopen jaar heeft geboden.

PCI geeft ook aan instanties, zoals bijvoorbeeld de voedselbank en vluchtelingenwerk.

 

2x per jaar is er in de kerken een collecte voor de PCI.
De najaarscollecte is op 8 september.

Dan is er in Schiedam een gezamelijke viering in de basiliek, daar wordt gecollecteerd voor de PCI.
Op die dag is er ook het afscheid van Kees Koeleman in de Pax Christikerk in Vlaardingen, ook daar zal gecollecteerd worden.

 

Mocht u mensen kennen, die onze (financiële) steun nodig hebben, dan kunt u ze via de kerk verwijzen naar onze PCI.

********

27 augustus 2019: bericht van Marianne Verbakel

 

Heel onverwachts heb ik veel reacties gekregen op mijn verjaardag.

Alle mensen die kaarsjes aansteken, bidden en mij meedragen in de meditaties wil ik hartelijke bedanken.

Het is onmogelijk om ieder persoonlijk te bedanken, maar weet dat het mij goed doet.

 

Ik ben alsmaar bezig met allerlei vormen van therapie. Ik maak goede vorderingen, maar heb nog een heel stuk om te gaan.

 

Ik wens jullie allemaal heel veel inspiratie voor de weg die ieder moet gaan.

 

Hartelijke groet,


Marianne Verbakel

********

Agenda

Elke eerste maandag van de maand, om 12.00 uur, worden de sirenes getest. 
Direct daarna begint in inloophuis De Wissel de Sirenedienst, een kort middaggebed waarin we stilstaan bij alles wat onze wereld bedreigt maar ook bij wat hoop geeft op vrede en samenwerking!

In september is de voorganger Anneke van Mansum.

Plaats: Inloophuis de Wissel, Broersveld 123b of via ingang Baan 40

Tijd: de bijeenkomst start om 12.00 uur precies en duurt ca. 20 minuten.

Na afloop koffie en gelegenheid tot napraten.

********

 

terug naar de openingspagina