K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 38 -- week 12 augustus - 18 augustus 2019

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

Zaterdag 17 augustus 

er is in onze kerk geen viering meer
op de zaterdagavondZondag 18 augustus11:0020e zondag door het jaar
Viering van Woord, Gebed en Communie
Voorganger: Liturgiegroep (Tony de Kaper - Van Aalst)
Samenzang onder leiding van Wim van der Steen

 

********

 

Intenties: Pater Leo Raph. A. de Jong o.p., Rinie Vlugman

********

Brief Parochiebestuur De Goede Herder en Bisdom Rotterdam, Schiedam

Geachte parochianen van de St. Jan de Doper-Visitatiekerk,

 

De bisschop wil u graag horen omtrent het voorgenomen besluit van het parochiebestuur om de St. Jan de Doper-Visitatiekerk in juni 2020 aan de eredienst te onttrekken.

Daarom komen namens de bisschop vicaris-generaal T.F.M.Visser en algemeen econoom J.C.G.M. Bakker op 7 oktober 2019 naar uw geloofsgemeenschap.

Van die avond wordt een verslag gemaakt, dat aan het dossier zal worden toegevoegd.

Het programma van de avond:

 

Ook het horen van de Priesterraad over het voorgenomen besluit om de kerk aan de eredienst te onttrekken maakt deel uit van de procedure.
Pas daarna kan de bisschop een besluit nemen.

 

De hoorzitting wordt gehouden op maandagavond 07-10-2019 om 20.00 uur.                   

locatie: St. Jan de Doper-Visitatiekerk, Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB Schiedam.

********

 

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(C) 18e zondag door het jaar,  04 augustus 2019
 (Lezingen: Prediker 1,2;2,21-23; Lucas 12, 13-21)

Helaas geen overweging ontvangen.

********

 

 

Vacature Parochie De Goede Herder:
secretariele ondersteuning ten behoeve van het Pastoraal Team

 

Het pastorale team van parochie De Goede Herder zoekt een medewerker ter ondersteuning van het team.

Taakomschrijving:

·                    Agendabeheer Pastoraal Team (PT)

·                    Vervaardiging en beheer van liturgisch rooster van de parochie

·                    Planning en coördinatie pastorale activiteiten

·                    Notuleren vergaderingen PT

·                    Raadplegen leden- en vrijwilligersbestanden t.b.v. het PT

·                    Verzorgen correspondentie en archiefbeheer PT

·                    Overige door het PT aangegeven werkzaamheden

Voorwaarden:

·                    Sociale vaardigheden

·                    Betrokkenheid bij het kerkelijk gebeuren

·                    Computervaardigheden

·                    Goede beheersing Nederlandse taal

·                    Goed kunnen omgaan met vertrouwelijke zaken

·                    Stressbestendig

Werktijden en dagen:

·                    20 uur in totaal

·                    dinsdag en 3 dagdelen in overleg.

Werklocatie:

·                    Singel 104, Schiedam

Salaris:

·                    € 15,75 per uur exclusief 8% vakantietoeslag

Het salaris wordt maandelijks uitbetaald.

Benoeming:

·                    Met ingang van 1 december 2019

 

Nadere informatie bij Mw. Cissy Siebel, lid parochiebestuur, personele zaken

Reacties uiterlijk 1 oktober 2019, per brief of per email, te richten

aan Mw. Cissy Siebel, via onderstaand correspondentieadres.

Per post: Mw. Cissy Siebel, p/a Singel 104, 3112 GS Schiedam

Per email: personeel@goedeherderparochie.nl.

********

 

Agenda

********

Vacature Inloophuis De Wissel: Wie zet 'm op?

Inloophuis De Wissel zoekt met spoed een vrijwillige kok (vrouw/man) die eenmaal per maand (op de 2e donderdag van de maand) een driegangen-maaltijd kan koken voor ca. veertien personen.

Als vrijwillig(st)er van De Wissel draag je bij aan vergroting van de leefbaarheid van Schiedam en maak je kennis met allerlei leuke nieuwe mensen!

Belangstelling? Mail of bel naar Paul van Mansum (voorzitter):
e: mvmansum@planet.nl
  I    t: (010) 426 52 88

********

 

Vooraankoniging: Boek, geschreven door Alicia Kasmir

 

Recentelijk kreeg de redactie een e-mail van Alicia, bij de meeste waarschijnlijk wel bekend.

Alicia is o.a. een voormalig klassiek zangers die we toch vooral kennen als de chauffeur die met grote regelmaat pater Leo de Jong naar onze deelgemeente heeft gebracht (waarvoor grote dank).
Ze hadden vast veel te bespreken tijdens deze tochten, want binnenkort verschijnt een boek van haar hand, waaraan Leo heeft meegewerkt – er is zelfs een deel van een hoofdstuk dat voortkomt uit een interview met hem.

Het boek is wel in het Engels, meer informatie zie hieronder.

 

Hineni: An Imitation of Abraham  by Alisa Kasmir

 

PRODUCT DETAILS

ISBN: 9780814688052, 8805

eISBN: 9780814688304, E8830

Details: 128 pgs , 5 x 7

Publication Date: 01/15/2020

Paperback

Pre-Order | $16.95

Meer info en bestellen via: https://litpress.org/Products/8805/Hineni

How do you encounter the mystery of the other?
This is the central question at the heart of spiritual direction and central to the human quest.
Hineni - presence - is not an answer to the mystery but a response to the challenge.
At a time when people on the edges of religion increasingly seek out spiritual direction as a way of confronting life's unanswerable questions, Hineni indicates a fundamental reality beyond labels.
And in an age that seems to suffer from disconnection, Hineni indicates a way in.

 

A helpful resource for anyone interested in spirituality beyond easy answers or (in)convenient labels, Hineni: In Imitation of Abraham is a stark exploration of what it truly means to be present—to yourself, to the one before you, and to the one we call God.

 

Alisa Kasmir is a native New Yorker who lived in Chicago and London before settling in Rotterdam, The Netherlands.
There, often with the help of her Labrador Pippa, she has long practiced spiritual companioning with individuals, groups, and at a senior rehab facility.
Alisa holds a degree in spiritual direction from the Titus Brandsma Institute in Nijmegen and bachelor's and master's degrees from Northwestern University.
Alisa was a classical singer and is the mother of two nearly grown sons.

 ********

terug naar de openingspagina