K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 37 -- week 05 augustus - 11 augustus 2019

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

Zaterdag 10 augustus 

er is in onze kerk geen viering meer
op de zaterdagavondZondag 11 augustus11:0019e zondag door het jaar
Viering van Woord, Gebed en Communie
Voorganger: Liturgiegroep
samenzang onder leiding van Nel de Heer

 

********

 

Intenties: Pater Leo Raph. A. de Jong o.p., Rinie Vlugman

********

Kapittel van de Dominicaanse Orde in Vietnam (8 juli t/m 4 augustus)

Het 4-jaarlijkse kapittel van de Dominicaanse Orde wordt gehouden van  8 juli tot en met 4 augustus en vindt plaats in Vietnam.

Op het generaal kapittel van de dominicanen in Bien Hoa, Vietnam, is op 13 juli de Filippijn Gerard Francisco Timoner (51) gekozen tot nieuwe magister van de Orde der Predikers.

 

Gerard Timoner is de opvolger van de Fransman Bruno Cadoré en de 88e magister sinds Dominicus.
Het is voor het eerst dat er een Aziatische magister-generaal is gekozen en voor de derde keer dat een niet-Europeaan de functie vervult.
De eerste was de Mexicaan Antonio de Monroy (1677-1686), de tweede de Argentijn Carlos Aspiroz Costa (2001-2010).

De verkiezing vond plaats tijdens het eerste generaal kapittel dat niet in een overwegend christelijk land wordt gehouden.

Gerard Francisco Timoner is geboren op 26 januari 1968 in Daet, Camarines Norte, Filipijnen.
Hij werd in 1995 priester gewijd.
Hij studeerde filosofie aan het Dominicaanse Centrum voor Internationale Studies in de Filippijnen, theologie aan de Sint Thomas University in Manilla en aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

 

Op het  kapittel in Vietnam – een van de snelst groeiende provincies in de Orde – dat namens de Nederlandse broeders door provinciaal René Dinklo wordt bezocht, wordt de opvolger gekozen van de Franse broeder Bruno Cadoré, die sinds 2010 magister van de Orde is.

De website www.dominicanen.nl zal onregelmatig verslag doen.

Zie ook: www.capitulumgeneraleop2019.net.

********

 

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(C) 17e zondag door het jaar,  28 juli 2019
60-jarig priesterjubileum +Leo de Jong
(Lezingen: Genesis 18, 20-32; Lucas 11, 1-13)


Samen blijven bidden

 

Het doet mij altijd een beetje denken aan de markt: de dialoog tussen God en Abraham. Abraham is aan het afdingen: 50 rechtvaardigen, 5 minder, 45,40; en verder maar weer 30, 20 en uiteindelijk 10.

Een vreemde vraag is wel: waarom durft Abraham niet verder naar beneden te gaan dan de tien? Dat heeft een goede reden. Als er minder dan 10 mensen in een Joods bedehuis zijn, kan een Joodse eredienst niet doorgaan.

Abraham vindt dat er minstens een gebedskern aanwezig moet zijn, wil er nog redding mogelijk zijn. Abraham heeft dat, denk ik, goed aangevoeld: zonder gebedskernen, zonder mensen die zich verzamelen rond het Woord van God, is de wereld er slecht aan toe. Leo de Jong heeft zich daar voor ingezet: dat er kernen zijn van mensen die God, de Onnoemebare, de Eeuwige zoeken.

 

Toch hebben de rabbijnen in hun commentaren wel kritiek op Abrahams houding. ‘Was Abraham maar doorgegaan met zijn gebed', zeggen ze. Met die benadering komen ze heel dicht uit bij Jezus, die in het Evangelie zegt dat je moet blijven doorbidden, doorzeuren bijna.

Abraham is te bescheiden. Hij heeft te weinig vertrouwen in Gods ruimhartigheid en gulheid. Maar Abraham durft niet meer. En het verhaal, dat eigenlijk geschreven is om ons te vertellen hoe sterk de kracht van het bidden is, vertelt uiteindelijk dat Sodom verwoest wordt. Als we die Joodse bijbeluitleg volgen, treft Abraham hiervoor indirect de schuld.

Waar het bidden betreft, geldt dat je niet onbescheiden genoeg kunt zijn. Je moet volhouden, net als die vriend, waar het evangelie over spreekt. Hij blijft maar doorgaan met kloppen om hulp, nota bene midden in de nacht. De man bij wie hij aanklopt zal uiteindelijk toch opstaan, al is het alleen maar om van het gezeur af te zijn.

 

Laten wij eerlijk zijn: bidden schiet er tegenwoordig een beetje bij in. Hoewel: het is vakantietijd en je wilt het niet weten hoeveel mensen een kaarsje aansteken als zij op reis een kerk bezoeken; of iets in het intentieboek schrijven. Dat is goed: bidden mag, bidden moet, met bidden moet je nooit ophouden.

Neen, het is niet zo dat je alles wat je op je verlanglijstje hebt staan, ook onmiddellijk zult verkrijgen. Geloven en bidden betekent niet een levensverzekering afsluiten bij God, die dan direct uitkeert. Bidden gaat er op de eerste plaats van uit dat jij gelooft in een God die je uitdaagt zelf je bijdrage wilt leveren.

Ieders inzet is nodig voor een betere wereld en voor het geluk van anderen. Dat betekent vaak: je storten in het avontuur, als Abraham, op reis durven gaan. En dan moet je ook allerlei dingen die belangrijk lijken durven loslaten. Dan kun je groeien naar wat God van je vraagt. Leo de Jong heeft dat in zijn leven gedaan: voortdurend nieuwe wegen durven.

 

Jezus geeft zijn leerlingen vandaag een beetje bijles in het bidden. De leerlingen kennen natuurlijk eindeloze reeksen gebeden, hele litanieën en vele psalmen. Toch vragen ze aan Jezus: ‘Heer leer ons bidden.'

 

Ze vragen niet naar de bekende weg maar ze vragen eigenlijk: ‘laat ons iets leren van jouw oriëntatie op God.' Dan kunnen wij het ook proberen. Laat ons zo vol zijn van wat God wil, dat wij samen het aanschijn van de aarde veranderen.

En dan mag je bidden, met klem en vaak: uw rijk kome, uw wil geschiede; en geef ons heden ons dagelijks brood. (En met die ‘ons' zijn niet alleen wijzelf bedoeld, maar mensen van alle naties en talen.)

 

Lucas, de kerk-evangelist bij uitstek, vertelt ons veel over het bidden. Hij beschouwt dat als een belangrijke taak van de kerk. Lucas vertelt uitgebreid hoe de eerste kerk werd gesticht, hoe de eerste christenen alles gemeenschappelijk hadden, de armen hielpen en de zieken genazen.

En dan vertelt hij ons ook dat ze samen volhardden in het gebed. Leven in de Geest van Jezus en bidden zoals Hij dat leerde, horen bij elkaar. Die beide dingen tezamen vormen de grote opdracht voor de eerste christenen, maar ook voor ons, vandaag.

Leven in Zijn Geest en bidden kun je het beste met anderen samen doen. Daarom vragen de leerlingen ook: ‘Heer, leer ons bidden'. De gebeden van een gebedsgemeenschap – en wij zijn dat deze morgen – hebben een bijzondere kracht. En dan is iedereen nodig.

 

Het is van het grootste belang – het is goed dat nog eens duidelijk in deze tijd te zeggen – dat de christelijke gemeenschap bijeen blijft: dat wij bij elkaar blijven. Je komt niet naar de kerk omdat je het ergens mooi vindt; niet eens omdat jij het zelf nodig hebt. Je gaat op de eerste plaats naar de kerk omdat God en zijn gemeenschap jou nodig hebben.

Samen moet je het als christenen opbrengen bij elkaar te blijven. Samen ijverend voor de leniging van de nood van anderen; samen bouwend aan een gemeenschap waarin geleefd wordt in de Geest van Jezus. En om samen te bidden. Om samen te zoeken naar de Grond van ons bestaan, de Eeuwige, Onnoembare, en toch zo Nabije. Dat was ook de passie van Leo de Jong.

 

Wij mogen bij ons bidden dan ook niet zo bescheiden zijn als Abraham, die te vroeg ophield. Je moet volhouden. De man die zijn vriend lastig valt midden in de nacht en vraagt om brood, krijgt zijn broodje niet wegens de vriendschap van de man die op bed ligt. Hij krijgt het ook niet vanwege de lengte of de schoonheid van zijn gebeden, maar wel vanwege zijn volharding. Letterlijk staat er zelfs: ‘onbescheidenheid' of ‘schaamteloosheid'.

Daarom is het, ook in deze tijd, met zo veel conflicthaarden en zo veel onrecht in de  wereld, nodig duidelijk en volhardend te blijven bidden om recht en vrede. Veel vluchtelingen uit de conflicthaarden in de wereld vertellen ons over hun volhardende gebed.

 

Wij mogen ons aansluiten bij hun gebed. En als wij bidden, zullen wij ook werkelijk voor recht en vrede willen kiezen en ons er voor inzetten. Zo kunnen wij dan goede. actieve, blijmoedige christenen zijn, die anderen tot zegen zijn.

Laten wij God, de hemelse Vader, bidden om durf en brutaliteit, om bij Hem aan te komen met wat ons werkelijk bezighoudt. Ons geloof is vaak te klein. Maar laten wij wel bidden zoals Jezus ons dat geleerd heeft: uw Rijk kome, in onze dagen. Bidden wij om de moed te leven zoals Hij ons het voordeed.
Amen.

pastor Henri Egging

********

 

Agenda

********

 

Brief betreffende belangrijke aanvulling pastoraal team

Op 4 juli 2019 heeft Dhr. R. Peeters, hoofd personeelszaken Bisdom Rotterdam, een brief geschreven aan de parochieanen van parochie De Goede Herder.
In de brief staat informatie betreffende de belangrijke aanvulling van het pastoraal team van onze parochie.
Dit gezien het vertrek van pastoraal werkende Kees Koeleman vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Per 01 september 2019 zal de beschikbaarheid van pastor Henri Egging uitgebreid worden.
Deze beschikbaarheid wordt uitgebreid van 0,5 fte naar 0,8 fte.
Tevens zal per 01 september 2019 benoemd worden als lid van het pastoraal team Pater Melvin Tharsis SVD.
Dit onder voorbehoud van het verkrijgen van een werkvergunning.

De volledige brief is te lezen op: www.sintjan-visitatie.nl.

 ********

terug naar de openingspagina