K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 36 -- week 29 juli - 04 augustus 2019

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

Zaterdag 03 augustus 

er is in onze kerk geen viering meer
op de zaterdagavondZondag 04 augustus11:0018e zondag door het jaar
Viering van Woord, Gebed en Communie
Voorganger: pastor Kees Koeleman
samenzang onder leiding van Wim van der Steen

 

********

 

Intenties: Pater Leo Raph. A. de Jong o.p., Rinie Vlugman

********

Kapittel van de Dominicaanse Orde in Vietnam (8 juli t/m 4 augustus)

Het 4-jaarlijkse kapittel van de Dominicaanse Orde wordt gehouden van  8 juli tot en met 4 augustus en vindt plaats in Vietnam.

Op het generaal kapittel van de dominicanen in Bien Hoa, Vietnam, is op 13 juli de Filippijn Gerard Francisco Timoner (51) gekozen tot nieuwe magister van de Orde der Predikers.

 

Gerard Timoner is de opvolger van de Fransman Bruno Cadoré en de 88e magister sinds Dominicus.
Het is voor het eerst dat er een Aziatische magister-generaal is gekozen en voor de derde keer dat een niet-Europeaan de functie vervult.
De eerste was de Mexicaan Antonio de Monroy (1677-1686), de tweede de Argentijn Carlos Aspiroz Costa (2001-2010).

De verkiezing vond plaats tijdens het eerste generaal kapittel dat niet in een overwegend christelijk land wordt gehouden.

Gerard Francisco Timoner is geboren op 26 januari 1968 in Daet, Camarines Norte, Filipijnen.
Hij werd in 1995 priester gewijd.
Hij studeerde filosofie aan het Dominicaanse Centrum voor Internationale Studies in de Filippijnen, theologie aan de Sint Thomas University in Manilla en aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

 

Op het  kapittel in Vietnam – een van de snelst groeiende provincies in de Orde – dat namens de Nederlandse broeders door provinciaal René Dinklo wordt bezocht, wordt de opvolger gekozen van de Franse broeder Bruno Cadoré, die sinds 2010 magister van de Orde is.

De website www.dominicanen.nl zal onregelmatig verslag doen.

Zie ook: www.capitulumgeneraleop2019.net.

********

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(C)
16e zondag door het jaar,  21 juli 2019
(Lezingen: Genesis 18, 1-10; Lucas 10, 38-42)

 

Wat de twee lezingen van vandaag verbindt lijkt mij niet zo moeilijk te raden. Dat moet wel GASTVRIJHEID zijn. Gastvrijheid met hoofdletters.
Weet u, met gastvrijheid vervullen we ten minste drie van de zeven werken van barmhartigheid:

De hongerigen spijzen, De dorstigen laven, De vreemdelingen herbergen.

In onze westerse cultuur is gastvrijheid een woord dat we niet anders dan met kleine letters kunnen schrijven. Het heeft denk ik te maken met de kleine ruimte waarop we, vooral  in stedelijke gebieden, dicht op elkaar wonen. Naar mate de mensen verder van elkaar af leven wordt  gastvrijheid belangrijker. Zeker in woestijn gebieden was, is men als eenling afhankelijk van de gastvrijheid van mensen die ergens in de woestijn wonen of er met een karavaan doorheen trekken. Alleen redt je het doorgaans niet in een woestijn, wellicht een enkele kluizenaar die op een relatief gunstige plek een vorm van bestaan heeft gevonden.

 

Als Abraham en Sara door de woestijn trekken, dan doen ze dat niet samen, maar met familieleden, hun dienaren, slaven en kudden. Zij hebben ook een toevallige passant iets te bieden en dat nemen ze zeer serieus. Als zij een passant zien nodigen zij die uit om te rusten, te drinken en te eten en bieden zij die aandacht en veiligheid. Abraham geeft haastig diverse mensen opdrachten om te zorgen voor eten en drinken en staat er nadrukkelijk: “Terwijl zij aten bleef hij bij hen staan, onder de boom.” 
De eik van Mamre die wordt genoemd is niet onze eik, maar een lagere hele grote soort struik met een brede kruin waaronder veel schaduw is. Abraham staat niet ver van zijn gasten dus die zitten prettig in de schaduw. Zo zorgt Abraham er ook voor dat er naast lekker eten en drinken een conversatie mogelijk is. Onderling menselijk contact is belangrijk voor mensen. Niet voor niets wordt er landelijk en ook in de gemeente Schiedam veel gedaan om de eenzaamheid onder de bevolking te bestrijden.
Dat de gastvrijheid van Abraham en Sara wordt beloond door de gasten in wie we God mogen zien, is duidelijk; Sara zal tegen alle menselijke wetten in een kind krijgen, het loon voor hun gastvrijheid is ongekend.

 

En dan het verhaal uit het Evangelie.

We ontmoeten hier een bijzonder gezin voor zover je het een gezin kunt noemen. Marta met haar zus Maria en broer Lazarus. Marta is de baas in huis, het is haar huis. Zij is er dus verantwoordelijk voor dat de gasten goed worden ontvangen. Ook de volgelingen van Jezus waren te gast. De lezing begint immers met de zin: “Op hun rondreis”. De leerlingen en ook Lazarus komen in dit verhaal niet voor, die zijn kennelijk niet belangrijk voor de boodschap. Het geeft wel aan dat de gastvrouw het druk moet hebben met het organiseren van een behoorlijke maaltijd. Maar Marta weet eigenlijk niet goed hoe ze haar rol als gastvrouw goed moet vervullen.
Abraham doet het anders, hij zondert  zich even af van zijn bezoek, geeft hier en daar orders en komt weer terug bij zijn gasten om hen persoonlijke aandacht te geven. Dat wordt door het bezoek beloond.
Marta niet, die gaat zelf lopen sloven i.p.v. dat ze haar zus, broer en personeel opdrachten geeft om het eten en het drinken te verzorgen. Eigenlijk vervult Maria de rol van de gastvrouw die Marta had moeten  spelen.

 
Als je als gastheer of gastvrouw een belangrijk iemand ontvangt dan moet je daar zelf bij zijn. Als je een afspraak hebt met de minister president, dan moet die niet zijn staats­secretaris of secretaresse sturen!
Maria gaat aan Jezus' voeten zitten ten teken dat zij aandacht voor hem heeft en dat zij Hem ook ziet als leraar en Hem daarbij dus op een gezaghebbende positie zet. Hoe kun je een gast nog meer eer bewijzen?! 
Marta mist dus niet alleen een goed gesprek met Jezus, maar stelt als gastvrouw teleur.
Dat laat Jezus haar op een vriendelijke toon weten. Ziet u het verschil in de twee plaatjes op het boekje?

Op het eerste plaatje de zachte hand van Jezus op de arm van Marta en hij zegt op vriendelijke toon; Marta, Marta …
Het tweede plaatje hoort bij de uitleg die we ook vaak hoorden in preken; Jezus die wijst met het corrigerende vingertje. Ik houd het liever bij het eerste plaatje, dat past denk ik beter in de verhouding tussen vrienden.

Aandacht voor mensen hen zien, naar hen luisteren is vaak veel belangrijker dan het aanbieden van een driegangenmenu.
In het inloophuis De Wissel wordt één keer per maand de Soepgroep georganiseerd. Dat is een eenvoudige broodmaaltijd met een bord soep, maar met als toetje een gesprek waarbij de deelnemers hun mening mogen geven of hun verhaal mogen doen over een bepaald onderwerp. Natuurlijk moet de soep ook wel smaken, maar het geamuseerde gesprek is toch de grootste drijfveer om te komen.

Heeft u trouwens wel eens aan een tafel gezeten met een gezelschap  waarbij niets werd gezegd? Ik wel, en dat er niets werd gezegd herinner ik me nog, wat ik toen gegeten heb en of het lekker was weet ik niet meer.


Dat is denk ik een van de boodschappen die we uit de beide lezingen kunnen halen, dat we ons als goede gastvrouwen en -heren open moeten opstellen voor de mensen om ons heen, voor hen die vaak aandacht moeten ontberen en voor hen die onze zorg en aandacht nodig hebben omdat zij vreemdeling zijn of onbekend zijn met een situatie
.

Liturgiegroep,
Ton Durenkamp

********

 

Agenda

********

 

September 2019, pastor Kees Koeleman met pensioen

Zoals u al in ons parochieblad Kerk aan de Waterweg heeft kunnen lezen neemt pastor Kees Koeleman wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid van parochie de Goede Herder.

We zijn dankbaar dat Kees zich zoveel jaar met veel energie en enthousiasme heeft ingezet voor onze parochie. Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, overal snorde hij op zijn scooter heen, voor vieringen, vergaderingen, catechese, uitvaarten en bezoeken, Kees was er.
We zullen hem gaan missen.

Natuurlijk laten we Kees niet zomaar vertrekken, er is op twee momenten gelegenheid om afscheid van hem te nemen.

 

********

Een afscheidscadeau voor Kees

Als u Kees een afscheidscadeau wilt geven dan graag in de vorm van een financiële bijdrage.
Hiermee wil Kees een lang gekoesterde wens in vervulling laten gaan nl. de beklimming van de Kilimanjaro en een safari door Afrika, samen met zijn zoon.

Als u een bijdrage wilt geven dan zijn er twee mogelijkheden:

1. U kunt een bedrag overmaken op rekening nr. NL 24 INGB 0004 4449 04 t.n.v. DGH-Exploitatierekening-Pax Christi, onder vermelding van afscheidscadeau pastor Kees Koeleman.

2. U kunt een bijdrage deponeren in de speciaal hiervoor bestemde doos in uw kerk.

 

Graag willen we ook nog iets persoonlijks geven aan pastor Kees Koeleman.

Het idee is om hem een herinneringsboek te geven, samengesteld uit de bijdragen die u als parochiaan, naar wij hopen, aanlevert.

Wij willen u vragen om op een blad papier in het A-4 formaat een mooie wens, een gedicht, een herinnering aan pastor Kees of een leuke anekdote te schrijven. Eventueel voorzien van een foto, kaart o.i.d.

Alle bijdragen worden dan verzameld, in een map gedaan en op 8 september aan Kees overhandigd.

Uw bijdrage in de vorm van een A-4tje kunt u de komende weken inleveren in de kerken, op zondag of door de week als de kerk geopend is, door de brievenbus doen bij de Pax Christikerk, geven aan één van de leden van de Pastoraatsgroep van de Willibrord gemeenschap, inleveren op vrijdag 6 of zondag 8 september (voor de viering) of mailen naar Elly Barendregt, emailadres: e.barendregt@goedeherderparochie.nl.

 

Wij hopen op veel A-4tjes als mooie herinnering aan de vele jaren dat pastor Kees Koeleman werkzaam was in onze deelgemeenschap en als dank voor zijn inzet en betrokkenheid voor de parochie en voor velen van u persoonlijk.


Voor alle duidelijkheid op 8 september:

In Vlaardingen is de H. Lucaskerk gesloten.
In Maassluis is er de normale zondagsviering in de Andreas, Petrus en Paulus kerk en in Schiedam is er in de St. Liduinabasiliek de gezamenlijke viering voor de Schiedamse kerken.

 

Wilt u nog op een andere manier een bijdrage leveren aan het afscheid van Kees, door bv een woordje of een lied, o.i.d. neemt u dan s.v.p. contact op met Cissy Siebel, bestuurslid (cissy.siebel@gmail.com)  of Elly Barendregt, medewerkster pastoraal team (e.barendregt@goedeherderparochie.nl).

 

Nog een verzoek: mondje dicht mocht u pastor Kees Koeleman ontmoeten.

 

Graag tot ziens,

Cissy Siebel en Elly Barendregt

 ********

Brief betreffende belangrijke aanvulling pastoraal team

Op 4 juli 2019 heeft Dhr. R. Peeters, hoofd personeelszaken Bisdom Rotterdam, een brief geschreven aan de parochieanen van parochie De Goede Herder.
In de brief staat informatie betreffende de belangrijke aanvulling van het pastoraal team van onze parochie.
Dit gezien het vertrek van pastoraal werkende Kees Koeleman vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Per 01 september 2019 zal de beschikbaarheid van pastor Henri Egging uitgebreid worden.
Deze beschikbaarheid wordt uitgebreid van 0,5 fte naar 0,8 fte.
Tevens zal per 01 september 2019 benoemd worden als lid van het pastoraal team Pater Melvin Tharsis SVD.
Dit onder voorbehoud van het verkrijgen van een werkvergunning.

De volledige brief is te lezen op: www.sintjan-visitatie.nl.

 ********

terug naar de openingspagina