K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 34 -- week 15 juli - 21 juli 2019

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

Zaterdag 20 juli 

er is in onze kerk geen viering meer
op de zaterdagavondZondag 21 juli


11:00


Viering van Woord, Gebed en Communie
Voorganger: Liturgiegroep - Ton Durenkamp
Samenzang onder leiding van Wim van der Steen

 

********

 

Intenties: Pater Leo Raph. A. de Jong o.p., uit dankbaarheid bij een 91e verjaardag, Rinie Vlugman, Rinie Wijgman

********

Foto's uitvaart pater Leo Raph. A. de Jong

Tijdens de uitvaart van pater Leo Raph. A. de Jong op 29 mei in Nijmegen zijn er foto's gemaakt door journalist en theoloog Arjan Broers.
Daarnaast beheert Arjan Broers ook de website
www.dominicanen.nl.

Vanaf zondag 14 juli zal er een kleine selectie van de gemaakte foto's te zien zijn op de website van onze deelgemeenschap: www.sintjan-visitatie.nl.

********

 

Zondag 28 juli 2019: viering  (In herinnering aan Pater Leo Raph. A. de Jong o.p.)

Op zondag 28 juli 2019 zou pater Leo de Jong o.p. vieren dat hij dan zestig jaar geleden priester gewijd zou zijn.
De Oostercantorij zou, op verzoek van Leo, de zang verzorgen tijdens deze viering.

Nu Leo overleden is, zal in de viering pastor Henri Egging voor gaan.
De Oostercantorij zal de viering toch muzikaal begeleiden.
Aan het begin van de viering staan wij kort stil bij deze bijzondere dag.
Na de viering zullen wij nog een keer foto's en markante teksten van Leo laten zien.

********

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam

(C) 14e zondag door het jaar,  07 juli 2019
(Lezingen: Jesaja 66,10-14c; Lucas 10, 01-11)

Helaas geen overweging ontvangen.

********

 

Agenda

********

Informatie bisdom Rotterdam

Vanaf 6 september en 27 september 2019 worden er weer voor de aanstaande echtparen uit ons Bisdom een Marriage Course en een Pre Marriage Course georganiseerd, en wel in Leidschenveen en in Rotterdam.
De cursussen zijn bedoeld voor alle aanstaande echtparen die willen werken aan een sterke en blijvende relatie.
Tijdens de cursus gaan zij, in een ontspannen sfeer, met zijn tweeën, in gesprek over wat echt belangrijk is voor hun relatie, en de onderlinge verwachtingen voor de toekomst.
De cursus is herkenbaar, eerlijk en opbouwend - en met een flinke scheut humor.
In de acht avonden (Marriage Course) en in zes avonden (Pre Marriage Course) komen de benodigde theoretische kennis over de betekenis van het huwelijk en de belangrijkste onderwerpen voor de toekomst samen aan de orde.
Maar niet enkel in theorie:

De communicatie binnen de relatie krijgt een serieuze impuls omdat de aanstaande echtparen hun visie op en ervaring met alle onderwerpen van de cursus echt onderling delen, met functionele communicatiemethoden die de cursus aanreikt en die zij zich hierdoor meteen samen eigen maken.
Wederzijdse heldere en eerlijke communicatie wordt op deze manier al vóór dag 1 van het huwelijk een vanzelfsprekend component van hun relatie.

U leest hier meer over inhoud, aanmelding, data, tijden en locatie: www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten.

 

De cursussen zijn niet bedoeld als een vervanging van de huwelijksvoorbereiding in de parochies, maar bieden er een belangrijke praktische en inhoudelijke aanvulling op. Inhoudelijk zijn de cursussen gebaseerd op de Marriage Course en Pre Marriage Course van Alpha Nederland, met een inleiding op het huwelijk als sacrament.
De verdere voorbereiding, o.a. ook op de huwelijksviering zelf, waardoor de band van het echtpaar met de parochie bij uitstek wordt versterkt, blijft natuurlijk voorbehouden aan de parochie i.c. de voorganger.

Mocht u nog inhoudelijke vragen hebben, dan kunt u mij goed bereiken via mijn e-mailadres t.visser@bisdomrotterdam.nl.

Met hartelijke groet,

Tjeerd Visser

vicaris-generaal

********

terug naar de openingspagina