K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 33 -- week 08 juli - 14 juli 2019

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

Zaterdag 13 juli 

er is in onze kerk geen viering meer
op de zaterdagavondZondag 14 juli


11:00


Eucharistieviering
Voorganger: pater Avin Kunnekkadan SVD
Zanggroep Sint Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez

 

********

 

Intenties: Pater Leo Raph. A. de Jong o.p., Rinie Vlugman, Rinie Wijgman

********

Post voor Marianne Verbakel

Marianne is nog heel kwetsbaar en heeft veel therapie, maar heeft vertrouwen.

Ik ben al een aantal keren met post bij Marianne geweest.
De mooie kaarten, gedichten en teksten doen haar zichtbaar goed.
We hebben afgesproken dat de post voor haar nog steeds via Van der Vormhaven 6, 2993 HC Barendrecht naar haar toe gaan.

 

José van der Torre o.p.

Leerhuis Spiritualiteit

********

 

Zondag 28 juli 2019: viering  (In herinnering aan Pater Leo Raph. A. de Jong o.p.)

Op zondag 28 juli 2019 zou pater Leo de Jong o.p. vieren dat hij dan zestig jaar geleden priester gewijd zou zijn.
De Oostercantorij zou, op verzoek van Leo, de zang verzorgen tijdens deze viering.

Nu Leo overleden is, zal in de viering pastor Henri Egging voor gaan.
De Oostercantorij zal de viering toch muzikaal begeleiden.
Aan het begin van de viering staan wij kort stil bij deze bijzondere dag.
Na de viering zullen wij nog een keer foto's en markante teksten van Leo laten zien.

********

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam

(C) 13e zondag door het jaar,  30 juni 2019
(Lezingen: 1 Koningen 19, 16b+19-21; Lucas 09, 51-62) 

 

Vastberaden loopt Jezus zijn tocht naar Jeruzalem, vastberaden…. Zeker van zijn zaak. Hij moet daar zijn. Hij moet hier op deze weg zijn. Dat is waar het nu om gaat.

En dan is er onderweg een hindernis. Ze kunnen niet overnachten in een Samaritaans dorp. Heer doe die mensen hier wat, roepen de leerlingen. Spreek een vloek over ze uit. Wie denken ze wel…

En Jezus wijst de leerlingen dan streng terecht. Wat zou hij tegen ze gezegd kunnen hebben, vroeg ik me af.

Ik denk iets als: jongens en meisjes… laat los. Laat die mensen die ons niet willen ontvangen met rust. Dan maar niet. Schud het stof van je voeten, staat ergens anders, in het evangelie. Blijf niet hangen in rancune. Laten we doorgaan…. De weg is nog lang. Zoiets moet hij gezegd hebben.

En dan zijn er drie leerlingen die terugschrikken voor het vervolgen van de weg. Mijn vader en moeder… mijn werk, mijn bezit. Laat alles los, zegt Jezus tot hen. Het klinkt wel heel radicaal.

Ik denk dat Jezus bedoelt: weet, als je voor mij kiest, dan laat je ook wat achter wat niet meer mogelijk is. Een beetje kiezen kan niet. Een beetje betrouwbaar zijn… dat kan niet. Dat is tegenstrijdig. Je doet het helemaal, of je doet het niet. Weer het woord vastberaden, dat hier goed bij past.

Zelf hecht hij aan geen enkel bezit. Nog geen steen om zijn hoofd op te leggen. Helemaal niets. Hij is helemaal vrij, hij had al het materiële losgelaten.
 

Het verhaal van de eerste lezing is hier mooi mee verbonden. Eliza krijgt de profetenmantel toegeworpen. Hij neemt hem aan… maar komt ook gelijk met een bezwaar… hij moet toch eerst het verleden afronden..

Dan neemt hij toch een radicaal besluit. Mooi zoals het er staat: hij verbrandt zijn werktuigen, de hulpmiddelen om te kunnen ploegen: de jukken van de ossen. Hij verbrandt zijn schepen achter zich. Hij zegt echt JA tegen een nieuw begin.

In onze geschiedenis komen we mensen tegen die het óók doen, het overbodige loslaten, kiezen voor het wezenlijke. Ik moest denken aan Dag Hammerskjöld, de vroegere secretaris-generaal van de VN. Een Zweed, die tijdens de Kongocrisis in 1960 verongelukte. Hij liet een dagboek na, en daaruit blijkt dat hij eigenlijke een mysticus was, iemand die leefde in verbondenheid met God.

In dit dagboek kunnen we de volgende woorden lezen:

Ik weet niet wie – of wat – de vraag stelde. Ik weet niet wanneer zij gesteld werd. Ik herinner me niet dat ik antwoordde. Maar eens zei ik ja, tegen iemand - of iets.

Vanaf dat moment heb ik de zekerheid dat het leven zinvol is en dat mijn leven, in onderwerping, een doel heeft.

Mijn leven in onderwerping…. Staat er, dat vind ik dan wel weer moeilijk. Onderwerping. Maar hij wil ermee zeggen: er is een grotere, diepere werkelijkheid dan de werkelijkheid waarin wij ons bevinden. Ik ben hier niet voor niets, mijn bestaan heeft een doel, is zinvol. En die zinvolheid gaat dieper dan de materie, dan het succes, de macht. Hij onderwerpt zich aan het goddelijke, aan het eeuwige. Daar zegt hij Ja tegen. Dat deed Eliza ook, dat deden de leerlingen en Jezus ook, ze zeiden Ja. Tegen dat grotere.

Ik vind het toch een moeilijk verhaal. Want ik ben wel gehecht…. Niet zo zeer aan bezit, dat is niet het allerbelangrijkste, maar aan tradities bv. Onze kerk heeft prachtige tradities, het kerkelijk jaar heeft mooie momenten, mooie gezangen die daarbij horen, daar horen ook gebouwen bij, sferen, plekken waar je je thuis voelt. Nu, we weten dat we moeten loslaten. Ook dit gebouw. Waar we in de twintig jaar dat het nu bestaat toch een thuis hebben gevonden.

Ik ben gehecht aan mensen die me dierbaar zijn, en toch kun je hen niet vasthouden. Dit laatste half jaar zijn er achttien mensen overleden die ik goed gekend heb.

 

Ik ben gehecht aan bepaalde situaties, waarin je je veilig voelt, geborgen voelt, gehechtheid heeft ook met een thuisgevoel te maken. Al kan het je ook een benauwd gevoel geven… het kan gaan knellen en dan wordt het tijd om banden te verbreken.

Maar, lezen we, het gaat uiteindelijk niet om tradities, niet om familie, het gaat ook niet om de kerk, uiteindelijk gaat het om het koninkrijk van God. Hoe kunnen we het best dit koninkrijk dienen?

Franciscus van Assisi, mijn tweede voorbeeld was ooit op weg om mee te gaan strijden tegen de Duitse keizer. Hij zat op zijn paard, harnas aan, in vol ornaat. De inwoners van Assisi hadden hem toegejuicht toen hij wegreed. Het was nog een hele reis, naar het startpunt van de oorlog. 's Nachts kreeg hij een droom. Een stem sprak tot hem: Wie wil je nu dienen, de heer of de knecht. De heer natuurlijk, zei Franciscus. Waarom loop je dan de knecht achterna, klonk de stem.

Eigenlijk wou die stem zeggen: Waarom laat je je leiden door roem als soldaat, door geldingsdrang…

Franciscus begreep de boodschap, hij keerde om, kwam terug in Assisi, nu als een voorwerp voor spot en hoon, er is nog een mooi standbeeld van, je ziet Franciscus en zijn paard, allebei met gebogen hoofden. Ze bogen hun hoofden voor de Heer met een hoofdletter.

 

Zijn naamgenoot, de huidige paus vind ik ook een mooi voorbeeld van iemand die niet de uiterlijkheden van de kerk wil dienen, maar de eenvoudige mensen, in wie hij Gods licht tegenkomt. Geen protocollen, geen plechtig gedoe, geen dure kledij, de eenvoud, het spontane. Daarin moet het gebeuren. Laat los, horen we vandaag, dat wat je in de weg kan zitten om bij de kern te komen. Mogen wij ook leren onderscheiden waar het op aankomt, en steeds meer groeien naar het licht.

 

Lidwien Meijer

********

 

Agenda

 

********

Informatie bisdom Rotterdam

Vanaf 6 september en 27 september 2019 worden er weer voor de aanstaande echtparen uit ons Bisdom een Marriage Course en een Pre Marriage Course georganiseerd, en wel in Leidschenveen en in Rotterdam.
De cursussen zijn bedoeld voor alle aanstaande echtparen die willen werken aan een sterke en blijvende relatie.
Tijdens de cursus gaan zij, in een ontspannen sfeer, met zijn tweeën, in gesprek over wat echt belangrijk is voor hun relatie, en de onderlinge verwachtingen voor de toekomst.
De cursus is herkenbaar, eerlijk en opbouwend - en met een flinke scheut humor.
In de acht avonden (Marriage Course) en in zes avonden (Pre Marriage Course) komen de benodigde theoretische kennis over de betekenis van het huwelijk en de belangrijkste onderwerpen voor de toekomst samen aan de orde.
Maar niet enkel in theorie:

De communicatie binnen de relatie krijgt een serieuze impuls omdat de aanstaande echtparen hun visie op en ervaring met alle onderwerpen van de cursus echt onderling delen, met functionele communicatiemethoden die de cursus aanreikt en die zij zich hierdoor meteen samen eigen maken.
Wederzijdse heldere en eerlijke communicatie wordt op deze manier al vóór dag 1 van het huwelijk een vanzelfsprekend component van hun relatie.

U leest hier meer over inhoud, aanmelding, data, tijden en locatie: www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten.

 

De cursussen zijn niet bedoeld als een vervanging van de huwelijksvoorbereiding in de parochies, maar bieden er een belangrijke praktische en inhoudelijke aanvulling op. Inhoudelijk zijn de cursussen gebaseerd op de Marriage Course en Pre Marriage Course van Alpha Nederland, met een inleiding op het huwelijk als sacrament.
De verdere voorbereiding, o.a. ook op de huwelijksviering zelf, waardoor de band van het echtpaar met de parochie bij uitstek wordt versterkt, blijft natuurlijk voorbehouden aan de parochie i.c. de voorganger.

Mocht u nog inhoudelijke vragen hebben, dan kunt u mij goed bereiken via mijn e-mail adres t.visser@bisdomrotterdam.nl.

Met hartelijke groet,

Tjeerd Visser

vicaris-generaal

********

terug naar de openingspagina