K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 32 -- week 01 juli - 07 juli 2019

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

Zaterdag 06 juli


 

er is in onze kerk geen viering meer
op de zaterdagavondZondag 07 juli


11:00


Viering van Woord, Gebed en Communie
Voorganger: Pastor Lidwien Meijer
Samenzang onder leiding van Wim van der Steen

 

********

 

Intenties: Pater Leo Raph. A. de Jong o.p., Kosoi Ody, overleden ouders van den Oever-Versluis, Rinie Vlugman, Rinie Wijgman

********

Zen meditatie en bericht over Marianne Verbakel

 

“Wie ben ik, als ik niet ben, wie ik denk te zijn?”

 

 

1 juli is onze maandelijkse Zenavond en willen wij zitten in verbondenheid.

Ook komende maand, net zoals in juni, stel ik voor om 'thuis' vanaf 20.00 uur 25 minuten te zitten.

Jullie weten dat wij één van de lokale meditatiegroepen zijn die onder de vlag van Maha Karuna Ch'an mediteren.
Ik maak jullie via onderstaande link attent op de nieuwsbrief, daarin wordt gevraagd mee te zitten:
https://mahakarunachan.nl/nieuwsbrief-juni-2019/
.

 

Zo zijn er ook anderen die niet aan Zen meditatie doen maar graag in deze kracht van verbondenheid mee willen gaan en op die tijd op eigen wijze mee bidden en mediteren.

In diepe verbondenheid met allen en in het bijzonder om allen en ieder die een moeilijke periode in haar of zijn leven doormaakt vanwege ziekte, verlies van een geliefde of anders….

 

Ik ben al een aantal keren met post bij Marianne geweest.
De mooie kaarten, gedichten en teksten doen haar zichtbaar goed.
We hebben afgesproken dat de post voor haar nog steeds via Van der Vormhaven 6, 2993 HC Barendrecht naar haar toe gaan.
Ze is nog heel kwetsbaar en heeft veel therapie, maar heeft vertrouwen.

 

José van der Torre o.p.

Leerhuis Spiritualiteit

********


Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(C) Sacramentsdag,  23 juni 2019
(Lezingen: Genesis 14,18-20; Lucas 09, 11b-17)

Helaas geen preek ontvangen.

********

 

Agenda

Elke eerste maandag van de maand, om 12.00 uur, worden de sirenes getest. 
Direct daarna begint in inloophuis De Wissel de Sirenedienst, een kort middaggebed waarin we stilstaan bij alles wat onze wereld bedreigt maar ook bij wat hoop geeft op vrede en samenwerking!

In juli is de voorganger pastor Lidwien Meijer, o.a. voorzitter van de Kath. Bond van Ouderen Schiedam.

Plaats: Inloophuis de Wissel, Broersveld 123b of via ingang Baan 40

Tijd: de bijeenkomst start om 12.00 uur precies en duurt ca. 20 minuten.

Na afloop koffie en gelegenheid tot napraten.


********

Informatie bisdom Rotterdam

Vanaf 6 september en 27 september 2019 worden er weer voor de aanstaande echtparen uit ons Bisdom een Marriage Course en een Pre Marriage Course georganiseerd, en wel in Leidschenveen en in Rotterdam.
De cursussen zijn bedoeld voor alle aanstaande echtparen die willen werken aan een sterke en blijvende relatie.
Tijdens de cursus gaan zij, in een ontspannen sfeer, met zijn tweeën, in gesprek over wat echt belangrijk is voor hun relatie, en de onderlinge verwachtingen voor de toekomst.
De cursus is herkenbaar, eerlijk en opbouwend - en met een flinke scheut humor.
In de acht avonden (Marriage Course) en in zes avonden (Pre Marriage Course) komen de benodigde theoretische kennis over de betekenis van het huwelijk en de belangrijkste onderwerpen voor de toekomst samen aan de orde.
Maar niet enkel in theorie:

De communicatie binnen de relatie krijgt een serieuze impuls omdat de aanstaande echtparen hun visie op en ervaring met alle onderwerpen van de cursus echt onderling delen, met functionele communicatiemethoden die de cursus aanreikt en die zij zich hierdoor meteen samen eigen maken.
Wederzijdse heldere en eerlijke communicatie wordt op deze manier al vóór dag 1 van het huwelijk een vanzelfsprekend component van hun relatie.

U leest hier meer over inhoud, aanmelding, data, tijden en locatie: www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten.

 

De cursussen zijn niet bedoeld als een vervanging van de huwelijksvoorbereiding in de parochies, maar bieden er een belangrijke praktische en inhoudelijke aanvulling op. Inhoudelijk zijn de cursussen gebaseerd op de Marriage Course en Pre Marriage Course van Alpha Nederland, met een inleiding op het huwelijk als sacrament.
De verdere voorbereiding, o.a. ook op de huwelijksviering zelf, waardoor de band van het echtpaar met de parochie bij uitstek wordt versterkt, blijft natuurlijk voorbehouden aan de parochie i.c. de voorganger.

Mocht u nog inhoudelijke vragen hebben, dan kunt u mij goed bereiken via mijn e-mail adres t.visser@bisdomrotterdam.nl.

Met hartelijke groet,

Tjeerd Visser

vicaris-generaal

********

terug naar de openingspagina