K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 31 -- week 24 juni - 30 juni 2019

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

Zaterdag 29 juni


 

er is in onze kerk geen viering meer
op de zaterdagavondZondag 30 juni


11:00


Viering van Woord, Gebed en Communie
Voorganger: Pastor Lidwien Meijer
Samenzang onder leiding van Wim van der Steen

 

********

 

Intenties: Pater Leo Raph. A. de Jong o.p.

********

Informatie overlijden en afscheid Pater Leo Raph. A. de Jong o.p.

Na het overlijden van Pater Leo Raph. A. de Jong o.p. is zowel in Schiedam als in Nijmegen op indrukwekkende wijze afscheid van hem genomen.

Op onze website www.sintjan-visitatie.nl vindt u hier informatie naar aanleiding van zijn overlijden:

Zondag 28 juli 2019

Op zondag 28 juli 2019 zou pater Leo de Jong o.p. vieren dat hij dan zestig jaar geleden priester gewijd zou zijn.
De Oostercantorij zou, op verzoek van Leo, de zang verzorgen tijdens deze viering.
Nu Leo overleden is, zal in de viering pastor Henri Egging voor gaan.
De Oostercantorij zal de viering toch muzikaal begeleiden.
Aan het begin van de viering staan wij kort stil bij deze bijzondere dag.
Na de viering zullen wij nog een keer foto's en markante teksten van Leo laten zien.

Vieringen

De vieringen waarin Leo zou voorgaan volgens het liturgisch rooster tot eind september zijn overgenomen door leden van het pastorale team, de woord-, gebed- en communiedienstgroep en Lidwien Meijer.

Ieder zondag is er een viering behalve de zondagen dat er volgens planning een gemeenschappelijke viering in de Basiliek is.
Voor een overzicht van voorgangers en muzikale ondersteuning in de vieringen: www.sintjan-visitatie.nl of klik hier.

********

Koperen priesterfeest van Henri Egging

Wellicht vindt u het aardig om te weten welke bedrag er vanuit onze deelgemeenschappen geschonken is bij gelegenheid van het koperen priesterfeest van Henri Egging.

Uit de deelgemeenschappen is totaal € 926,64 binnengekomen.

De collectie tijdens de Eucharistieviering was € 466,40 zodat er totaal € 1393,04 overgemaakt is

ten behoeve van het op te richten Missionair-diaconaal centrum in Rotterdam-Zuid.

Je zou kunnen zeggen: een ontmoetingsplek voor mensen, de kerk tussen de mensen in.

 

Via deze weg feliciteren we Henri Egging (nogmaals) met zijn koperen priesterfeest.
Bedankt voor u gulle giften en succes met het oprichten van het Missionair-diaconaal centrum in Rotterdam-Zuid.


********

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(C) Heilige Drieëenheid,  16 juni 2019
(Lezingen: Spreuken 8,22-31; Johannes 16, 12-15)

Helaas geen preek ontvangen.

********

 

Agenda

********

Informatie bisdom Rotterdam

Vanaf 6 september en 27 september 2019 worden er weer voor de aanstaande echtparen uit ons Bisdom een Marriage Course en een Pre Marriage Course georganiseerd, en wel in Leidschenveen en in Rotterdam.
De cursussen zijn bedoeld voor alle aanstaande echtparen die willen werken aan een sterke en blijvende relatie.
Tijdens de cursus gaan zij, in een ontspannen sfeer, met zijn tweeën, in gesprek over wat echt belangrijk is voor hun relatie, en de onderlinge verwachtingen voor de toekomst.
De cursus is herkenbaar, eerlijk en opbouwend - en met een flinke scheut humor.
In de acht avonden (Marriage Course) en in zes avonden (Pre Marriage Course) komen de benodigde theoretische kennis over de betekenis van het huwelijk en de belangrijkste onderwerpen voor de toekomst samen aan de orde.
Maar niet enkel in theorie:

De communicatie binnen de relatie krijgt een serieuze impuls omdat de aanstaande echtparen hun visie op en ervaring met alle onderwerpen van de cursus echt onderling delen, met functionele communicatiemethoden die de cursus aanreikt en die zij zich hierdoor meteen samen eigen maken.
Wederzijdse heldere en eerlijke communicatie wordt op deze manier al vóór dag 1 van het huwelijk een vanzelfsprekend component van hun relatie.

U leest hier meer over inhoud, aanmelding, data, tijden en locatie: www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten.

 

De cursussen zijn niet bedoeld als een vervanging van de huwelijksvoorbereiding in de parochies, maar bieden er een belangrijke praktische en inhoudelijke aanvulling op. Inhoudelijk zijn de cursussen gebaseerd op de Marriage Course en Pre Marriage Course van Alpha Nederland, met een inleiding op het huwelijk als sacrament.
De verdere voorbereiding, o.a. ook op de huwelijksviering zelf, waardoor de band van het echtpaar met de parochie bij uitstek wordt versterkt, blijft natuurlijk voorbehouden aan de parochie i.c. de voorganger.

Mocht u nog inhoudelijke vragen hebben, dan kunt u mij goed bereiken via mijn e-mail adres t.visser@bisdomrotterdam.nl.

Met hartelijke groet,

Tjeerd Visser

vicaris-generaal

 

********

terug naar de openingspagina