K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 30 -- week 17 juni - 23 juni 2019

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

Zaterdag 22 juni


 

er is in onze kerk geen viering meer
op de zaterdagavondZondag 23 juni


11:00


Eucharistieviering
voorganger: pastoor Charles Duynstee
zanggroep o.l.v. Zurisadai Ramirez

 

********

 

Intenties: Pater Leo Raph. A. de Jong o.p.

********

Informatie overlijden en afscheid Pater Leo Raph. A. de Jong o.p.

Na het overlijden van Pater Leo Raph. A. de Jong o.p. is zowel in Schiedam als in Nijmegen op indrukwekkende wijze afscheid van hem genomen.

Op onze website www.sintjan-visitatie.nl vindt u hier informatie naar aanleiding van zijn overlijden:

Zondag 28 juli 2019

Op zondag 28 juli 2019 zou pater Leo de Jong o.p. vieren dat hij dan zestig jaar geleden priester gewijd zou zijn.
De Oostercantorij zou, op verzoek van Leo, de zang verzorgen tijdens deze viering.
Nu Leo overleden is, zal in de viering pastor Henri Egging voor gaan.
De Oostercantorij zal de viering toch muzikaal begeleiden.
Aan het begin van de viering staan wij kort stil bij deze bijzondere dag.
Na de viering zullen wij nog een keer foto's en markante teksten van Leo laten zien.

Vieringen

De vieringen waarin Leo zou voorgaan volgens het liturgisch rooster tot eind september zijn overgenomen door leden van het pastorale team, de woord-, gebed- en comununiedienstgroep en Lidwien Meijer.

Ieder zondag is er een viering behalve de zondagen dat er volgens planning een gemeenschappelijke viering in de Basiliek is.
Voor een overzicht van voorgangers en muzikale ondersteuning in de vieringen: www.sintjan-visitatie.nl of klik hier.

********

Koperen priesterfeest van Henri Egging

Wellicht vindt u het aardig om te weten welke bedrag er vanuit onze deelgemeenschappen geschonken is bij gelegenheid van het koperen priesterfeest van Henri Egging.

Uit de deelgemeenschappen is totaal € 926,64 binnengekomen.

De collectie tijdens de Eucharistieviering was € 466,40 zodat er totaal € 1393,04 overgemaakt is

ten behoeve van het op te richten Missionair-diaconaal centrum in Rotterdam-Zuid.

Je zou kunnen zeggen: een ontmoetingsplek voor mensen, de kerk tussen de mensen in.

 

Via deze weg feliciteren we Henri Egging (nogmaals) met zijn koperen priesterfeest.
Bedankt voor u gulle giften en succes met het oprichten van het Missionair-diaconaal centrum in Rotterdam-Zuid.


********

 

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(C) Pinksteren,  09 juni 2019
(Lezingen: Handelingen 2, 1-11; Johannes 14, 15-16+23b-26)

Vanwege de gezamelijke viering in de Basiliek geen overweging.

********

 

Agenda

********

            

Extra informatie van inloophuis De Wissel

In de komende zomer gebeurt er weer het nodige in inloophuis De Wissel aan Broersveld 123b!

Zomerterras

Vanaf 4 juli (bij droog weer!) iedere donderdagmiddag een Zomerterras tegenover ons pand aan  het Broersveld. We organiseren dit samen met het WOT (Wijkondersteuningsteam Centrum-West)  en Dock welzijnsorganisatie.
We hebben wekelijks een organisatie te gast, die u wat kan vertellen over zijn/haar werk. Denk aan organisaties als ROG Plus (o.a. scootmobielen ), maar ook de brandweer en/of politie!
Het definitieve programma is straks te vinden op onze site
www.inloophuizenschiedam.nl.
En neem ook gerust uw (klein)kind mee om te laten schminken!

 

Open Huis
Op zaterdag 29 juni houden we Open Huis: een prima gelegenheid om kennis te maken met gebouw, activiteiten en vrijwilligers(werk) van De Wissel! We vertellen dan ook graag over de plannen voor het komende najaar! U bent welkom tussen 12 en 16 uur  in Broersveld 123b!

 

Vrijwilligers
Al die activiteiten lukken alleen dankzij onze vrijwilligers. Door o.a. verhuizing komen er wat plaatsen vrij: úw kans mee te gaan werken in De Wissel. We zoeken op dit moment vooral mannen en vrouwen die één- of tweemaal per maand door-de-week als gastvrouw/heer onze bezoekers willen ontvangen. Per middag vraagt het ca. 3 uur. De beloning: een heleboel nieuwe contacten opdoen in een leuke sfeer! Jaarlijks een dagje uit en natuurlijk een kerstlunch!
meldt je / u aan bij:
Jetty Krijger (coördinator vrijwilligers ) e:
a.krijger2@kpnplanet.nl  of
M.-Paul van Mansum (voorzitter) e: mvmansum@planet.nl of t: (010) 426 52 88

 

********

 

                             

terug naar de openingspagina