K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 27 -- week 27 mei - 02 juni 2019

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

Donderdag 30 mei
Hemelvaartsdag

 

11.00 uurEucharistieviering
Voorganger: pastoor Charles Duynstee
zamenzang onder leiding van Wim van der Steen
Zaterdag 01 juni


 

er is geen viering meer
op de zaterdagavond


Zondag 02 juni
7e zondag
van Pasen11.00 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastor Henri Egging
zamenzang onder leiding van Wim van der Steen

 

 

********

 

Intenties: Pater Leo Raph. A. de Jong o.p.

********

Pinkstergroet

Al enkele jaren is het de gewoonte om vanuit onze parochie een Pinkstergroet te sturen naar de gedetineerden in de penitentiaire inrichting De Schie.
Deze Pinkstergroet van buiten de muren was elk jaar weer een succes en werd in de bajes zeer gewaardeerd door de gedetineerden.
Via de geestelijk verzorger van de Schie kregen wij elk jaar weer positieve reacties.
Onze Pinkstergroet geeft hen de hoop dat er, nadat zij hun straf hebben uitgezeten, mensen zijn die hen de kans geven een nieuwe weg in te slaan.

Ook dit jaar doet onze gemeenschap weer mee met deze actie.
Teken daarom de kaarten met onze pinkstergroet die klaarliggen in de hal en in de koffiekamer.
De kaarten liggen klaar op zondag 26 mei en 2 juni.

Onze Pinkstergroeten zullen dan tijdens de viering voor Pinksteren aan de gedetineerden in de Schie worden overhandigd.

********

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(C)
5e zondag van Pasen,  19 mei 2019
(Lezingen: Handelingen 14, 21-27; Johannes 13, 31-33a+34-35)

Sommige bijbelvertalingen zetten als kopje boven de evangelielezing van vandaag: ‘Afscheidswoorden'. Dat kun je beter niet doen. Zo wordt het al gauw een roerend plaatje. Natuurlijk horen we Jezus zeggen: ‘Kindertjes, nog maar kort zal ik bij jullie zijn', maar daarbij gaat het niet om een gezinnetje dat zijn pappie moet missen.

‘Een nieuw gebod geef ik jullie', zegt Jezus tegen zijn leerlingen, ‘jullie moeten elkaar liefhebben'. Kun je dat: op bevel liefhebben, houden van omdat het moet?

Nee, natuurlijk kan dat niet. Liefde kan zich alleen maar ontplooien in de vrije ruimte van het mogen, in de genade van het onverdiende. Je tante een kusje móeten geven en het goede handje, dat is geen liefde maar beleefdheid. De Bijbel in Gewone Taal brengt de bedoeling beter onder woorden. ‘Ik geef jullie een nieuwe leefregel', zegt Jezus daar tegen zijn leerlingen, ‘jullie moeten net zo van elkaar houden als ik van jullie gehouden heb'.

Je kunt je afvragen wat er zo nieuw is aan deze leefregel. Dit is toch helemaal in de lijn van de traditie, van het oude testament, waarin ook al staat: heb God en je naaste lief? Ja, maar het probleem was dat deze kern in de ogen van Jezus was ondergesneeuwd. Het joodse geloof kende in Jezus' tijd maar liefst 613 voorschriften, 248 geboden en 365 verboden. Door de vele voorschriften zag je God niet meer. Het godsdiestig leven was leer geworden. En een leer heeft altijd iets gevaarlijks, of het nu de joodse leer is, de christelijke leer of welke leer dan ook. Geloof begint nooit met de leer. Geloof begint ermee dat het braambos van jouw leven gaat branden. Geloof overkomt je, net als de liefde, en het tintelt, het leeft! Later wordt het op formule gebracht en stolt het tot leer. Dat kan nauwelijks anders, maar gevaarlijk is het wel, want voor je het weet sijpelt het leven eruit weg en is het alleen nog maar iets van het hoofd en niet meer van het hart. Dan krijg je schriftgeleerden die van geen braambos meer weten maar zich wel oproepen als verdedigers van de ware leer. Ze metselen muurtjes om hun geloof, originaliteit is hun vijand, de leertucht hun wapen (Ter Linden).

Tegen deze achtergrond richt Jezus zich vandaag tot zijn leerlingen en tot ons en komt hij niet met voorschriften, ontvouwt hij geen gedetailleerde wetgeving maar zegt hij kort en kernachtig: als je in de liefde leeft, is het goed. Eigenlijk vat hij het joodse geloof in één regel samen: ‘als je in de liefde leeft, is het goed'.

Ik denk dat deze leefregel wel uw instemming heeft. Maar na deze geruststelling kan er ook iets van onrust in je opkomen. Wat is dat: in de liefde leven? Aan de ene kant lijkt het erop alsof de wereld liefdeloos is. We slagen er niet in om de armen van de aarde te voeden en we tonen ons hard jegens vluchtelingen.

Maar je zou ook kunnen zeggen dat er overal liefde om ons heen is. Je ziet dochters en zonen die uren per dag naar een zieke ouder gaan. Je hoort over prachtige initiatieven.

Zo vertelde in de Petrus- en Pauluskerk vanmorgen iemand over de stichting Present, die mensen uitnodigt om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Je ziet jonge ouders en wat ze doen voor hun kinderen, met hoeveel geduld ze op stap gaan.

Als de apostel Paulus in zijn brief aan de Korinthiërs iets over de liefde schrijft, zegt hij als eerste: ‘De liefde is geduldig'. Liefde is geduld met de ander naast je.

In onze dagen krijg je dat niet vanzelf mee. Assertiviteitstrainingen, leiderschapscursussen, zelfontplooiings-handboeken zijn meestal geen oefeningen in geduld. Ze gaan vaak uit van het 'zelf', hoe kom ik verder?

Sommige mensen hebben dat beslist nodig, omdat zij zich altijd wegcijferen.

Anderen hebben daar minder last van. Hun nadruk op het 'zelf' zet de liefde als geduld met de ander onder druk, de ander die de dingen zo heel anders aanpakt dan jij.

Liefde is geduld met de ander. Wie ooit in een zware depressie heeft gezeten, een burnout heeft gehad of maar niet ontdekte welke richting hij moest inslaan met zijn leven, die zal kunnen beamen dat het van levensbelang is dat anderen geduld met je hebben.

Geduld is in de ogen van Jezus de belangrijkste eigenschap van God. Wat de vader (God) in de gelijkenis van de verloren zoon doet is : geduldig uitzien naar de terugkeer van zijn jongste zoon. Hij kan eindeloos wachten. Jezus zelf was de belichaming van deze liefde.

Leo de Jong sprak/schreef ook over de liefde, in een brief bv. aan meester Eckhart, een godzoeker, mysticus uit de 13de/14de eeuw.

‘Doe maar niet zo je best om God te beminnen, want dat blijft toch maar menselijk gepruts. Laat God jou maar beminnen, want dat kan Hij ónvergetelijk veel béter dan jij dat kunt'. 

Leo kon zich volledig vinden in de beroemde dagsluiting van Gerard Reve:

‘Eigenlijk geloof ik niets, en twijfel ik aan alles, zelfs aan U.
Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft, dan denk ik, dat Gij liefde zijt,

en eenzaam, en dat, in dezelfde wanhoop, Gij mij zoekt, zoals ik U'.

Kees Koeleman

********

Bedevaart naar Lourdes

Op vrijdag 31 mei vertrekt er vanuit de Goede Herder Parochie een aantal parochianen op weg naar Lourdes voor een zesdaagse bedevaart.
De geestelijke begeleiding wordt daarbij verzorgd door pastoor Charles Duynstee.

Wanneer U aan deze groep een intentie wilt meegeven dan kan dit.
Schrijft U deze intentie op, doe deze in een envelop met een kleine geldelijke bijdrage en stop die in de doos die daarvoor klaar staat op de tafel in de gang.
De bedevaartgangers zorgen er dan voor dat uw intentie wordt meegenomen in de gebeden in Lourdes.

Wij wensen hen een goede en mooie bedevaart toe.

********

 

Agenda

********

                             

terug naar de openingspagina