K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 24 -- week 06 mei - 12 mei 2019

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

Zaterdag 11 mei


 

er is geen viering meer
op de zaterdagavond


Zaterdag 11 mei
Patroonsfeest
H. Hartkerk
Schiedam

 

 

 

 


15.30 uur

16.30 uur

17.00 uur

18.00 uur

19.00 uur

20.30 uur

 

Instuderen liederen
(koorleden van alle koren zijn uitgenodigd deel uit te maken van het gelegenheidskoor)

Ontvangst met koffie en thee

Gebedsdienst "Waartoe zijn wij geroepen
Voorganger: Pater Avin Kunnekkadan SVD

Eenvoudige maaltijd (soep en broodjes)

Bezinning op het thema "Waartoe zijn wij geroepen"

Drankje en gezellige afsluiting

 

Zondag 12 mei
4e zondag van Pasen
 

In de kerk van de deelgemeenschap Sint Jan de Doper is deze zondag geen viering
(als ook in de kerken van de deelgemeenschappen H. Hart en HH. Martinus-Jacobus)
.


10.30 uur


Gezamenlijke viering van de vier Schiedamse Deelgemeenschappen in de parochiekerk (de kerk van de deelgemeenschap St. Liduina-OLV Rozenkrans -- de Basiliek, Singel, Schiedam).

Eucharistieviering
Voorganger: pater Avin Kunnekkadan SVD
muzikale ondersteuning: Herenkoor "In Honorem Dei" en Dameskoor "Jubilatio"

 

 

********

 

Intenties: Rinie Vlugman

********

 

Vastenactie 2019 : “Water verandert alles”

Vorige week hebben we de vastenactie afgesloten. Met elkaar hebben we tot nu toe 292,95 euro bij elkaar gebracht voor deze actie. Daarbij zijn nog niet de giften die op ons rekeningnummer zijn binnen gekomen. Het is een mooi bedrag bij elkaar geworden.

We hebben aardig wat schoolplaten verkocht en ook de opbrengst van het lekkers bij de koffie was een goede bijdrage. En verder natuurlijk de giften in de spaarbus. Voor de voedselbank hebben we ook een aantal pakketten weg kunnen brengen.

Ieder heel hartelijk bedankt voor de deelname !!!!!!!!!

De bloemversieringen tijdens de Paasdagen waren dankzij de door U  meegebrachte bloemen op de Goede Vrijdag weer zeer overvloedig aanwezig. Hartelijke dank daarvoor en ook de hulp die er was bij het versieren hebben we erg gewaardeerd.

Ook voor onze voorgangers, muzikale leiding en koorzangers: chapeau !!!!

En de medewerkers die heel veel doen, altijd aanwezig zijn, de handjes uit de mouwen steken en niet genoemd worden:

BEDANKT -BEDANKT - BEDANKT!!

 

********

 

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(C) 2e zondag van Pasen, Beloken Pasen . 28 april 2019
(Lezingen: Handelingen 5, 12-16; Johannes 20, 19-31)

Een verschijning is iets anders dan een verschijnsel. Een verschijnsel kun je waarnemen, meten, beschrijven en verklaren. Zo hebben velen afgelopen donderdagavond een prachtig natuurverschijnsel waargenomen, een  felgekleurde regenboog, een dúbbele regenboog zelfs. Velen hebben er een foto van genomen en op facebook geplaatst. Een regenboog is ‘een gekleurde cirkelboog die aan de hemel waargenomen kan worden als de zon tegen een nevel van waterdruppeltjes en de zon zich achter de waarnemer bevindt. Het is een optisch effect dat wordt veroorzaakt door de breking en weerspiegeling van licht in de waterdruppels'. U hoort het: verschijnselen kunnen we beschrijven en verklaren.

Lastiger wordt het al bij liefde, angst of het plotseling trek krijgen in een haring.

Laat staan als iemand een verschijning heeft gehad.

 

In het Nieuwe Testament staan maar liefst zes verhalen, die vertellen dat Jezus na zijn dood is verschenen aan zijn leerlingen. De verhalen lezende, kun je maar één ding concluderen: het is Jezus zelf, maar niet op dezelfde manier als vóór zijn dood. Jezus herkennen is iets anders dan het plotseling terugzien van een oude vriend, die je op straat met een klap op de schouder begroet.

 

Bij velen, valt me op, blijft de visie op de opstanding in het biologische steken.

Jezus was dood, zijn lijk lag drie dagen in het graf, maar dit dode lichaam werd weer levend en verliet het graf, liet zich hier en daar zien en verdween tenslotte naar de hemel. Verrijzenis, opstanding als een soort reanimatie. Het leven van ervóór wordt erna weer opgenomen.

 

Misschien komt het ook wel door het woordgebruik. In oude vertalingen staat  dat de engel tegen de vrouwen bij het graf zegt: ‘Hij is verrezen' of  ‘Hij is opgestaan', maar in de nieuwste vertalingen staat: ‘Hij is gewekt'. Het verschil is niet onbelangrijk. Verrijzen/opstaan doet denken aan de persoon zelf.

‘Gewekt worden' doet denken aan iets of iemand anders: een wekker, een bons op de deur of iemand die roept. We zingen van het licht dat ons aanstoot in de morgen. Bij Pasen gaat om om een initiatief van God.

 

En de vrouwen krijgen niet te horen dat het dode lichaam van Jezus door God is opgewekt, maar zijn ‘soma' en in onze taal betekent dat zoveel als: alles wat deze prachtmens heeft belichaamd, aan woorden, daden, trouw aan die woorden en daden, lijden als gevolg van die woorden en daden, en zijn liefde tot het uiterste. Dát houdt zijn verrijzenis in: de opstanding van zijn persoon, van de unieke persoon die hij was. Over hem gaat het in de evangelielezing van vandaag.

 

Behalve Beloken Pasen wordt deze zondag ook de zondag van de Goddelijke barmhartigheid is. En dat is niet ten onrechte. De lezing van vandaag is het énige verschijningsverhaal dat vertelt dat Jezus zijn wonden laat zien. Die wonden zijn de overduidelijke tekenen van wat mensen hem hebben aangedaan, ook zijn leerlingen die hem in de steek hebben gelaten.

 

Het begin van vergeving is: niet verbloemen wat er in feite is gebeurd, niet vergoelijken wat je feitelijk voelt, niet zeggen: ‘oh, het was eigenlijk niet zo erg' als je ten diepste bent gekwetst, niet zeggen:  ‘het is al weer over' wanneer je hart in brand staat en zeker niet zeggen: ‘Er is eigenlijk niets gebeurd'. Vergeving begint daar waar je durft zeggen: ‘Jij, jij hebt me dat aangedaan, en het doet pijn, en ook die pijn heb jij veroorzaakt'. ‘Jezus kwam binnen en liet zijn wonden zien… … en zei tegen zijn leerlingen: vrede zij u, vrede voor jullie die mij verlaten en verraden hebben, die door-niets-te-doen schuldig zijn geworden aan mijn dood'.

En na deze woorden blies hij over hen en zei: ‘Ontvangt de heilige Geest'. Hij ziet af van het recht op wraak of vergelding. Ondanks alles wat er is gebeurd, ondanks de vlucht en de verloochening wordt er opnieuw gemeenschap aangeboden.

 

En Jezus voegt er aan toe : ga met elkaar om zoals ik nu met jullie omga; als je de wonden, die anderen je hebben toegebracht, vergeeft, dan zijn ze vergeven, vergeef je ze niet, dan blijf je er onder gebukt gaan'.

 

Nelson Mandela, oud-president van Zuid-Afrika, reikte na 27 jaar gevangenschap zijn voormalige blanke onderdrukkers de hand. Bill Clinton, ex-president van de VS, vroeg Mandela of hij niet gewoon kwaad was, en hij antwoordde: ‘Jazeker was ik kwaad. En een beetje bang. Ik was immers al zo lang niet meer vrij geweest. Maar toen ik die boosheid in me voelde opkomen, besefte ik dat - als ik hen zou haten als ik die poort uitkwam - zij me nog altijd in hun greep hadden'. Hij lachte en zei: ‘Ik wilde vrij zijn, dus ik liet het los'.

 

Pastor Kees Koeleman

********

Agenda

********

                             

terug naar de openingspagina