K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 14 -- week 25 februari 2019 - 3 maart 2019

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

Zaterdag 02 maart


 

er is geen viering meer
op de zaterdagavond


Zondag 03 maart


11.00 uur


Eucharistieviering
Voorganger: Pater Leo Raph. A. de Jong o.p.

zanggroep Sint Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez

 

********

Intenties

Zondag 24 februari: Jaap Lauwrier, Kossi Odey, Piet van Beurden, Riek Burgering van der Knaap, An Kamp.

 

********

 

Nieuwe aflevering “Kerk aan de Waterweg”: Doorkijk

In de loop van de komende weken komt er een nieuwe aflevering uit van Kerk aan de Waterweg.
Het is nummer 26, voorjaar 2019, met als titel “Doorkijk”.
Door de inzet van een aantal vrijwilligers ontvangen parochianen Kerk aan de Waterweg in de brievenbus.

Wilt u hem al eerder lezen?
Dat kan.
De nieuwe aflevering staat op de website van onze deelgemeenschap, www.sintjan-visitatie.nl.
Via de openingspagina (even door scrollen naar onder) kunt u hem vinden.
Weer van harte aanbevolen!

 

********

Geuzenpenning naar padre Alejandro Solalinde

De Geuzenpenning voor 2019 wordt toegekend aan padre Alejandro Solalinde Guerra.
Padre Alejandro Solalinde (73) richtte in 2007 het opvanghuis Hermanos en el Camino op (Broeders Onderweg) in Ciudad Ixtepec.
De Mexicaanse priester biedt hiermee een veilige plek aan migranten.
Daar kunnen ze even op adem komen en voedsel en onderdak krijgen, evenals medische en psychologische hulp en juridische begeleiding.

De Geuzenpenning wordt op woensdag 13 maart 2019 uitgereikt in de Grote Kerk van Vlaardingen.
Aan de Geuzenpenning is geen enkele financieel bedrag verbonden, vandaar in overleg met Stg. Geuzenpenning wil men 's avonds 15 maart een geldbedrag overhandigen voor zijn werk in Mexico.
De RK-parochie De Goede Herder heeft toegezegd in de verschillende deelgemeenschappen Schiedam – Maassluis – Vlaardingen daartoe op 3 maart een extra deurcollecte te houden.

 

********

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(C) 6 e zondag door het jaar . 17 februari 2019
(Lezingen: Jeremia 17, 5-8; Lucas 6, 17+20-26 )

ZALIGSPREKINGEN:
de onmogelijkheid van God tot grondwet verklaard.

Als God liefde en barmhartigheid is, dan is God onmogelijk, want onze zogenaamd “gewone” werkelijkheid wordt bepaald door macht, geld, rijkdom,strijd. En wie het hiermee niet eens is, moet maar eens een week lang naar het nieuws van acht uur kijken en zien, welke berichten daar langskomen!

Dit wist Dostojevski al in zijn beroemde verhaal over de grootinquisiteur. Het verhaal speelt in Sevilla, 16de eeuw. Christus is teruggekeerd op aarde, verricht een wonder, wordt opgepakt en door de inquisitie in de kerker gegooid. De brandstapel wacht. In de nacht bezoekt de grootinquisiteur zijn gevangene en dan barst de hel los. In een eindeloze monoloog vertelt hij Jezus hoezeer hij walgt van het onmogelijke ideaal van vrijheid en rechtvaardigheid dat Jezus de mensen tijdens zijn aardse bestaan voorhield. Die tijd is nu voorbij en hij weigert Jezus opnieuw de orde te laten verstoren. Slechts een dwingend systeem, zo meent de grootinquisiteur, kan werkelijke vrede onder de mensen bewerkstelligen. ‘Geef de mens brood, beheers zijn geweten en heers over de wereld.'

Wat doet Jezus? Helemaal niets. Hij zit op de grond en hoort de tirade van de grootinquisiteur rustig en aandachtig aan. Zodra de oude man is uitgeraasd staat Jezus op, kust hem op zijn bloedeloze lippen – ultieme belofte van barmhartige liefde – en loopt de gevangenis uit. Einde verhaal. ( Samenvatting: Welmoed Vlieger, in “Trouw”. )

Zou een kus op de lippen van een dictator, die met macht en politieke moord zijn positie handhaaft, werkelijk enig verschil uitmaken? Ik denk, dat je God moet zijn om in de kracht van zo'n machteloos gebaar te kunnen geloven. En daarmee precies is de waarheid van de lezingen van vandaag onder woorden gebracht. Want God is niets anders dan oneindige liefde en grenzeloze barmhartigheid, dus de Eeuwige kan eenvoudigweg niet anders. En dus geeft de Eeuwige Zijn eigen karakter als grondwet mee aan allen, die proberen te geloven, aan ons dus! Wordt maar God, zoals de Eeuwige God is.

Wat heeft God een onmogelijk geloof in onze zachte krachten! Een geloof, dwars tegen alle keiharde dagelijkse werkelijkheid in. En toch ook een geloof, waar wij diep van binnen naar hunkeren: wat zou het prachtig zijn, als dit toch waar was! Wat zou het prachtig zijn , als liefde en barmhartigheid de definitieve waarheid zouden zijn, de definitieve woorden, de grondwet! Wel, zegt de God van Jezus Christus dan, je zou er alvast mee kunnen beginnen, hier en daar! Dan boffen de armen, de machtelozen, de gekwetsten en degenen, die onrecht wordt aangedaan, want zij krijgen eindelijk de levensruimte, waar ook zij behoefte aan hebben.

Maar wee degenen, die deze levensruimte van anderen kapot maken, want hoe vroom al hun woorden wellicht ook zijn – nogal wat dictators zijn vrome kerkgangers, want dat versterkt hun macht! – God spreekt “WEE” over hen uit! En dan? Eeuwige vervloeking over die schoften? Daar hebben ze het toch naar gemaakt? Dat is toch ultieme gerechtigheid?

Neen; dan kust Hij hen op hun bloedeloze mond, want wie weet, misschien kan uit die diepe duisternis nog iets van licht gewekt worden, zelfs in hen. Zoals Jezus Christus eens zei: ” Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te redden, maar zondaars”.

Wij geloven in een onmogelijk Lieve God. Een kwetsbaar lichtje in een vaak zo duistere wereld. Wat zal God blij zijn, als ook ik iets van dat licht probeer te zijn. De Eeuwige zal dan opgetogen uitroepen: “Jij bent Mijn welbeminde zoon of dochter”. Zoals Hij eens deed, bij Jezus van Nazareth.

Leo Raph. A. de Jong o.p.

 

********

 

Vastentijd, tijd van Bezinning.

Van 6 maart t/m 20 april is het vastentijd.
Een tijd van bezinning, een tijd om het met wat minder te doen.
Een tijd om extra aandacht te besteden aan iemand die uw steun kan gebruiken, of dat nu ver weg is of juist heel dichtbij.
Niet alleen in woord, overweging en gebed doen we dit maar ook door onze deelname aan de VASTENACTIE 2019.

Het doel van de Vastenactie dit jaar: Water kan alles veranderen.

In onze omgeving is het heel vanzelfsprekend.
Even je handen wassen, een glas water pakken, de w.c. doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uitkomt.
Water om onze tuinen of gewassen op het veld te besproeien.
Maar in grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig.
Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen.
Vooral vrouwen en kinderen ondervinden de gevolgen van het gebrek aan schoon water dicht bij huis.
Met de opbrengst van de vastenactie kunnen we diverse projecten steunen die schoon water dichtbij mensen brengt.
En daarmee worden levens blijvend veranderd.

We starten onze vastenactie op de eerste zondag van de vasten.
Tijdens de gezamenlijke viering in de Basiliek geven we hieraan extra aandacht.
Bij de samenkomst in de Wilgenburg na afloop van de viering kunt U een lekker stukje taart kopen voor bij de koffie of thee en zo de eerste bijdrage alvast doen voor de actie.
De weken daarna kunt U uw bijdrage geven in de speciale vastenactiebus of overmaken op de Rekening St.Jan-Visitatie met de vermelding Vastenactie 2019.
Verder kunt U informatiefolders vinden op de tafel in de hal of bij de leestafel.
Regelmatig vindt U nog info in het kerkpleinnieuws en ook proberen we aan te geven over hoe hoog de opbrengst zich vult in een waterdruppel.
Want elke druppel telt.
En daar kunnen we allemaal aan mee werken !!!!!!!!

 

********

 

Agenda

 

Elke laatste donderdag van de maand organiseert inloophuis De Wissel de Soepgroep.
De Soepgroep is een samenzijn waarop Schiedammers gezamenlijk een kop soep eten en waarbij aansluitend actuele maatschappelijke thema's aan bod komen.
Met dit initiatief wil De Wissel Schiedammers op een ongedwongen manier dichterbij elkaar brengen .

Plaats: de Wissel, Broersveld 123b Schiedam
Tijd: aanvang ca. 17.00 uur met vers bereide soep en een (belegde) boterham, aansluitend een geleid gesprek met koffie of thee (tot ca. 19.30 uur)
Kosten: om de onkosten te dekken wordt er een vrijwillige bijdrage (indicatie € 3,--) gevraagd.
Aanmelden: bij mevrouw W. van der Haagen, tel 010-4703402.


In de komende vastentijd, van donderdag 7 maart tot en met Goede Vrijdag 19 april 2019, organiseert Vastenactie een hongerdoekententoonstelling in de Dom van Utrecht.
De doeken hebben een grote zeggingskracht en vormen een brug naar de culturele en spirituele rijkdom van landen in het Zuiden.
Kunstenaars uit de hele wereld houden de toeschouwer een spiegel voor: hoe staan wij in deze wereld?
Hoe beleven wij ons geloof?
Hoe solidair zijn wij met anderen?
Hun soms confronterende kunst draagt bij aan hoop op verandering!

De tentoonstelling is dagelijks geopend en de toegang is gratis.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar guus.prevoo@vastenactie.nl.
Tijdens de tentoonstellingsperiode is er elke donderdag om 14.00 uur een gratis rondleiding langs de hongerdoeken.

 

********

 

 

Snuffelen tussen Boeken, CD's en Ikonen?

Pater Leo de Jong heeft voor zijn verhuizing naar Voorschoten heel wat uitgezocht en afstand gedaan van boeken, CD's en ikonen.
Nieuwsgiering of er wat voor u bij zit?
Wij geven op verschillende plekken en momenten de kans om te snuffelen en heeft u iets gevonden, dan hopen wij op een donatie.
Deze donaties willen wij gebruiken om het boek te financieren dat wij in april uitgeven, ter gelegenheid van ons 25 jarig jubileum.

Waar en wanneer kunt u komen snuffelen:
Data Schiedam: 9 en 23 maart
Voorafgaand aan de cursus Spreken over geloven van 13.15 -13.50 uur.
Locatie:
St Jan/Visitatie, Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB Schiedam

Data Rotterdam: 17 maart
Na afloop van de Viering in de dagkerk van 11.45 – 12.45 uur
Locatie: Citykerk Het Steiger, Hang 18, 3011 GG of 1 e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam


********Zaterdag 16/17 maart: Stille Omgang

Het Gezelschap van de Stille Omgang Rotterdam organiseert ook in 2019 de mogelijkheid om deel te nemen aan de Stille Omgang in Amsterdam.
Het thema voor 2019 luidt: “Vreugde is het onmiskenbare teken van God”, Pierre Teilhard de Chardin s.j..
Door stilte versterkt u uw spiritualiteit en verbondenheid met Christus en velen in uw omgeving.
Met uw gebed in stilte vergroot u uw Liefde en Vreugde.
Ervaar in de Stille Omgang de Vreugde en Gods aanwezigheid.

De bussen vertrekken in de vroege avond uit Dordrecht en Rotterdam en doen de volgende opstapplaatsen aan (tijden zijn indicatief):
Dordrecht, Burg. de Raadsingel 45, 19:00 uur
Rotterdam-Charlois, Dorpsweg 80, 19:30 uur
Rotterdam-IJsselmonde, Reyerdijk 67, 19:30 uur
Rotterdam-Kralingen, Hoflaan 21, 20:00 uur
Rotterdam-Centrum, Mathenesserlaan 307, 20:00 uur
Rotterdam-Hillegersberg, Le Fèvre de Montignylaan 17, 20:20 uur.

Gezamenlijk, met andere groepen pelgrims, gaan we naar de mis in de 'Papagaai' in de Kalverstraat.
Daarna wordt de tocht gelopen.
De tocht duurt ongeveer een uur.
Omstreeks 1.30 uur zijn we weer terug in Rotterdam Hillegersberg, waarna de mensen weer worden teruggebracht naar de opstapplaatsen.

Kosten:  € 16,50 per deelnemer
Aanmelden: tot 12 maart via de website: www.destilleomgang.nl <  aanmelden >
of via de e-mail: aanmelding@destilleomgang.nl.

********

 

Gaat u mee: 8-daagse reis naar het Griekse eiland Rhodos?

dinsdag 8 mei t/m dinsdag 15 mei 2019 

Pater Leo de Jong heeft deze reis voorgesteld.
Graag gaat hij nog eenmaal met ons naar de Griekse eilanden, naar het eiland waar hij zijn ontdekkingstochten begon.
Vooral de steden, kerken en kloosters zijn bezienswaardig, maar ook de natuur is mooi, zeker in het voorjaar.
We waren er al eerder, op de eilandenreis in 2011.
De bekendste plaatsen zullen we ook nu weer bezoeken, zoals Rhodos-stad, de ridderstad en de kruisriddersburcht en de musea in het hospitaal van de ridders en in het Grootmeesterpaleis. En de zeer oude kerkjes met boeiende ikonen en de kathedraal bij Mandraki, de klassieke haven.
En aan de ander kant van het eiland de stad Lindos, met de akropolis en de restanten van de tempel voor Pallas Athena en ook een kasteel van de kruisridders.
En met het prachtige zicht op de oude haven, waar Paulus ooit aan land kwam.

Maar ook bezoeken we dit keer enkele kloosters, zoals Moni Ipsenis (bewoond door 14 nonnen), met een prachtige kerkje en een uit olijvenhout gesneden iconostase.
En Moni Thari (bewoond door 6 monniken), waar de binnenmuren zijn bedekt met fraaie fresco's.
Het kloostercomplex heeft mooie tuinen en een wijngaard.
En dagtocht naar het eilandje Symi, met het stadje van de sponzenvisserij en het grote Panormitis-klooster.
Maar ook heerlijk vrije tijd en twee vrije dagen voor de stad en/of het strand.
En we verblijven de gehele week in een goed en schitterend gelegen hotel aan zee èn vlakbij de gezellige oude stad!

We vliegen met Tui Fly van en naar Rotterdam Airport! (vliegtijden altijd onder voorbehoud):
8 mei OR 281 Rotterdam 09.15 – Rhodos 14.10 en 15 mei OR 282 Rhodos 14.40 – Rotterdam 17.50

Reissom: € 1.328 (toeslag 1 persoonskamer: € 179)

Minimaal 20 deelnemers (maximaal ca. 25).

De tijd dringt.
Onze reserveringen lopen voorlopig tot 1 maart.
Dan moeten we weten of er voldoende deelnemers (te verwachten) zijn om de reis door te laten gaan.
Laat ons dus a.u.b. zo spoedig mogelijk weten dat u misschien of waarschijnlijk of zeker meegaat.


Vragen?
Bel of mail ons!
Co Elshout: 010-4220471 / mail@oecumont.nl.
Of José van der Torre o.p. 0180-859955 / info@leerhuisspiritualiteit.nl.

********

 

OOK AL GING ALLES VERKEERD.

“Ik deed mijn best, het was niet veel
Ik kon niet voelen, dus ik probeerde aan te raken
Ik vertelde de waarheid,
Ik kwam niet hierheen om je voor de gek te houden
En ook al ging alles verkeerd
Ik
zal voor de Heer van het Lied staan
Met niets anders op mijn tong dan een loflied”

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

(Leonard Cohen.)

-------------------------------------------------------

“Uiteindelijk betoont Nussbaum zich een ras-optimist en dat is ook wel eens prettig.
Ze meent dat we gehoor moeten geven aan de kantiaanse oproep tot hoop als ‘praktisch postulaat':
“Zonder deze hoop op betere tijden zou nooit een ernstig verlangen iets nuttigs voor het algemeen welzijn te doen,
het menselijk hart verwarmd hebben”, schreef Kant.
Ofwel: zonder hoop is het een kille bedoening en wordt het ook niet beter”.

 

(Dagblad Trouw: Religie en filosofie. 29 nov. 2018.
Boelbespreking van “Het koninkrijk van de angst. Een filosofische blik op angst als politieke emotie en de crisis van onze tijd”.

Martha C. Nussbaum, vertaald door Rogier van Kappel
Uitgeverij Atlas Contact.)

---------------------------------------

“Zonder hoop is het een kille bedoening en wordt het ook niet beter ”.

Al heel lang geleden voelde ik aan, dat het beroemde standbeeld van Zadkine: “Stad zonder hart” aan de kop van de Leuvehaven in Rotterdam, een van de iconen voor mijn geestelijk leven was. Het hart was er uit, maar dat gaf wel een groots uitzicht en doorzicht! De Ruime Leegte was ook Lege Ruimte.

Hoe kwam dat? Ik weet het niet, maar vermoed, dat een van de redenen het feit is, dat ik mijn eigen gevoelens opzij moest zetten, omdat mijn pastorale werk dat vroeg. Geen tijd voor rouw, bij voorbeeld, toen mijn vader, mijn moeder en mijn vriendin overleden, want ik moest en zou ze zelf de “laatste eer” bewijzen en dus voorgaan in de uitvaart en de begrafenis. En op een gegeven moment bleken mijn gevoelens zo vaak opzij gezet te zijn , dat ze gingen zwijgen. Ik kan het me niet herinneren, hoe lang het geleden is, dat ik in tranen was, of vervuld van blijdschap en vreugde. Daarbij komt, dat de atmosfeer in een klooster van mannen ook niet bepaald uitnodigt om met je gevoelens voor de dag te komen of erover te praten.

Daarbij komt de enorme verandering, die er onder Rooms Katholieke gelovigen de laatste vijftig jaar heeft plaatsgevonden. Een kennis van mij verwoordde die schijnbare mislukking van mijn pastorale werk bij gelegenheid van mijn 50-jarig priesterfeest. Hij zei geinig:

“Ben je vijftig jaar priester.
Heb je vijftig jaar je stinkende best gedaan.
Werden de kerken, waarin je dat deed, steeds leger.
En heb je geen opvolgers, die willen werken in jouw stijl.
Ik zou zeggen: een slecht bedrijfsresultaat!”
En zo is het!

Is dat zo?

Dat ligt er aan, wat je binnen het geloof als bedrijfsresultaat ziet. Als je de groei en het voortbestaan van het instituut kerk zo ziet, zeker in de moderne vorm, die wij verhoopten, dan is het resultaat inderdaad erg magertjes. Maar ook Jezus Christus had niet zo erg veel bedrijfsresultaat, toen hij eenzaam, afgewezen en veroordeeld aan het kruis stierf.

Later hebben wij er een geweldig succes van gemaakt: “ Wij aanbidden U, Christus, en loven U, omdat U door uw heilig kruis de wereld verlost hebt”. Maar of Jezus dat zelf besefte, toen Hij uit elkaar gescheurd werd van pijn, waag ik te betwijfelen. “ Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?” lijkt me eerder aan zijn eindervaring te raken.

Er is binnen het geloven een heel wat minder duidelijk te omschrijven doel. God hier en nu ter sprake brengen; God even aanwezig maken voor mijzelf en voor een groepje mensen; God wekken in de geest van mensen. Dat doel is niet te rubriceren of te tellen. Het gaat ook in de tijd voorbij, zoals een rivier een stad passeert en dan verder stroomt. ”God ter sprake brengen”; nou, dat heb ik bijna zestig jaar gedaan! Ik heb geprobeerd om de oevers meer menselijk te maken, meer eigentijds, meer oecumenisch, minder precies-zoals-voorgeschreven.

De hedendaagse terugkeer van de nadruk op de traditie, de eigen identiteit en de regelgeving is daar niet bepaald een resultaat van! Maar voor mij is dat slechts iets op de oever en niet de rivier zelf. Want die stroom gaat verder: ondanks mij, dank zij mij. En het is letterlijk waar: God mag weten, hoe de oevers er gaan uitzien na de volgende bochten. Maar dat is niet meer mijn zorg.

“Ik zal voor de Heer van het lied staan
met niets anders op mijn tong dan een loflied” .

 

Leo Raph. A. de Jong o.p.
Februari 2019.
Leerhuis Spiritualiteit,
Voorschoten,
no. 12.

********

                               

terug naar de openingspagina