K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 13 -- week 18 februari 2019 - 24 februari 2019

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

Zaterdag 23 februari


 

er is geen viering meer
op de zaterdagavond


Zondag 24 februari


11.00 uur


Viering van Woord, Gebed en Communie
voorganger: Liturgiegroep
samenzang onder leiding van Wim van der Steen

 

********

Intenties

Zondag 24 februari: Jaap Lauwrier, Kossi Odey, Piet van Beurden, Riek Burgering van der Knaap.

********

 

Collecte PCI

Afgelopen zondag 10 februari was de voorjaarscollecte voor de PCI ná de gezamenlijke viering in de Basiliek.
Tijdens de viering heeft de voorganger nog aandacht gevraagd voor de PCI.
De totale opbrengst, van alle deelgemeenschappen in Schiedam, was € 369,37.
Namens de PCI en haar begunstigden, hartelijk dank.

********

 

St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(C) 4 e zondag door het jaar . 03 februari 2019
(Lezingen: Jeremia 1, 4-5 + 17-19; Lucas 4, 21-30 )

“EEN BEETJE GOD MOET WEL AAN ONZE VERWACHTINGEN VOLDOEN, TOCH?!"

Dat scheelde dus een haartje, of het optreden van Jezus zou al beëindigd zijn, voordat het echt was begonnen. Bijna hadden zijn geliefde stadsgenoten hem in een afgrond gestort. Dat komt ervan, als je niet beantwoordt aan wat mensen redelijkerwijze van je kunnen verwachten. Want wat heb je nou aan een God, waar je niks aan hebt!

Wat verwachten die inwoners van Nazareth helemaal? Dat Jezus gevoelig zou zijn en zou blijven voor de stam, de familie en de maatschappij, waar hij zelf uit voortkwam. Dat hij voor hen minstens hetzelfde zou doen, wat er volgens de verhalen in andere steden en dorpen gebeurde. “Doe ook hier in je vaderstad wat, naar wij hoorden, met Kafarnaüm is gebeurd.' Toch een normale en voor de hand liggende vraag, vindt u ook niet? Waarom reageerde Jezus er dan zo bot op, dat de toehoorders ziedend van woede werden? Politiek niet erg handig, zullen we maar zeggen.

Ik vind het opvallend, dat de toehoorders in Nazareth eerst erg enthousiast zijn over de woorden van Jezus. Maar ook dat paste blijkbaar in hun gevoel van plaatselijke meerderwaardigheid: “Tjonge, wat kan die man preken, terwijl hij toch uit een doodgewone familie van deze stad komt, die wij allemaal kennen!””

Ook hier moest God blijkbaar dienen tot meerdere eer en glorie van hun stad. En dan kom je tot en merkwaardige relatie met de Eeuwige: Je waardeert God niet, om wat God is: oneindig schone, onverdiende en nooit op te eisen liefde; maar je waardeert God om wat Hij voor jou en je groep kan betekenen.

De Dominicaan Meister Eckhart (1260-1328) zei over dit soort relaties met God: “Dan houd je van God, zoals je van een koe houdt. Daar houd je ook van, maar omwille van de melk en het vel, dat zij je levert”. Dan is onze liefde voor God verengd tot een soort van handelswaar: Wij houden van God, maar nu moet Hij ons wel voor onze liefde terugbetalen met genezingen, enz. Zelfs in onze gewone menselijke relaties voelen we al aan, dat we met zo'n geconditioneerde liefde zelfs onze eigen geliefde te kort doen.

Echte liefde is: zonder waarom, is belangeloos: Ik wil, dat jij bent, zoals je bent, of ik er wat voor koop of niet. Liefde laat vrij, zoals ook blijkt uit de samenhang van Nederlandse woord “vrijheid” met begrippen als “Vrijen “en “vrijer”. Liefde mag niet egocentrisch zijn, wil het echte liefde zijn. Logisch, dat de mens Jezus van Nazareth, die tot over zijn oren verliefd is op zijn Pappa God, met deze koehandel niet wenst mee te gaan. Ook hij geeft zich op genade en ongenade over aan die God, die hij boven alles lief heeft.

Op genade en ongenade: dat moest ook de bange en kwetsbare jonge profeet Jeremia doen, zoals we hoorden in de eerste lezing. Was God inderdaad voor hem:

Laat u door hen geen angst aanjagen; anders jaag Ik u angst aan voor hen. Ik maak vandaag een versterkte stad van u, een ijzeren zuil, een koperen muur tegenover het hele land: de koningen en edelen van Juda, de priesters en de burgers.Zij zullen u bestrijden, maar u niets kunnen doen.Want Ik ben bij u om u te redden – godsspraak van de Eeuwige”.

De loop van zijn verdere leven laat echter zien, hoe ontzaglijk kwetsbaar Jeremia was en bleef. En uit het evangelie weten we, hoe ontzaglijk kwetsbaar Jezus Christus was en bleef. Vreemde combinatie: Gods onvoorwaardelijke liefde en de kwetsbaarheid van Gods geliefden. Maar is dat ook bij ons niet altijd zo? Hoe meer ik van iemand houd, des te kwetsbaarder ben ik, wanneer mijn geliefde iets overkomt; en des te kwetsbaarder is de geliefde, als de minnaar niet kan beantwoorden aan zijn/haar verwachtingen

Uit oneindige liefde belooft God hier meer, dan Hij kan waarmaken. Of grijpt God terug op Zijn kracht om het laatste woord te mogen spreken, ook in een geschonden leven; Zijn belofte: “Als je valt, val je in Mijn dragende armen. Wat Mijn liefde is sterk als de dood”.

Dat wij en ik iets sterker mogen geloven in de onvoorwaardelijke en oneindige liefde, die God voor mij is, ook in mijn kwetsbare leven, daartoe helpe ons Gods Geest.

Leo Raph. A. de Jong o.p.

********

 

Spreken over geloven

Juist in onze tijd is spreken over geloof geen gemakkelijke opgave.
In de ons omgevende cultuur zijn God en Godsdienst steeds meer afwezig en de officiële kerkelijke instanties hanteren vaak een geloofstaal, die de onze niet meer is.
Zullen we het toch proberen, met al ons zoeken, onze vragen, onze hoop?

Ons voorstel is om deze geloofsgesprekken te laten beginnen met een gedeelte uit een preek van de Middeleeuwse Dominicaan Meister Eckhart o.p. die vele mensen binnen en buiten de kerken tegenwoordig boeit met zijn verrassende benadering van ons geloof.
U krijgt die tekst van te voren te lezen, zodat wij vandaar uit kunnen zien, waar het gesprek ons heen voert. Gaat u mee op zoektocht?

Begeleiding: Leo Raph. A. de Jong o.p.
Locatie: parochie van de St. Jan/ Visitatie. Mgr. Nolenslaan 99. 3119 EB Schiedam
Data: zaterdag 9, 16 en 23 maart 2019 14.00 uur tot 16.00 uur
Deelname: Inschrijving alleen voor de gehele cursus en in volgorde van aanmelding.
De groep bestaat uit maximaal 12 personen.
Indien nodig werken wij met een wachtlijst

Aanmelden: Bij José van der Torre o.p., Tel 0180-859955 of via info@leerhuisspiritualiteit.nl.
Donatie: € 5,00 per keer
Parochie De Goede Herder

 

********

 

Agenda

 

********

                               

terug naar de openingspagina