K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 11 -- week 04 februari 2019 - 10 februari 2019

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

Zaterdag 09 februari


 

er is geen viering meer
op de zaterdagavond


Zondag 10 februariIn de kerk van de deelgemeenschap Sint Jan de Doper is deze zondag geen viering (als ook in de kerken van de deelgemeenschappen H. Hart en HH. Martinus-Jacobus).

 

Zondag 10 februari

10.30 uur

Gezamenlijke viering van de vier Schiedamse Deelgemeenschappen in de parochiekerk (de kerk van de deelgemeenschap St. Liduina-OLV Rozenkrans -- de Basiliek, Singel, Schiedam).

Eucharistieviering
voorganger: pastoor Chrales Duynstee
zang van Corazon (DG HH. Martinus-Jacobus)

 

********

Collecte voor de PCI!

In de media verschijnen regelmatig berichten over mensen met schulden.
Soms met veel schulden.
En denk niet dat overkomt mij niet.
Ongeveer 20 % van de mensen heeft niet direct het geld om o.a. een wasmachine te vervangen.
Meer mensen, ook met een goed inkomen, houden bijna niets over aan het eind van de maand.
Er hoeft maar iets te gebeuren, scheiding, ontslag en men heeft zeer snel een flinke schuldenlast.
Vooral bij de overheid.

Al enige jaren heeft onze parochie ‘De Goede Herder' een Parochiële Caritas Instelling.
Deze PCI biedt o.a. hulp bij het oplossen van financiële problemen van privé-personen.
Niet door de schulden te voldoen.
Veel mensen hebben schulden tussen de 30.000 of 40.000 euro.
Maar wel door een begin te maken van het aflossen.
Door mensen in contact te brengen met instanties die hen kunnen helpen.
En een kleine financiële tegemoetkoming te geven.
Zo heeft de PCI een man geholpen, die schulden had, na een scheiding.

Ook ondersteunt de PCI organisaties, die andere hulpbehoeftigen helpen, zoals de voedselbank en vluchtelingenhulp en hulpschuldmaatje.
De laatste is alleen actief in Vlaardingen en Maassluis.

Wij werken nauw samen met andere organisaties.
Ook vragen wij altijd naar de achtergronden van de aanvraag.

Binnenkort, zondag 10 februari, is er weer de voorjaarscollectie in onze parochie .
De parochianen in Schiedam hebben dan hun gezamenlijke viering in de basiliek.
Maar daar kunt u uw geld ook geven.
In de Basiliek staat een aparte zuil van en voor de PCI.

Giften zijn ook welkom op NLI8RABO 0125 4132 62 t.n.v. P.C.I. De Goede Herder.
Voor meer informatie, zie de folder of de website van de parochie: http://www.goedeherderparochie.nl.

 

********

 

Op 19 januari is in Schiedam de aktie Kerkbalans van start gegaan.
Kerkbalans is een gezamenlijke aktie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk in Nederland.
Zij vragen hun leden om jaarlijks te geven voor de lokale kerk.
Zodat de kerk kan geven aan anderen.

We bevelen de aktie van harte aan!

********

 

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(C) 3 e zondag door het jaar . 27 januari 2019
(Lezingen: Nehemia 8,2-4a+5-6+8-10; Lucas 1,1-4+4,14-21 ) 

Als kind van een protestantse vader kwam ik al vroeg in aanraking met de bijbel. Met het geschreven woord van God. Mijn vader vond het niet erg dat ik als kind de bijbel uit de boekenkast haalde en eruit begon te lezen. De verhalen uit de bijbel die ik graag opzocht waren natuurlijk de verhalen die de vrouw van de dominee tijdens godsdienstles aan ons kinderen op de lagere school vertelde: de verhalen over Adam en Eva, Kaïn en Abel, Abraham en Izaäk, Jacob en zijn jaloerse broer Ezau. Het allerspannendst vonden wij kinderen de verhalen rondom Jozef en zijn jaloerse broers. En niet te vergeten: de Ark van Noach.

Jezus was natuurlijk ook belangrijk, vooral tegen Kerst. En natuurlijk ook met Pasen, want dan mochten wij in de tuin van de kostschool paaseieren zoeken. En ja: Hij was een aardige man, die de kinderen naar zich toe riep, terwijl andere volwassenen hen juist wilden wegjagen. De verhalen over Jezus waren niet zo spannend en ook wel droevig. Woorden worden door kinderen vertaald in beelden, in mensen van vlees en bloed zoals de mensen om jou heen en dan opeens, krijgen die woorden betekenis. Betekenis voor hoe je moet zijn in het leven van alledag. Je mag je broertje of zusje niet slaan als je boos op ze bent, je mag niet zomaar fruit pakken uit de tuin van de buren of een reep chocola uit de buurtwinkel... De woorden uit al die spannende verhalen hebben opeens betekenis als richtlijn voor wat je wel en wat je niet mag. De woorden leven...

Als volwassenen weten wij heel goed wat woorden kunnen betekenen. Wat woorden en wetten betekenen. Woorden en wetten kunnen ons maken of breken. Maar het (geschreven) woord van God: daarvan is de bedoeling dat het ons bemoedigt, bezielt en inspireert tot daden van naastenliefde.

De lezing uit Nehemia laat ons zien waartoe woorden – van Gods wet, opgeschreven en uitgesproken door mensen – kunnen leiden: de toehoorders barsten in tranen uit. Het gebeuren uit de lezing is voor de Joodse mensen uit die tijd, in de periode na hun ballingschap in Babylon, van grote betekenis. Zij kunnen weer in hun eigen land hun godsdienst en de daarbij behorende rituelen belijden, zonder daarvoor bestraft of vervolgd te worden. We begrijpen verder uit de lezing dat Gods wet en woord geen aanleiding geeft tot treurnis, integendeel, maar eerder een aanleiding tot feestvreugde. Feestvreugde waarin ook mensen delen die niets bezitten, zij krijgen lekker eten en zoete wijn van degenen die zich deze zaken wel kunnen veroorloven.

Wat verder opvalt is dat het belangrijk wordt gevonden dat iedereen begrijpt wat Gods woord en Gods wet inhoudt. De gelovigen stellen vragen en de Levieten – de priesters – verklaren Gods wet.

Zo ook de gebeurtenis in Nazaret, waarin Jezus op de sabbatdag naar de synagoge gaat om daar voor te lezen. Hij kiest de boekrol van Jesaja met de geschreven woorden die aansporen tot daden van mensenliefde voor armen, gevangenen, verdrukten, blinden.

In het evangelie van Lucas legt Lucas uit aan een man die Teofilus – wat ‘jij wordt door God bemind' betekent – dat wat hij over Jezus zal schrijven een ordelijk verslag is aan de hand van gegevens die zijn overgeleverd door mensen die destijds ooggetuigen waren én in dienst van het woord zijn getreden. Hij zal een betrouwbaar verslag schrijven. Dat is typisch Lucas: bij het verhaal van de geboorte van Jezus legt hij ook uit dat “in die dagen” keizer Augustus een besluit nam om een volkstelling te houden in heel zijn rijk. Wij als lezer weten dan: omstreeks die tijd werd Jezus dus geboren.

Lucas heeft de feiten onderzocht en geeft daarbij een aanduiding van de tijd waarin de gebeurtenissen plaatsvinden. Hij heeft de bedoeling anderen te overtuigen van de waarde en de betrouwbaarheid van de gebeurtenissen die hij heeft opgeschreven.

Veel gelovige mensen hebben een voorkeur voor bepaalde passages, verhalen of woorden uit de Schrift. Zij halen daar hun inspiratie uit voor hun doen en laten in hun leven van alledag of voor belangrijke momenten. Gods woord werkt zo door ieder mens; het woord krijgt handen en voeten.

Handen die delen, verzorgen, liefhebben, troosten. En voeten die op pad gaan en de medemens te helpen en tegemoet te komen.
Amen

Liturgiegroep
Joke Smits

********

 

Nieuws betreffende "Stip aan de horizon" - sluiting H. Hartkerk en kerk Sint Jan de Doper-Visitatie

Op zondag 27 januari is na de viering van 11.00 uur in onze deelgemeenschap namens het Pastoraal Team en Parochiebestuur informatie gegeven betreffende het project "Stip aan de horizon".
Het project betreft het proces van samenvoegen van de vier deelgemeenschappen in Schiedam tot één nieuwe deelgemeenschap.
De kerkgelegenheid van deze nieuwe deelgemeenschap wordt de huidige parochiekerk, de Basiliek St. Liduina-OLV Rozenkrans.

Dit project is gestart in 2017; er is vijf jaar voor uitgetrokken.
Onderdeel van dit project is de sluiting van de kerkgelegenheden van de deelgemeenschap H. Hart van Jezus en Sint Jan de Doper-Visitatie.
Pastoraal Team en Parochiebestuur hebben, in overleg met het Bisdom Rotterdam, besloten beide kerkgelegenheden in de zomer 2020 te sluiten.
De komende tijd wordt door Pastoraal Team en Parochiebestuur met de betreffende deelgemeenschappen gekeken hoe het proces van sluiting zal plaatsvinden.

Een en ander wordt beschreven in een brief van Pastoraal team en Parochiebestuur.
Deze brief kunt u hier downloaden.

 

********

 

Agenda

 

********

Bedevaarten

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco.
Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen.
Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux.

Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:

Voor opgaven en verdere informatie over het programma kunt u onze brochure raadplegen.
Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan
tel. 015 3693148
e-mail : paula_opstal@hotmail.com

Dhr. G.J. de Bruijn
tel. 070 3205872
e-mail : gerard.debruijn@planet.nl

Bezoek ook onze website: www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl.

 

********

Nieuw jaar, nieuwe naam, nieuw logo en nieuwe website

De Wissel en De Weerklank proberen elkaar steeds meer te versterken, meer uit te wisselen en verbindingen te leggen.
Dat willen we ook graag in onze naam en activiteiten laten zien.
Daarom hebben wij vanaf nu een nieuwe naam, een nieuw logo en een nieuwe website.

Website
Met trots lanceren wij www.inloophuizenschiedam.nl.
Hier vindt u onze gezamenlijke home page en onze 2 locaties.
U kunt naar de pagina's over De Wissel en De Weerklank.
En u vindt er alle activiteiten van de beide inloophuizen.
U kunt zoeken op locatie, op datum of op soort activiteit.

Welkom
Misschien komt u regelmatig in de inloophuizen, misschien weet u alleen dat ze er zijn.
Loop gerust eens binnen; iedereen is welkom.
Ook zijn wij altijd op zoek naar gastheren en gastvrouwen.
Heeft u tijd en zin om regelmatig aanwezig te zijn tijdens de inloop, spreek ons dan even aan.

Contact
Kijk eens op www.inloophuizenschiedam.nl.
Voor algemene vragen en opmerkingen kunt u terecht op info@inloophuizenschiedam.nl.
De adressen zijn gewoon nog:
De Weerklank, Cornelia van Zantenplein 51, telefoon 010-4718009
De Wissel, Broersveld 123b, telefoon 010-4733003

********

                                       

terug naar de openingspagina